Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk henvisning og epikrise

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk henvisning og epikrise"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk henvisning og epikrise
Heidi Jacobsen

2 Disposisjon Strategier og føringer Beskrivelse av samhandlingskjeden
Innføringsprosesser Utfordringer og erfaringer Aktører NSTs rolle

3 Nasjonale satsninger på elektronisk samarbeid
Nasjonale strategier og tiltak siden 1997 Nå: 2007 med visjonen ”helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid”

4 Elektronisk samarbeid for det helhetlige pasientforløp
God informasjonsflyt informasjonsgrunnlag norsk helsenett informasjonssikkerhet elektronisk pasientjournal elektronisk meldingsutveksling fagstøtte og kunnskapskilder Elektronisk samarbeid med nye aktører pasienter, brukere og pårørende eResept og forskrivningsstøtte kommuneprogram

5 Elektronisk meldingsutveksling
Mål Alle helseforetak skal tilby epikrise og henvisning Standard konvolutt (ebXML) skal brukes rutinemessig PLO-melding skal brukes mellom helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester Status Krav fra HOD i styremøter med RHF’ene om å tilby henvisning og epikrise fra 2006/2007 Brukerstyrt utvikling av meldinger på alle nivåer (ELIN og ELIN-k prosjektene) Test- og godkjenning av meldinger (iht standard) settes i drift hos KITH Utfordringer Mange ”varianter” av meldinger implementert Avhengig av funksjonalitet i EPJ

6 Status

7 Papirbasert henvisning og epikrise
Legekontor Sykehus Henvisning EPJ EPJ PAS Epikrise Beskriv papirbasert både på sykehus og legekontor Vi gjør oppmerksom på at dette ikke viser alle leddene i prosessen og at arbeidsmåtene varierer noe mellom de ulike instansene som tar i mot og behandler henvisninger på sykehus.

8

9 Elektronisk utveksling
Legekontor Sykehus EPJ EPJ PAS Helsenettet Meldings utveksler Meldings utveksler EDI EDI 2-3 g pr dag Hvert 10. min.

10 Ansvarlige aktører Legekontor Sykehus EPJ Lege Lege Kontorpersonell
Sykepleiere EPJ PAS Meldings utveksler Kontorpersonell IT-avdeling Meldings utveksler Arbeidsprosessen rundt produksjon, utveksling og behandling av henvisninger: Hvem gjør hva og hvordan? Hvordan passer teknologien inn i løpende arbeidsprosesser og hvilke endringer i disse prosessene må gjøres? EDI Kontorpersonell IT-avdeling EDI

11 Innføre elektronisk henvisning
Tekniske tilpasninger Arbeidsrutiner Opplæring Samarbeid med legekontorene

12 Prosjekt Forankret i ledelsen Etablere prosjektgruppe
Planlegge og organisere tiltak Bestå av: Leger Kontorpersonell IT-personell Sykepleiere Administrasjon

13 Kartlegge dagens rutiner
Hvordan er rutinene for papirbasert henvisning? Hvem gjør hva?

14 Utarbeide nye rutiner Hvem skal ha tilgang til innkomne henvisninger?
Hvem og hvordan håndteres den videre? Et felles mottak eller mottak på hver avdeling/seksjon? Må det ryddes i andre registrer/lister?

15 Opplæring/Support Opplæring fra leverandør Intern opplæring
Intern support Superbrukere Interesserte brukere

16 Legekontor Installasjon/oppgradering av programvare Opplæring
Adresseliste Hvem gjør dette? Hva kan sykehuset tilby?

17 Kontakt med legekontor
Det anbefales å etablere god kontakt mellom sykehus og allmennpraksis. Kontaktperson på alle legekontorene Telefonnummer til legekontoret som ikke er det pasienten bruker Telefonnummer og kontaktperson på sykehuset for legekontorene

18 Rutiner for elektronisk og papirbasert
Motta/sende både papir og elektronisk Scanne papirhenvisninger

19 Ø-hjelp Rutiner for ø-hjelp henvisninger
Pasienten kommer før elektronisk ø-hjelp henvisning

20 Manglende fødselsnummer
Nyfødte, asylsøkere, turister… Rutiner for mottak av elektroniske henvisninger uten fullstendig fødselsnummer

21 Bruk av henvisning til forespørsel
Primærlegene benytter henvisningsfunksjonen til å sende forespørsler Rutiner for håndtering av forespørsler

22 Vedlegg til henvisninger
Spirometri, ultralyd, ekg, bilder, video Behov for å sende tilleggsinformasjon elektronisk med meldingene Prosjekt Meldinger med vedlegg

23 Tilhørende meldinger Brev om vurdert henvisning Røntgenrekvisisjon
Applikasjonskvittering

24 Applikasjonskvitteringer
Kvittering ut fra epj på sykehuset Kvittering fra epj på legekontor Rutiner for applikasjonskvittering på sykehus Hvem sjekker? Hva gjøres når det er feil?

25 Adresseregister Helsenettet Legekontor Sykehus HER EPJ EPJ PAS EDI EDI
Meldings utveksler Meldings utveksler EDI EDI

26 Når feil oppstår Hvor er feilen? Hva er årsaken?
Hvilke rutiner skal det være for avvikshåndtering? Hvem melder man feilen til? Helsenettet, leverandørene,

27 Aktørene Sykehus Legekontor Helsenett Journalleverandørene
Kommunikasjonsleverandørene KITH ELIN-prosjektet

28 Leverandører Legekontor Sykehus EPJ EPJ PAS
TietoEnator – IMX/Infomedics DIPS – DIPS Siemens - Doculive Meldings utveksler Meldings utveksler EDI Visma Unique – Visma Link Well Diagnostics – Well Communicator Communicate Norge – AmTrix/IMB EDI

29 Leverandører Legekontor Sykehus EPJ EPJ PAS Infodoc - Infodoc
Profdoc – Winmed Profdoc - Vision Hove Medical Systems – SystemX Meldings utveksler Meldings utveksler Visma Unique – Visma Link Well Diagnostics – Well Communicator MediLink - Medilink EDI EDI

30 KITH, ELIN-prosjektet Legekontor Sykehus EPJ EPJ PAS ELIN-prosjektet
funksjonskrav, innholdskrav Meldings utveksler Meldings utveksler KITH Standarder på melding, samhandlingsarkitektur EDI EDI

31 NSTs rolle Nasjonalt kompetansesenter som bidrar med: Rådgivning
Forskning Prosjektledelse/ koordinator Bindeledd mellom industri, leverandører og helsetjeneste

32 Forskningsprosjekter
Organisasjons- og arbeidsmessige erfaringer Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning Doktorgrad om Samhandling mellom sykehus og legekontor Evaluering av test og piloteringsfasen i prosjektet Elektronisk Samhandling Lønnsomhetsanalyse

33 Hva NST kan bidra med. Rådgiving, veiledning
Deltakelse i møter/seminarer/workshop Svare på henvendelser på telefon eller epost Formidle kunnskaper og resultater om elektronisk samhandling på


Laste ned ppt "Elektronisk henvisning og epikrise"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google