Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tips og råd for praktisk kompetansearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tips og råd for praktisk kompetansearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tips og råd for praktisk kompetansearbeid
Vedlegg 3 til kompetanseveilederen

2 Kompetanseplaner og mål
Planleggingsarbeidet består i grove trekk av Å lage visjoner og mål Velge tiltak (for gjennomføring og evaluering) Tilrettelegge Å lage visjoner og mål: Utvikling av en visjon, en kort beskrivelse som beskriver hvem man vil være Kartlegge behov for kompetanse (hva trenger vi) Vurdere mulighetene for å heve kompetanse eller skaffe den tilveie Lage mål - eller beskrivelser av hva man velger å gjøre og hva man vil oppnå (Husk at mål skal kunne måles)

3 Valg av tiltak og tilrettelegging
Velge tiltak (for gjennomføring og evaluering): Vurdering av mulige metoder for å nå målene (mulige metoder blir behandlet senere) Vurdering av i hvilken grad kjente metoder vil gi måloppnåelse Velge nye metoder hvis de gamle ikke holder Tilrettelegge: Vurdere hva som må til (tid, budsjetter, organisering etc.) Spesiell vurdering av tilrettelegging når man tar i bruk nye metoder (kan være lurt å høre på andres erfaringer)

4 Kompetanse - nåsituasjon
Spørsmål Ditt svar Hvem er vi? Vi er en … med visjon ” …..” Våre verdier er ………….. Vi er sterke på… Vi har noen Forbedringsområder Konkurrentene våre Kompetansetiltak som brukes i dag – Erfaringer

5 Kompetanseplan – veien videre
Spørsmål Dine svar Kompetansetiltak som du kan tenke deg å bruke ڤ Veiledning ڤ Kurs ڤ Læring i prosjekt ڤ Nettbasert læring Hva velger jeg og hvorfor? Hva må til for å kunne bruke valgte metodene?

6 Å skaffe kompetanse Hente utenfra Utvikle innenfra Rekruttering
Samarbeid med andre (nettverk, leverandører) Ekstern veiledning/ innkjøp av kompetanse Utvikle innenfra Vær klar over hva du har, og ta det i bruk! Utvikle oss = å lære Vi lærer gjennom daglig arbeid (og får mer ut av det hvis vi planlegger og organiserer det) utviklingsprosjekter kurs nye læringformer (eks. nettbasert læring)

7 Hvordan lærer vi best.. Arbeidsplassen er den viktigste læringsarenaen. Her lærer vi mest og best, av hverandre og med hverandre. Kunder og leverandører er kilde til utvikling og læring. Nye læringsformer, som nettbasert læring og informasjon er tilgjengelig og gir nye muligheter for små enheter. Kurs er fremdeles en god kilde til kunnskap og gir i tillegg sosialt samvær, inspirasjon og mulighet for nettverksbygging.

8 Læring på arbeidsplassen
Tilbakemeldinger Tilbakemeldinger fra kolleger og ledere gjør at vi strekker oss og yter mer. Medarbeidersamtaler gir mulighet for tilbakemeldinger i en strukturert form. Samarbeid med kollegaer Historier fra praktisk arbeidsliv gjør at vi deler erfaringer og åpner opp for diskusjon og tilbakemeldinger. Fadderordninger gjør at erfarne medarbeidere overfører erfaringer og kunnskap til nye. Jobbrotasjon betyr å bytte jobber internt. Dette medfører å lære nye ting, samt gir økt forståelse for andres situasjon som igjen bidrar til bedre samarbeid. Å jobbe i prosjekter betyr å jobbe med et felles mål innenfor en ramme av både tid og kostnader. Å jobbe i prosjekt fører gjerne til at man utvikler noe nytt i samarbeid med andre som kan noe annet enn det man selv kan, og som gir ny læring. Å forholde seg til kunder Krav og nye muligheter fra kundene gjør at vi strekker oss og må lære nytt/ erfare nye ting. Bruk gjerne kundene bevisst i forhold til videreutvikling av virksomheten ved å spørre dem om tilbakemeldinger og hva de kunne ønske seg. Å benytte seg av leverandørers kompetanse Leverandørene har mye å tilføre, fordi de kan andre ting enn oss selv. Kanskje kan de bli en samarbeidspartner. Nye læringsformer Internett og datateknologi gir helt nye muligheter for å finne og sette seg inn i informasjon, og for kommunikasjon og samarbeid.


Laste ned ppt "Tips og råd for praktisk kompetansearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google