Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012

2 Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Fylke
KLØVERÅSEN UTREDNINGS OG KOMPETANSESENTER - en del av spesialisthelsetjenesten i Nordland Eies av Norske Kvinners Sanitetsforening, Nordland Fylke Vi har driftsavtale med Helse Nord RHF. Historiske årstall for Kløveråsen: Åpnet i 1975 som et psykiatrisk sykehjem. 1993: drevet som utrednings- og kompetansesenter 2002: etablering av egen poliklinikk (alderspsykiatri og demens) 2009: driften overført til N.K.S.Kløveråsen as

3 Vår visjon: ”Vi skal gjøre hverdagen bedre” Viktige verdier for oss:
Respekt-kreativitet-fleksibilitet

4 Alderspsykiatrisk poliklinikk Utredningsavdelingen
Styret Direktør Service og administrasjon 3 Årsverk Alderspsykiatrisk poliklinikk 5 Årsverk Yrkesgrupper: Spesialsykepleier Nevrolog Psykiater Nevropsykolog Spesial ergoterapeut Utredningsavdelingen 15,5 Årsverk Spesialhjelpepleier Undervisningsavdelingen

5 NKS Kløveråsen as - et utrednings og kompetansesenter i Nordland
3 avdelinger: Utredningsavdeling (4 sengeplasser) Poliklinikk Undervisningsavdeling 35 ansatt med ulike kompetanse

6 Rett behandling på rett nivå
Diagnostisering skal hovedsakelig skje i primærhelsetjenesten. Tvilstilfeller og pasienter med tilleggsproblematikk henvises til spesialisthelsetjenesten. Yngre personer med demens skal utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.

7 Hva kan Kløveråsen tilby:
Veiledning og bistand: Kurs og fagutvikling: Pasientrettet virksomhet Veiledningsbesøk Vurderingsbesøk Hjemmebesøk Fysisk miljø Planlegging av nybygg Råd og veileding til omgivelser Utforming av sansehager Råd og veiledning pr telefon Pasientrelatert Grupperelatert Demensomsorgens ABC Grunnmodul i demens Påbygningskurs i adferdsendring og demens Kommunikasjon og demens Aktiviteter og demens Demensnettverk

8 Vår nettverkt modell Vesterålen Kommunenes demensteam i en gitt geografisk sone danner et nettverk 5 demensnettverk i Nordland 2 demensnettverk under planlegging Ofoten Lofoten Bodø ? Salten Helgeland Nettverk Salten (2004) Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy Nettverk Helgeland (2006) Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna Nettverk Indre Helgeland (2010) Mo, Grane, Vefsn, Hattfjelldal Nettverk Vesterålen (2009) Bø, Andenes, Øksnes, Lødingen, Sortland, Hadsel Nettverk Lofoten (2008) Værøy, Røst, Moskenes, Flagstad, Vestvågøy, Vågan. Indre Helgeland Sør Helgeland NKS Kløveråsen as

9 Rett behandling på rett nivå
Diagnostisering skal hovedsakelig skje i primærhelsetjenesten. Tvilstilfeller og pasienter med tilleggsproblematikk henvises til spesialisthelsetjenesten. Yngre personer med demens skal utredes og behandles i spesialisthelsetjenesten.

10 Fra årsmeldingen 2011 Antall søknader: 253 Polikliniske kons: 842
1. gangskons: 133 Vurderingsbesøk: 28 Innleggelser: 48 Antall undervisningsoppdrag: 79 Antall underviste: 1990 Kløveråsenseminaret: 120 Nettverksmøter: 7 41/44 kommuner har brukt tjenester fra Kløveråsen

11 Strategisk plan Kløveråsen skal ha et godt samarbeid med aktuelle institusjoner. Kløveråsen skal videreutvikle utadrettet virksomhet. Kløveråsen skal kvalitetsikre sine tjenester. Egen kompetansestrategi Kløveråsen skal bidra til å fremme miløbehandling.

12 HMS Visjon Et optimalt grunnlag for å gjennomføre vår visjon og strategiske valg legges gjennom å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og derved oppfylle målsettingen for vårt kvalitets og HMS- arbeid. Inspirasjon og arbeidsglede skal prege hverdagen for ansatte ved Kløveråsen.

13

14

15 Prosjekter Spa-rom- innviet 2010 Sansehage- ferdig 2011
Kvalitetsledelse – ferdig 2012 Kontakttelefon Regionalt tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende. Forskningsarbeid. Bruk av alternativ medisin hos personer med demens.

16

17

18 Sansehagen!

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Oktoberfest 2011

30

31 Aktivitetsdag 30.mars 2012 Noen hadde ikke fått med seg at snøen var borte. Hopprenn i særklasse!

32

33 HOVEDOPPGAVER Utføre spesialisert demensutredning, diagnostisering og behandling av demens, samt i samarbeid med DPS’ene tilby poliklinisk oppfølging av eldre med andre psykiske lidelser. I tillegg drives utstrakt utadrettet virksomhet. Undervise, veilede og være rådgivere for pårørende, helsepersonell, studenter/elever og planleggere. Sikre fagutvikling og delta i forskningsprosjekter. Fra 2010: økt fokus på yngre personer med demens, pårørende-skole og samtalegrupper for pasienter og pårørende. Fortsatt satsing på: Demensnettverk og Demensomsorgens ABC

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Kløveråsen takker alle lag og foreninger i NKS Nordland som bidra med pengegaver til Sansehagen i 2011 Takk for meg!


Laste ned ppt "Presentasjon av NKS Kløveråsen Fylkesårsmøte 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google