Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forutsetninger – barrierer - strategier VIRKNINGSFULLE TJENESTER - om å bygge opp og utvikle en virkningsfull tjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forutsetninger – barrierer - strategier VIRKNINGSFULLE TJENESTER - om å bygge opp og utvikle en virkningsfull tjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forutsetninger – barrierer - strategier VIRKNINGSFULLE TJENESTER - om å bygge opp og utvikle en virkningsfull tjeneste

2 Virkningsfulle tjenester – noen momenter  Hva er virkningsfulle tjenester?  Hva er viktig for etablering?  Hva fremmer kvalitet over tid?

3 VIRKNINGSFULLE TJENESTER

4 Kvalitet er at tjenestene våre…  er virkningsfulle  er trygge og sikre  involverer brukerne og gir innflytelse  er samordnet og preget av kontinuitet  utnytter ressursene på en god måte  er tilgjengelig og rettferdig fordelt

5 Virkningsfulle tjenester …  … noen metodiske kjennetegn  har forståelsesramme og metodikk basert på hva er virkningsfullt å arbeide med før, under og ved videreføring fra tiltaket  involverer brukere systematisk  har systemer som sikrer kvalitet over tid  arbeider på de aktuelle arenaer – søker sammenheng og kontinuitet  evaluerer måloppnåelse/prosess  … noen driftsmessige kjennetegn  høy legitimitet internt og eksternt ( (informasjon, kontakt og samarbeid, fag, personal, øvrig drift, fysiske rammer)  etablerer seg som aktiv samspillspartner for andre  … noen kulturerelle kjennetegn  åpen – engasjert – humør – aktiv og løsningsorientert  Tjenester kan bli virkningsfulle tjenester når den virksomme metoden er akseptert og implementert slik at den utøves på en troverdig måte over tid

6 ETABLERING OG UTVIKLING

7 Tjenestens aktører Institusjon Institusjons- eier Lokal samfunnet Foreldre og andre nærpers Ansatte og tilk.vikarer Offentlige samarb.partnere Beboere og jevnaldrende Institusjonens naboer Befolkningen MediaInstitusjonen som organisasjon

8 Hva hjelper på veien?  Målgruppens resultater må være viktigste inspirasjon  Identifisere feller i virksomheten – og dette er veien vi skal gå  Bekrefte identitet og kvaliteter gjennom sentrale hendelser  Kunnskap er å vite - kompetanse er å kunne gjøre  Trening – trening – trening  Entusiasme – utfordring – kaos – utvikling  Fokus på gjensidighet – vi lykkes gjennom at alle fyller sine oppgaver og roller  Søke systemforklaringer – begrense individforklaringer  Vi snur negative trender ved å arbeide med oppgaver og felles strategier

9 Hva hjelper på veien?  Realistisk, optimistisk kommunikasjon  Betydningen av felles og samtidig innsats  Konkretisering av forventninger  Synliggjøre framgang og ind bidrag til dette  Invitasjon, involvering og systematisk oppfølging  Tilgjengelighet og troverdighet  Håndtering av motkrefter – og utløse støtte  Se seg selv som en del av løsningen på eget og andres utfordring  Prioritere og fokusere på det du kan påvirke  Oppdraget er sjefen – ingen er større – og alle har en funksjon for å bidra til oppnåelse av oppgaven/oppdraget

10  Det nytter å stimulere – og ikke forsere - prosesser  Trygghet til å prøve – og til å øve – kunnskap er å vite – kompetanse er å kunne gjøre  Stimuler til kompetanse på løsninger – systematiser og tilgjengeliggjør dette Vilje til selvevaluering – og evne til justering – evne og vilje til problemløsning  Skape bevegelser mot målet – og stimuler prosesser som fremmer denne bevegelsen  Fokus på gjensidighet – vi lykkes gjennom at alle fyller sine oppgaver og roller  Søke systemforklaringer – begrense individforklaringer  Positivt lokalt engasjement og involvering  Det kan være moro uten at du ler   Det vi fokuserer på vokser seg stort - synliggjør framgang!  Det er i gode tider vi legger grunnlag for å håndtere utfordringer  Alltid fornøyd – aldri tilfreds! Systematisk arbeid med faktorer som gjensidig påvirker hverandre – og implementeringen av tjenestene Hva hjelper på veien?

11 Aktuelle lederferdigheter innen ulike organisasjonsperspektiver:  Strukturell tilnærming  Fokus på regler, roller, mål og strategier, føringer for beslutninger og aktiviteter  Human Resource-perspektiv  Vektlegge forståelse, fornuft, følelser, ønsker og frykt  Politisk perspektiv  Organisasjonen karakterisert av knappe ressurser, rivaliserende interesser, kamp om makt og fordeler  Symbolsk perspektiv  Fokus på spørsmål som gjelder mening og tro, ritualer, historier, lek  Ved å skifte mellom perspektivene kan en vinne klarhet, nye muligheter og finne strategier som virker

12 Noen lederoppgaver  Bidra til å arbeide aktivt og systematisk på dynamiske faktorer som påvirker de ulike aktørene  Inspirere mer enn motivere – gjennom å jobbe på faktorer som utløser målsettingen  Synliggjøre framgang – og legge til rette for kultur som fremmer generalisering av god praksis  Høyne perspektivet og refleksjon på sammenhenger i en høy-intensiv arbeidssituasjon

13 Forstå hindringer – kompetanse på løsninger Suksess- faktorer Begripelig, meningsfullt og håndterlig Prioritere bevegelighet og se sin egen og andres andel av løsningen Nærliggende, potente og håndterlige bevegelser Hold fast, synliggjør framgang, mål på aktivitet og resultat Kultur og organisering som støtter god praksis Perspektiver på etablering av virkningsfulle tjenester


Laste ned ppt "Forutsetninger – barrierer - strategier VIRKNINGSFULLE TJENESTER - om å bygge opp og utvikle en virkningsfull tjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google