Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA KAN ET HELSEHUS I DRAMMEN VÆRE OG HVORDAN REALISERE DET? 02.07.20141.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA KAN ET HELSEHUS I DRAMMEN VÆRE OG HVORDAN REALISERE DET? 02.07.20141."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA KAN ET HELSEHUS I DRAMMEN VÆRE OG HVORDAN REALISERE DET? 02.07.20141

2 Elementer for vurdering av et helsehuset i Drammen •Tjenestetilbud •Kostnader/finansiering •Tidsplan 02.07.20142

3 Dette krever (utover det DGKS har i dag) blant annet økte legetjenester og laboratorietjenester Ø.hj.senger jmf lovpålagt oppgave fra 2016 (Forsterket korttid) Geriatrisk poliklinikk Tverrfaglig team Lindrende enhet Rehabilitering Lærings- og mestringssenter 02.07.20143 Tjenestetilbud

4 Ulike modeller for helsehus •A0-alternativet: beskriver en videreføring av dagens situasjon; ingen endringer verken i tjenestetilbud eller organisering. Her utgjøres det som et ”referansealternativ”. •A1-alternativet: legger til grunn dagens organisering av tjenestetilbudet, men tar høyde for lovens krav om kommunens plikt til å tilby øyeblikkelighjelp døgnplasser 02.07.20144

5 Ulike modeller for helsehus (forts) •A2-alternativet: beskriver et helsehus hvor det i tillegg til dagens tilbud, de lovpålagte tjenestene også gis tilbud i læring og mestring samt en styrket rehabiliteringstjeneste. •Alternativ A3: har tilsvarende tjenester som alternativ 2, men her er også legevakten samlokalisert i helsehuset. 02.07.20145

6 Ø.hj.senger jmf lovpålagt oppgave fra 2016 (Forsterket korttid) Geriatrisk poliklinikk Tverrfaglig team Lindrende enhet Rehabilitering Lærings- og mestringssenter 02.07.20146 Hvordan få dette til? -samarbeidsrelasjoner Drammen kommuneDrammen sykehus Legevakten i Drammensregionen IKS Omkringliggende kommuner Helsehus i Drammen

7 Økonomiske vurderinger •Søke midler til øhjelpsplasser 1. juli 2012 Disse skal fullfinansieres fra staten •Omdefinering av eksisterende plasser ved DGKS til øhjelpsplasser •Forlenge samarbeidet med VVHF om Geriatrisk poliklinikk som en del av ”Geriatriløftet” •Muligheter for omkringliggende kommuner å kjøpte tjenester/plasser •Samarbeid med legevakten om observasjonsenger/labtjenester 02.07.20147

8 Tidsestimering 20122013201420152016 Omprioriterer eksisterende plasser i DGKS Observasjons senger hos legevakten Videre satsing på IKT /telemedisin Drift av igangsatt tiltak Ferdigbygd helsehus Inngår avtale med VVHF om ”Geriatriløftet” Samarbeid med VVHF om LMS- tiltak Etablering av helsekiosk på besøkt arena med HiBU Planlegging av nytt hus Legevakt i samme bygg Inngår avtale med legevakten om leveranse/kjøp Videreutvikle rehab.enheten Drift av igangsatte tiltak Rom for aktuelle private aktører Ex apotek/fys institutt Operativ legetjeneste Økt bruk av teknolog med meldings- utveksling/ Video- konferanse Ferdig rehabiliterings -hage Operativ Labtjeneste Sykehjems- overlege på plass 02.07.20148


Laste ned ppt "HVA KAN ET HELSEHUS I DRAMMEN VÆRE OG HVORDAN REALISERE DET? 02.07.20141."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google