Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsering av fag på høyere nivå - forseringsprosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsering av fag på høyere nivå - forseringsprosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsering av fag på høyere nivå - forseringsprosjektet
Opplæringsloven Kunnskapsløftet åpner for muligheten for elever til å forsere sin skolegang ved å ta fag på høyere nivå. Dette er forankret i forskrift til opplæringslovens § 1-14. Tilbudet gjelder for elever som har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæringen på videregående nivå i fagene matematikk, engelsk, fremmedspråk, naturfag og samfunnsfag.

2 Forsering av fag på høyere nivå - forseringsprosjektet
Hovedutvalget for utdanning i Buskerud fylkeskommune vedtok i sak 61/10: Tiltak for å sikre kvaliteten og gjennomstrømningen i det 13-årige skoleløpet, at det skulle settes i gang forsøk med forsering av fag for å kunne imøtekomme de sterke elevenes behov for tilpasset opplæring. Prosjektperioden er skoleårene 2012/13 og 2013/14. Drammen videregående skole er samarbeidsskole.

3 Forseringsprosjektet
Hovedmål: Prosjektet skal legge til rette for at faglig sterke elever skal få muligheter til å ta engelsk eller matematikk på videregående skoles nivå mens de er elever i ungdomsskolen, og forsere videre i faget når de er elever på videregående skole.  

4 Forseringsprosjektet
Delmål 1: Forseringstilbudet skal gi faglig sterke elever økt motivasjon og læringsglede. Delmål 2: Forseringen skal forankres i ledelsen i videregående skole og i ungdomsskolene. Prosjektet skal finne fram til en modell for samarbeid om gjennomføring av forsering.

5 Forseringsprosjektet
Delmål 3: Forseringsprosjektet skal føre til tett samarbeid mellom faglærere på vgs og ungdomsskoler. Prosjektet skal finne fram til et årshjul for samarbeid på faglærernivå. Delmål 4: Prosjektet skal legge til rette for videre forsering i opplæringsløpet på videregående skole.

6 Forseringsprosjektet
Skole Matematikk Engelsk Børresen skole 13 8 Galterud skole 4 Gulskogen skole 1 5 Kjøsterud skole 9 Marienlyst skole 12 7 Svensedammen skole 21 15 Sum: 60 40

7 Forseringsprosjektet
Ungdomsskolene i Drammen bestemte seg fort for å bli med fylkeskommunen inn i prosjektet – med en blanding av entusiasme og spenning. Prosjektet er i tett samarbeid med Drammen vgs – noe som føles betryggende. Det har allerede blitt gjennomført prosjektledermøte – og lærerne våre er i gang med å samarbeide med faglærerne ved Drammen vgs.

8 Forseringsprosjektet
Kriteriene for å få tilbud om å forsere er: faglig styrke gode gjennomsnittskarakterer stor arbeidskapasitet evne til å jobbe strukturert og målrettet. Elever som fikk tilbud har vært på informasjonsmøte med foresatte på Drammen vgs. Stort fremmøte! Gjennomført møter med elevene på alle ungdomsskolene – være med å påvirke organiseringen av undervisningen.

9 Forseringsprosjektet
Elevene vil få undervisning 2 t/u i forseringsgruppene sine. (Svensedammen har opprettet to grupper i matematikk) Skolens egne lærere som underviser – med fagplanene fra Drammen vgs. Forseringselevene skal ha de samme prøver/oppgaver som elevene på Drammen vgs har. Elevene må ut av noen fag – da elevene ønsker at undervisningen skal ligge innenfor eksisterende plan for skolen. I klassens «vanlige» matematikk/engelsk timer – jobber forseringselevene med faget fra vgs. Forseringselevene vil møtes til fagdager på Drammen vgs ca 4 ganger i løpet av året.

10 Forseringsprosjektet våren 2013
Elevene får standpunkt i fagene både fra ungdomsskolen og fra faget de har forsert. Elevene kan bli trukket ut til eksamen i begge skoleslagene. Føler eleven at resultatet i forseringsfaget ikke blir godt nok – kan de velge å bare følge klassen, og ikke ta eksemen/få standpunktkarakter.

11 Forseringsprosjektet
Suksessen i prosjektet ligger ikke i antall standpunktkarakterer våren 2013. Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby dette til elevene våre – og uansett eksamen eller ikke – elevene som har fulgt undervisningen vil sitte igjen med masse nyttig kunnskap og spennende erfaringer.


Laste ned ppt "Forsering av fag på høyere nivå - forseringsprosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google