Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet
Odd Wålengen

2 Arbeidsmarkedstiltakene i 2008

3 Mål: Best mulig innretning av tiltakene
Har justert tiltaksporteføljen til intensjonene i St.meld om arbeid og inkludering. Noe samordning av tiltak for ”ordinære” og ”yrkeshemmede” arbeidssøkere Evaluert Varig tilrettelagt arbeid (VTA) ******************************************************* Er tiltakene tilpasset en høy og langvarig konjunkturledighet? Er tiltakene i vekstbedrifter og attføringsbedrifter optimalt innrettet?

4 Det gjennomføres nå to evalueringer
Økonomi og organisering i skjermet sektor (Econ Pöyry) Evaluering av tiltak i skjermet sektor (Telemarksforsking) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Arbeid med bistand (virkning av endring i regelverket) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift Referansegruppe med deltakere fra vekstbedrifter og attføringsbedrifter

5 Økonomi og organisering i skjermet sektor. Formål
Hvordan godkjenningsordningen for skjermede virksomheter fungerer i dag Om kravene gitt i lov, forskrift og regelverk er hensiktsmessige for å styre bedrifters levering av attføringstjenester

6 Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv.
§ Krav til virksomheten Virksomheten hvor tiltaket gjennomføres skal som hovedregel være organisert som et aksjeselskap med kommunal/ fylkeskommunal aksjemajoritet.       1) Attføring skal være den primære virksomhet. 2) Overskudd skal forbli i virksomheten. 3) Det skal ikke utbetales utbytte. 4) En arbeidsmarkedsbedrift kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. 5) Tiltaksplasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift skal minst utgjøre 50 prosent av samlet antall plasser innenfor kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift.

7 Problemstillinger Selskapsorganisering Økonomisk stilling og utvikling
Kostnader og tilskudd Antall ansatte og antall på tiltak Måling av primærvirksomhet Betydning av skattefritak

8 Selskapsorganisering
Arbeidsmarkedsbedriftene 148 registrerte virksomheter 130 virksomheter (88 prosent) er aksjeselskap Arbeidssamvirkebedriftene 234 registrerte virksomheter 230 aksjeselskap (98 prosent) 2 selskap med begrenset ansvar 1 interkommunalt foretak 1 lag/forening/frivillig organisasjon

9 Samlet inntekt per virksomhet

10 Andel av samlet inntekt som ikke er salg

11 Problemstillinger i evaluering av tiltakene
Hva er innholdet i tiltakene Hvilke arenaer benyttes til opplæring og arbeidstrening Hvordan følges deltakerne opp i de ulike tiltakene. Er tjenestene tilpasset bistandsbehovet hos dagens brukere. Vurdere bruken av tiltakene opp mot andre typer tiltak som skal gi avklaring, arbeidstrening eller opplæring. Hvordan påvirker dagens finansieringssystem varigheten av attføringsløpene og overgangen til ordinært arbeid.

12 Noen spørsmål om innretningen av arbeidspraksis
Bør arbeidspraksis foregå internt eller hos eksterne bedrifter? Skal virksomhetene ha mest mulig markedstilpasset produksjon eller produksjon tilpasset attføring? Bør inntektene fra salg av varer og tjenester være større enn inntektene fra NAV? Er det best å ha et klart skille mellom de attføringsfaglige funksjonene og den ordinære produksjonen (spesialisering) eller bør disse funksjonene integreres?

13 Utviklingstrekk i to retninger

14 Videre framdrift Organisering og økonomi:
Utsendelse av spørsmål fra Econ til alle daglige ledere i alle virksomhetene om ansatte, inntekter og utgifter. Sendes ut denne eller neste uke. Tiltaksgjennomføring: Utsendelse av spørsmål fra Telemarksforskning til virksomheter (ledelse og attføringsansvarlige), NAV og tiltaksdeltakere Undersøkelsene skal være ferdig 1. april 2009


Laste ned ppt "Evaluering av arbeidsmarkedstiltakene i skjermet virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google