Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Haugaland Kraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Haugaland Kraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Haugaland Kraft

2 Visjon Haugaland Kraft
Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region Visjon Haugaland Kraft

3

4 Forretningsidé Haugaland Kraft skal sørge for lønnsom, sikker og effektiv energiforsyning, og aktivt bidra til en fremtidsrettet og helhetlig infrastruktur til beste for eierne.

5 Historisk utvikling Litledalen Kraftstasjon Sunnh. Kraftlag Fusjon
Tysseland Bredbånd 1909 1920 1946 1953 1998 2002 2005 Hardeland kraftstasjon Rødne Haugesund Elekricitetsverk etablert Karmsund Kraftlag etablert 1999 Sauda Energiverk

6 Våre eiere

7 Eierskap Produksjon: Sunnhordland Kraftlag AS 40,5% Ulla-Førre 2,54%
Tysseland Kraftlag AS 40% SørVest Varme AS 49% Vestkraft AS 20% Vestavind Kraft AS 14,3% Gass: Haugaland Gass AS 91% Gasnor ASA 13,4% Naturgassens hus AS 1,7% Østgass AS 50 %

8

9 Selskapsstruktur Adm. dir. Olav Linga Organisasjon Ketil Arntzen
Økonomi/Finans Runar Areklett Nett John Harald Jakobsen Salg / Marked Svein Inge Djursvoll Bredbånd Jan Håland Ny forretning Claus Svendsen Kraftproduksjon Odd Rune Heimvik

10 Målene våre: Lønnsomt energiselskap med god avkastning til eierne
Sikker og rasjonell energiforsyning til Haugalandet Videreutvikle eksisterende kjernevirksomhet Engasjere oss i ny og fornybar energiutvikling og fremtidsrettet infrastruktur Lønnsom næringsutvikling som hører naturlig til våre kjerneområder og som gir regionale synergieffekter

11 Katalysator for regional verdiskaping
• Haugaland Kraft skal bidra til gode rammevilkår for næringsliv og innbyggerne i regionen Bidra vesentlig til økonomisk utvikling og velferd Være instrument for å sikre utbygging av viktig infrastruktur i regionene

12 Vårt verdigrunnlag Kundefokusert Endringsvillig Pålitelig Tydelig

13 Kjerneområder Kraftproduksjon Distribusjon Energiomsetning Bredbånd
Kommersialisering av nye energiformer

14 Fakta Kraftproduksjon (direkte/indirekte) : 1.000 GWh
Overføringsnett: km Transformatorstasjoner: 15 Nettstasjoner: Nettkunder:

15

16 Skapte verdier • Utbygging av kraftproduksjon
Nyverdi: 2 milliarder NOK • Utbygging av infrastruktur

17 Samfunnsregnskap Lønnsomme arbeidsplasser 200 ansatte
Kjøper av varer og tjenester 120 M NOK Direkte skattebidrag M NOK Utbytte til eierne M NOK årlig En lokal medspiller Barne- og ungdomsarbeid Kultur og idrett

18 Økonomi Omsetning 571 mill. Resultat etter skatt 141,5 mill.
2004 Omsetning mill. Resultat etter skatt 141,5 mill. Totalkapital mill. Egenkapital mill Egenkapitalandel 53,4% Siden fusjonen i 1998 er det utbetalt ca. 600 mill. i utbytte og renter på ansvarlig lån.

19 Økonomisk utvikling

20

21 Våre driftsanlegg • Etne-anleggene • Tysseland Kraftlag (40%)
• Fjernvarme i Skåredalen • Fjernvarme Bø

22 Etne-anleggene Status: • Anlegg fra 1920 - 1950 årene
• Bidrar i dag betydelig til gode resultater for HK • Har foretatt omfattende fornyelse de senere årene Oppgaver: • Utarbeide ny ”generalplan” for anleggene • Større bygningsteknisk vedlikehold • Fornyelse av reguleringsutstyr / linjer /apparatanlegg • Videre opprustning

23 Etne-anleggene Hardeland Kraftverk Litledalen Kraftverk
Aggregat 1 : Installert effekt 14 MW Årstall 1950 Aggregat 2 : Installert effekt 14 MW Årstall 1951 Aggregat 3 : Installert effekt 14 MW Årstall 1958 Samlet middelproduksjon 123 GWh Litledalen Kraftverk Aggregat 4 : Installert effekt 7.5 MW Årstall 1963 Aggregat 5 : Installert effekt 9 MW Årstall 1985 Samlet middelproduksjon 55 GWh

24 Tysseland Kraftlag Småkraftverk: 5 MW / 21 GWh
Satt i drift i desember 2002 Gode resultat Vurdere tilleggsregulering

25 Fjernvarme Skåredalen
Drifting av fjernvarmesentralen i Skåredalen Følge opp nye utbyggingsprosjekter i Skåredalen Optimalisering av fjernvarmeanleggene Påkobling av nye kunder Kundeoppfølging

26 Fjernvarme Bø Drifting av koggenereringsanlegget på Bø
Optimalisering av fjernvarmeanleggene Kundeoppfølging Henvendelser fra studenter og bedrifter

27

28 Vårt nettområde

29 Nett Ansvar og ledelse av kraftoverføring i sentral-, regional-
og distribusjonsnett • Sikker og rasjonell energiforsyning • Bidra til økt verdiskaping og utvikling for våre eiere • Være kundeorientert og konkurransedyktig

30 Nett - hoveddata Sentralnett 300kV (medeier) 76 km
Lednings- og kabelnett 66 kV / 5-22 kV km <1kV (lavspent) km 15 transformatorstasjoner 2.009 nettstasjoner • Overført energimengde ca GWh/år • Høyeste nettbelastning ca. 300 MW • Antall nettkunder

31

32 Bredbånd - forretningsidé
”Haugaland Kraft vil bidra til en fremtidsrettet infrastruktur for bredbånd og tilby attraktive bredbåndstjenester på Haugalandet. Utbyggingen vil skje med fiber og/eller alternative teknologier. Satsingen skal teknisk økonomisk være langsiktig forsvarlig.”

33 HK Forbruker Bredbånd TV-tjenester Telefonitjenester
Internett-tjenester HK Forbruker • Ny teknologi basert på industristandarder • Infrastrukturelt kvantesprang

34 Bredbåndsutbygging – vi er i gang!
Investert så langt km / 60 mill. NOK Strategi for videre storsatsing utarbeidet og igangsatt

35 Forretningsutvikling
Hovedmål: Vi skal arbeide for videre vekst i selskapet ved å utvikle nye og lønnsomme forretningsområder. Satsingsområdet skal være innenfor våre strategiske områder og som gir merverdi inn mot våre definerte kjerneområder.

36 Prosjekter under utvikling
Haugaland Gass AS - samarbeid med Tysvær Kommune Østgass AS - samarbeid med Knutsen OAS Haugaland Næringspark AS - Gismarvik Vindkraft - samarbeid med Norsk Hydro og Fred Olsen SørVest Varme AS – Avfallsforbrenning,fjernvarme Småkraft – samarbeid med SKL Vestavind Kraft AS – selskap innen Vestlandsalliansen.

37 Rødne kraftverk Utbyggingen er startet Produksjon : 34 GWh
Effekt : 9 MW Kostnad : 70 Mill Ferdig : 2006

38 Haugaland Næringspark
Gassflamme Haugaland Næringspark

39 CNG-prosjektet Gass Leveranse GasLed (Statpipe) Kompresjon Måling
Laste Anlegg Losse Anlegg Måling Kompresjon Høytrykkslager Gismarvik CNG Transport Østfold Gass Transmision

40 Sørvest Varme Bakgrunn
Gi regionen en sikker, forutsigbar og kostnadseffektiv sluttbehandling av avfallet Betrakte avfallet som en ressurs og ikke som et problem HK eierandel, 49% HK har praktisk administrasjon av prosjektet Nøkkeltall Antall behandlingskapasitet 50’ tonn avfall/år Estimert investering mill NOK Varmeproduksjon (brutto) >100 GWh Mulig kraftproduksjon GWh

41

42 Kraftsalg Høy markedsandel, ca 91 % Selger kraft kun til egen region
Små marginer i kraftmarkedet Kundetilpassende tariffer

43 Strømprisen er sammensatt
Forbruksavgift Avsetning til energifondet MVA Innføring av CO2-avgift Europeisk kraftmarked Økt kostnadsnivå for nettvirksomheten

44 Kraftprodukter Felleskraft Standard variabel kraftpris Markedspris
Fastpris Spesialprodukt, næringsliv og kommuner (sikringskjøp)

45 Felleskraft Våre kunder har i 2004 hatt en strømpris som er ca kr. lavere enn gjennomsnittet av landsdekkende leverandører.

46 Felleskraft Prisutvikling HK - Landsgjennomsnitt 2004

47 Fakta: Europeiske nettleiepriser (kilde Fortum)
Distribusjonsnett-tariffer i Norden er lave sammenlignet med de fleste Europeiske land Lavere tillatt avkastning Lavere verdier på nettet Høy utnyttelse av nettet

48 Informasjonssenteret
Lokalisert på Bø Et opplevelsessenter om vannkraft, energi og energibruk Historisk utvikling Et tilbud til lokalbefolkningen og skoler Ca 3000 besøkende fra ungdoms- og videregående skoler

49 Våre kunder er også våre eiere
Haugaland kraft har ca kunder som også er våre eiere De krever som andre kunder: Leveringssikkerhet Konkurransedyktig pris Det skal være god tilgjengelighet Det skal være enkelt å være kunde Det skal være trygt å være kunde Avkasting tilbakeføres til regionen Næringsutvikling Støtte til lokale frivillige og ideelle foreninger

50 Verdiskaping er mer enn penger...
Vi ønsker å bidra til: At Haugalandet er en god plass å bo At Haugalandet fremstår som en sterk og attraktiv region Å støtte opp om tiltak som er positive for regionen og innbyggerne

51

52 Midlertidig løsning på bildet til vi har funnet alternativ


Laste ned ppt "Presentasjon av Haugaland Kraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google