Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan kraftkrisen i Midt-Norge unngås. Møte Molde Næringsforum , 3

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan kraftkrisen i Midt-Norge unngås. Møte Molde Næringsforum , 3"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan kraftkrisen i Midt-Norge unngås. Møte Molde Næringsforum , 3
Kan kraftkrisen i Midt-Norge unngås ? Møte Molde Næringsforum , 3. april Daglig leder Svein Rødal , Istad Nett AS Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

2 Industrieventyr er hovedårsak
Industriutviklingen i Møre og Romsdal Hustadmarmor Hydro Aluminium på Sunndalsøra Ormen Lange Også vekst i alminnelig forsyning Ingen ny kraftproduksjon Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

3 Ansvarsforhold (1) Kraftproduksjon
Det er markedet som bestemmer tid og sted for etablering av ny produksjon. Det er i dag ingen aktør som har ansvar for å realisere den samfunnsmessig beste løsning for regional kraft-oppdekning. Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

4 Utbygging av kraftledninger Momentan kraftbalanse
Ansvarsforhold (2) Utbygging av kraftledninger Det er Statnett som har ansvar for å bygge ut hovednettet i landet slik at alle regioner er sikret forsvarlig leveringskvalitet og tilstrekkelig overføringskapasitet. Momentan kraftbalanse Statnett har ansvaret for den momentane balansen til enhver tid Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

5 Prognoser kraftbalanse, energi
Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

6 Midt-Norge Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

7 Hva er problemet ? Enkelt kan problemet beskrives slik:
”Statnett må til enhver tid sørge for å holde gapet mellom forbruk og produksjon i Midt-Norge innenfor en gitt grense slik at ”kraftimporten” ikke overstiger kapasiteten til ledningsnettet inn til regionen.” Dette må Statnett sørge for fra vinteren 2007/2008 når Ormen-Lange anlegget er satt i drift, og inntil det enten er bygget et gasskraftverk i Midt- Norge ,eller det er bygget en ny stor kraftledning inn til Midt- Norge. Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

8 Krav til tiltak som skal løse kraftkrisen fra vinteren 2007/2008:
Strømkundene i Midt-Norge skal ikke : Betale mer for kraften Utsettes for flere og mer langvarige strømavbrudd Utsettes for større risiko for strømrasjonering enn andre strømkunder i landet. Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

9 Aktuelle tiltak for løsning av kraftkrisen fra vinteren 2007/2008
Innføring av eget prisområde for Midt-Norge Installasjon av mobile gasskraftverk som reserve ved behov Spesialregulering av produksjon ved at Statnett disponerer hele eller deler av regionens kraftstasjoner Avtale med industrikunder om å kople ut forbruk ved behov Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

10 Innføring av eget prisområde for Midt-Norge
Innføring av eget prisområde skal bidra til å redusere forbruket og å øke den lokale produksjonen slik at hyppige (og langvarige?) strømbrudd skal unngås. Dersom dette tiltaket ikke virker kan veien til til en rasjoneringsituasjon være kort. Det er både uakseptabelt og uaktuelt at høye priser skal brukes som virkemiddel for å løse kraftkrisen i regionen ifølge ministre, sentrale politikere , LO og NHO Det kan ikke være riktig at strømkundene i Midt-Norge skal betale prisen for en situasjon som er skapt av sentrale myndigheters beslutninger om etablering av kraftkrevende industri i regionen. Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

11 Akseptable tiltak for løsning av kraftkrisen fra vinteren 2007/2008
Installasjon av mobile gasskraftverk som reserve ved behov Spesialregulering av produksjon ved at Statnett disponerer hele eller deler av regionens kraftstasjoner Avtale med industrikunder om å kople ut forbruk ved behov Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /

12 Det gikk bra fordi vi iverksatte de riktige tiltakene tidsnok
Sluttord / konklusjon Jeg er overbevist om at kraftkrisen fra 2007/2008 kan håndteres på en måte som minimaliserer ulempene for strømkundene i Midt-Norge. Det er nesten 2 år til forberedelse og iverksettelse av de riktige tiltakene , og det bør være tilstrekkelig for Statnett. Mitt håp er at Statnett ifm idriftsettelsen av det første gasskraftverket i Møre og Romsdal, evt. ifm idriftsettelsen den nye 420 kV linjen til Sogn i 2012 kan oppsummere den tiden regionen hadde en svært anstrengt kraftsitusjonen med følgende utsagn: Det gikk bra fordi vi iverksatte de riktige tiltakene tidsnok Regional kraftsystemutredning Møre og Romsdal Istad Nett / T.R. Time /


Laste ned ppt "Kan kraftkrisen i Midt-Norge unngås. Møte Molde Næringsforum , 3"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google