Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte
lærerrollen mht ungdomsbedrift? Coaching og coachende væremåte Praktiske øvelser/oppskrifter For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

2 Anne Grethe Brandtzæg Tlf Utdanning Masterprogram i organisasjonspsykologi, BI 2007 Emosjonell intelligens testverktøy 2007 Coaching - sertifisert utdanning Erickson College 2006 Livsveileder/psykoterapeut 2000 Handelsøkonom 1991 Erfaring Coach i forskningsprosjekt om coachende ledertrening for en toppledergruppe m/NTNU - dr.gradsstipendiat Frode Moen Coach og livsveileder/psykoterapeut Prosjektleder Inkluderende Arbeidsliv i Ungt Entreprenørskap Prosjektleder, leder og rådgiver i bank/forsikring Coach i leder-/medarbeiderutviklingsprogram i bank/forsikring For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena

3 – å banke på dørene til ressursene, mulighetene
Coaching – å banke på dørene til ressursene, mulighetene og livskreftene For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

4 Forventninger / Mål Hva ønsker du å gå ut med når vi er ferdige med denne sesjonen? Hvor er du nå på en skala fra 1-10? Hvor vil du være på en skala fra 1-10? Hva vil du selv bidra med for å oppnå dette? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

5 Mål - Kriterier Spesifikt Målbart Akseptert Realistisk Tidsbestemt
Essensielt Mål - Kriterier Positivt uttrykt Realistisk Angitt i tid Konkret Spenstig Innenfor din kontroll Sosialt balansert Kilde: Turningpoint Academy For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

6 Selvtillit og selvfølelse
Historie Kultur Ønsket resultat? Den jeg er Tanker Følelser Handlinger Bevisstgjøring av Verdier Mål Ressurser For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

7 ”Mennesker blir hva de tror de er
”Mennesker blir hva de tror de er. Jeg kan tro at jeg ikke kan gjøre noe, og jeg kan ikke. Jeg kan tro at jeg kan, og jeg får evnen til å gjøre det.” Mahatma Gandhi Noen elever trenger hjelp til å tro at de kan, og få lyst til å kunne. Noen trenger å endre sitt bilde av seg selv © Anne Grethe Brandtzæg

8 Gode hjelpere Mange trenger gode hjelpere som kan:
Stille gode spørsmål Lytte aktivt Observere fremfor tolke Gi aksept til mål og drømmer Oppfordre til handling © Anne Grethe Brandtzæg

9 Hva er coaching? Faglig og personlig lærings- og utviklingsprosess
Styrker andres ressurser Fokus på muligheter Fokus på løsninger Nåtid og fremtid Blir mer bevisst på sine ressurser, mål og drømmer Gir selvtillit og tro på at du kan mestre Gir et positivt løft Bevegelse © Anne Grethe Brandtzæg

10 Sokrates: ”Jeg kan ikke svare, kun stille spørsmål
Sokrates: ”Jeg kan ikke svare, kun stille spørsmål. Ekte erkjennelse og læring kommer innenfra” Inspirert av filosofi, psykologi, kommunikasjonsteori og veiledning. Er ikke terapi eller rådgivning For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

11 Åpne spørsmål Hvordan Hva Hvem Når Hvor Hvilken / Hvilke
Hvorfor er dette viktig for deg? Hva mer? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

12 Lukkede spørsmål Er det sånn at … Tror du at …
Har jeg forstått deg riktig når du sier at ... Kan besvares med ja eller nei Velger mellom alternativer For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

13 Verdiord Ord med energi, trykk, positivt ladet, utmerker seg
Personlig / individuelt innhold Gi verdiord tilbake til avsender! For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

14 Hvem er du på ditt beste som UB-lærer?
Hvorfor er dette viktig? Hvordan er du på ditt beste som UB-lærer? Hva gjør du? Hva kan du gjøre for å skape mer av dette? Hvordan vil du selv og andre merke det? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

15 Energinivå Hvor er du nå på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er fantastisk? Hvilken følelse er det? 1 10 For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena Skalaspørsmål Kilde: Turningpoint Academy © Anne Grethe Brandtzæg

16 Coachende væremåte ”Anvender hovedtrekkene fra coaching som metode, og henter gjerne elementer fra andre og mer styrende veiledningstradisjoner, og bruker disse situasjonsbetinget” - fra ”Profesjonelle dialoger”, Riis/Kristiansen, 2008 For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena Rådgivning - diktering Rådgivningsfri - coachende © Anne Grethe Brandtzæg

17 Coachende væremåte når:
Det finnes føringer Noen mål og fokusområder er forutbestemt Coachende samtale Coachende kommunikasjon Coachende ledelse Coachende elevsamtale For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

18 Motivasjon Hvor motivert er du på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er 100% motivert? Hva er en ting som kan gjøre deg mer motivert? Hva skal til for at du kommer litt høyere opp på skalaen? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena 1 10

19 Fremdrift Hvor fornøyd er dere med fremdiften i UBen på en skala fra 1 til 10, der 1 er veldig dårlig og 10 er fantastisk? Hvor ønsker dere å være? Hva kan dere gjøre for å få det til? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena 1 10 © Anne Grethe Brandtzæg

20 Mirakelspørsmål Sett at det allerede fungerer, hva gjør du annerledes da? Sett at om 3 måneder så er du der, hva gjorde du for å komme dit? Sett at mens du sov i natt så skjedde det et mirakel. Hva gjør du annerledes da? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

21 Kommunikasjon Sett at kommunikasjonen fungerer veldig bra hos dere, hvordan kommuniserer dere da? Hvorfor er det viktig? Hva er en ting du kan gjøre som kan forbedre kommunikasjonen? Hvordan vil du og de andre merke det? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

22 Hvordan få frem flere perspektiver
Sett at det finnes flere måter å se dette på. Hvilke er det? Hvilke perspektiv støtter deres mål best? For høye kostnader til sykefravær Ulike forslag til løsninger og virkemidler Utvalg nedsatt av Stoltenberg I regjeringen Arbeidsplassen er hovedarena © Anne Grethe Brandtzæg

23 IA i ungdomsbedrift Et konsept for hvordan elever kan arbeide for å
forbedre miljø, trivsel, inkludering og redusere fravær Samarbeid mellom skole, UE og NAV i fylket om skolebesøk, oppfølging, kurs og konkurranser IA-veiledningshefte bestilles hos Ungt Entreprenørskap

24 Vi er kallet til å være fremtidens arkitekter,
ikke dens ofre Buckmeister


Laste ned ppt "Hvordan kan coachingmetodikk utfylle/støtte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google