Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettilkobling av små kraftverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettilkobling av små kraftverk"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nettilkobling av små kraftverk
NTE Nett AS – Rune Paulsen Snåsa hotell

3 Dagens tema Dagens nettstruktur og tilkoblingsmuligheter
Flaskehalser/nettkapasitet Utfordringer knyttet til nettplanlegging/nettutbygging

4 Små kraftverk i Nord-Trøndelag
Per dags dato tilknyttet 53 små kraftverk (ca. 75 MW) 34 tilknyttet høyspent (22 kV) 19 tilknyttet lavspent (230 V og 400 V) NTE Nett AS kjent med planer på 215 MW ny småkraft i N-T per Fordelt på 83 ulike prosjekter over hele fylket Flere prosjekter har dukket opp i løpet av året Nærmer seg 100 kjente planer

5 Dagens nett og tilkoblingsmuligheter
Strømnettet i Nord-Trøndelag er oppbygd av flere ulike nettnivå Sentralnettet, 300 kV (420 kV) Regionalnettet, kV Distribusjonsnettet, 22 kV Regionalnettet i Nord-Trøndelag utbygd med to hovedformål Innmating av produksjon (større kraftverk) Overføring til forbruk 43 utvekslingspunkt med distribusjonsnettet Distribusjonsnettet utbygd med ett hovedformål Overføring til sluttbruker (forbruk) Aktuelt nettnivå for tilknytning av de aller fleste små kraftverk

6

7 Flaskehalser og nettkapasitet
Spenningsutfordringer Høye spenninger ofte den største utfordringen med eksisterende nett Distribusjonsnettet dimensjonert for leveranse til kunder Størst overføringsevne nært transformatorstasjonen Termiske overføringsgrenser Etter spenningen den neste utfordringen med tanke på nettkapasitet Transformering mellom nettnivå Ved flere planer i samme området kan transformator mellom nettnivå bli en flaskehals Kan tenke oss nettkapasitet inndelt i tre ulike grupper: ”Lokal nettkapasitet” ”Regional nettkapasitet” ”Sentral nettkapasitet”

8

9

10 Utfordringer knyttet til planlegging/utbygging
Mange aktører Koordinering av prosjekt i samme område en stor fordel, men ufordrende Hvor mange blir realisert? Kostnadsdekning? Ulik fremdrift Behandlingstid på søknader hos myndigheter Konsesjonssøknader for det enkelt kraftverk Konsesjonssøknader ved større nettiltak Byggetid ved større nettprosjekt Trinnvis utbygning ikke alltid mulig

11 Kraftsystemutredning i N-T
Utredning av hele kraftsystemet i Nord-Trøndelag, 15 års perspektiv Fokus på nødvendige tiltak i regionalnettet Inkluderer ikke tiltak i distribusjonsnettet Scenariomodeller Liten, middels stor, stor utbygging av ny fornybar energi For informasjon om Kraftsystemutredningen:

12 Spørsmål?

13 Takk for oppmerksomheten!
Kontaktdetaljer: Rune Paulsen Telefon: / E-post:


Laste ned ppt "Nettilkobling av små kraftverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google