Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til Ellen fra Reidar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til Ellen fra Reidar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til Ellen fra Reidar

2 Status – arbeidsgruppe – BUP - kommunene
Arbeidsgruppa har innlevert et forslag til tiltak for 2014. Etablering av tverrfaglig konsultasjonsteam som BUP deltar i. Etablere plan for veiledning på video Vurdere endringer av henvisningsrutine. Involvere Bup på Ringerike ved dialog før henvisning skjer. Tilbakemeldinger fra BUP til fastlege / henviser i løpet av behandlingsforløpet.

3 Status prosjekt – Demens , Resurskrevende brukere
Arbeidsgruppa har leveranse 1 /kv Følgende tiltak er vurdert / eller under vurdering Kompetansekartlegging i den enkelte kommune. Utgreiing om interkommunalt kompetansenettverk – demens . Forslag om interkommunalt demensteam. Behov for felles satsning på interkommunale døgnplasser for ressurskrevende brukere. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om veiledning. Iverksatt m/ psykoger. avdeling på Blakstad sykehus. Etablere pårørendesamarbeide, pårørendeskole, Samtalegrupper for pårørende, likemannsarbeide, Forslag om utarbeidelse av Felles demensplan i Hallingdal

4 Status Intermediær sengeavdeling
Arbeidsgruppa har leveranse 2/kv 2014 Arbeide med avtale om samarbeide mellom kommunene – pågår Arbeide med avtale mellom VVHF og Ål kommune om samarbeide om drift av de medisinske tjenestetilbudetet - pågår Arbeide med avtale mellom VVHF og Pl kommune om renhold, teknisk drift, matleveranse, kjøkkentjeneste, IKT, service med. teknisk utstyr, smittevern, m.m. pågår Arbeide med leveranse av laboratorie og røntgentjenester fra VVHF – til kommunene / Ål kommune – pågår

5 Forts.: 5. Utgreiing i av bruk dokumentasjonssystemer, kvalitetssystemer, pasientjournalsystemer . VVHF sine systemer kan brukes og implementeres i bruk på alle intermediære sengeplasser. Testes ut på kommunale ø-hjelp døgnplasser. Prosjektorganisering - flytting av tjenesteproduksjon under byggeperiode er vedtatt og iverksettes fra Gjelder flytting av Legevakt/ interkom. LV, Sengeavdeling, dialyseavdeling , utflytting av BUP og andre psykiatrilokeler til brakkerigg. Forslag om ny dato for leveranse : 1. mars-14


Laste ned ppt "Til Ellen fra Reidar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google