Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 En presentasjon Morten Reiertsen

2 attførings- og arbeidsmarkedsbedrift
Etablert 1966 Eldste selskap 1951 Vestlandets største attførings- og arbeidsmarkedsbedrift Blant landets største Kvalifiseringsarenaer innen Kunnskap - Service - Profilering - Industri 250 mill. kroner Omsetning 2008

3 ÅSTVEDTGRUPPEN KUNNSKAP SERVICE INDUSTRI PROFILERING
STABER MARKED ØKONOMI HR IKT EIENDOMSSELSKAPER KJEDER KUNNSKAP SERVICE INDUSTRI PROFILERING ÅSTVEDT AVI ÅSTVEDT BEMANNING ÅSTVEDT BARNEHAGE ÅSTVEDT KJENNEMERKER ÅSTVEDT LOGISTIKK ÅSTVEDT MONTERING ÅSTVEDT EIENDOMSDRIFT ÅSTVEDT INDUSTRI ÅSTVEDT PROFILERING DESIGN- TRYKKERIET Ny organisasjon fra

4 Oversiktsbilde 1967

5 November 1997

6 Sentrum

7 Sletten

8 Sotra

9 Åsane

10 Eiere Hordaland fylkeskommune ca 39,8% Bergen kommune ca 15,5 %
Resten ideelle organisasjoner og klubb, ca 15 i alt

11 Våre aktiviteter og arbeidstilbud

12 Våre aktiviteter og arbeidstilbud
Ordinære arbeidsgivere (25%) Barnehage Logistikk, transport, lager Bygg, drift, vedlikehold, gartner Trykkeri Profilering, reklame, design Mekanisk og elektronikk Kontor, administrasjon, IKT -> Godkjent lærebedrift i 12 fag

13 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Avklaring Kvalifisering Tilrettelagt Arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) Arbeid med Bistand (AB)

14 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Avklaring 8 uker Kurspenger eller attføringspenger til deltaker Første 2 uker; i gruppe 6 uker i praktisk utprøving -> Sluttrapport

15 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Kvalifisering Inntil 24 måneder Tariff-lønn Praktisk opplæring; fagbrev, sertifikater Jobbsøkerkurs, Jobbklubb -> Formidling til ordinær jobb

16 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Tilrettelagt Arbeid Fast jobb Tarifflønn -> Formidling til jobb, alderspensjon

17 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS) måneder Kursstønad eller attføringspenger Avklaring og kvalifisering (Beskrivelse og prosess) -> Sluttrapport; formidling til jobb

18 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Varig Tilrettelagt Arbeid Fast jobb Uføretrygd og lønn (Inntil 1G) Målgruppe: Psykiatri -> Velfungerende medborger

19 Tiltakene i ÅstvedtGruppen
Arbeid med Bistand (AB) Inntil 36 måneder Attføringspenger -> Ordinær jobb

20 Andre aktiviteter LINK (Læringsstøtte) Vilje Viser Vei (Psykiatri)
Raskere tilbake (Sykemeldte) Funksjonsvurdering (Sykemeldte ansatte i IA-bedrifter) Individuell oppfølging av ordinære arbeidsledige Ny sjangs (Lavterskeltilbud for minoritetsspråklige) Nye Veivalg (Bergen Fengsel)

21 Nye muligheter Kvalifiseringsprogrammet Ny tiltaksforskrift;
forenkling av tiltaksstrukturen Anskaffelser av tiltak gjennom anbud Omdefinering av roller og begreper: Fra tiltaksarrangør til leverandør Fra forvalter til innkjøper Fra medlem/trygdet til bruker/kunde/shopper

22 Våre tilbud Vi har et høyt volum i Tia, Kia, APS og avklaring.
Dette gir forutsigbarhet og påregnelighet slik at vi kan utvikle et bedre tilbud til NAV og deltakerne ved at Vi kan bygge opp medarbeidernes kompetanse og samle erfaring kvalitetssikre tjenestene Sette sammen en kompetanseprofil blant medarbeiderne som er tilpasset brukerne og NAVs behov Vi har kunnet utvikle nye tilbud (Link, Raskere tilbake, VVV, Fengselsprosjekt, Asberger, mv) -> særpreget av individuell tilpasning

23 Vår kompetanseprofil 35 personalkonsulenter og spesialpedagoger
(Psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, jurist, psykiatrisk sykepleier, sosionom, lærer, siviløkonom, førskolelærer, fengselsbetjent, maskinarbeider, filosof, osv.) -> allsidighet, bredde

24 Vår forretningsidé Gi mennesker som ikke har vært i
jobb eller som ikke lenger er i arbeid, muligheter til å få eller komme tilbake i jobb og beholde den Gi dem som ikke kan få jobb i en ordinær bedrift, men som kan og vil arbeide, mulighet til arbeid hos oss som arbeidsmarkedsbedrift 24

25 Inntaksrutiner NAV er henvisende instans
Alle søknader sendes til ÅstvedtGruppen Alle interesserte kan møte til omvisning på hver tirsdag kl Ingen får tilbud om oppstart før de har vært på omvisning og fått en samtale med en av personalkonsulentene Åstvedt AVI administrerer tiltakene Ansvarlig : Irene Heggernes

26 Hva skal være med i henvisningen?
Søknadsskjema/Henvisningsskjema (PB 1761) CV (NAVs registrerte kompetanse) Dokumentasjon som beskriver yrkeshemning (Legeerklæring, psykologuttalelse, spes-ped-rapport, sosialrapport ea.). Handlingsplan; hva er målsettingen og hva forventer NAV at vi skal gjøre i den enkelte sak? Hvis det mangler opplysninger, tar vi kontakt.

27 Vi vil bli bedre! Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å bli bedre;
Er sluttrapportene gode nok? Har vi de riktige arbeids- og utprøvingsområdene? Dekker vi de riktige geografiske områdene? Er det faglige innhold i våre tilbud godt nok? Involverer vi saksbehandlere eller andre tilstrekkelig i enkeltsaker? Er våre medarbeidere tilgjengelige? Gir vi god nok informasjon om våre tilbud? Andre innspill?


Laste ned ppt "En presentasjon 8.11-08 Morten Reiertsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google