Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer om arbeidstilbud Humankapital

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer om arbeidstilbud Humankapital"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer om arbeidstilbud Humankapital
Forelesning 3: Mer om arbeidstilbud Humankapital

2 Kvinners arbeidstilbud

3

4 Årsaker til vekst i kvinners arbeidstilbud:
Økning i lønn Færre barn Mindre tidkrevende hjemmearbeid Endring i preferanser Økt omfang av offentlige omsorgstilbud Økt etterspørsel etter kvinnelig arbeidskraft

5 Lønnselastisiteter

6 Eksempel: Kontantstøtten
Kontantstøtten: Månedlig støtte til barn mellom 1-2 år som ikke går i barnehage Innført i 1998 for å gi familier større valgfrihet.

7 Hva sier økonomisk teori?
Kontantstøtten Øker den relative prisen på ekstern barnepass (barnehage) relativt til egen omsorg Øker arbeidsfri inntekt Redusert arbeidstilbud for den personen som er mest involvert i barneomsorg

8 Eksempel 1: Mor yrkesaktiv og benytter barnehage
Substitusjonseffekt: fritid blir relativt billigere Inntektseffekt: inntekten totalt sett øker mer fritid, mindre arbeid

9 Eksempel 2: Mor yrkesaktiv og benytter dagmamma

10 Eksempel 3: Mor ikke yrkesaktiv

11 Hva viser empiriske undersøkelser i Norge?
Kontantstøtten har redusert arbeidstilbudet for kvinner med små barn Effekten på den ekstensive marginen er sterkere enn på den intensive marginen Ingen effekter for far

12 Humankapital Investering i utdanning og kompetanse
Noen fakta om utdanning i Norge Økonomisk teori om humankapital Nåverdien av investering i utdanning Forholdet mellom utdanning og lønn Beslutningen om utdanningslengde Forskjell i diskonteringsrate Forskjell i evner Utdanning som et signal Investering i humankapital etter fullført utdanning Empiriske undersøkelser av avkastningen av utdanning

13

14 Utdanning og arbeidsmarked
Grunnskole Videregående Universitet Alle: Yrkesdeltakelse 46,7 69,4 85,0 Arbeidsledighetsrate 6,3 2,7 1,6 Månedslønn 29 900 36 200 48200 Menn: 52,8 75,2 86,6 7,3 2,9 1,8 31 100 38900 53400 Kvinner: 41,1 62,9 83,9 6,5 2,5 1,7 28000 32000 42900

15 Avkastning av utdanning i Norge og andre land
Note: De europeiske resultatene er nye beregninger foretatt i forbindelse med PuRE-prosjektet. (Se note 1 og note 5). De nord-amerikanske tallene er hentet fra Card (1999) og gjelder både menn og kvinner i 1995. Lønnspremie per år med utdanning. Gjennomsnitt for menn 1980–1995

16 Humankapitalteori Gary Becker (1964): Utdanning betraktes som en investering Gevinst: Høyere inntekter Kostnad: To typer - direkte: semesteravgift, bøker, reise osv - indirekte: tapt arbeidsinntekt

17 ! Utdanning ingen egenverdi – kun verdi fordi det øker fremtidig inntekt

18 Nåverdi Neste år: 𝑁𝑉= 𝑦 1+𝑟 Om t år: 𝑁𝑉= 𝑦 (1+𝑟) 𝑡

19 Nåverdien av investering i utdanning
Går på universitetet B Slutter etter videregående A 18 67 A: Kostnader ved utdanningsprosjektet B: Inntekter ved utdanningsprosjektet

20 Nåverdi av kun videregående utdanning:
𝑁𝑉 𝑉𝐺𝑆 = 𝑤 𝑉𝐺𝑆 + 𝑤 𝑉𝐺𝑆 (1+𝑟) + 𝑤 𝑉𝐺𝑆 (1+𝑟) 2 +…+ 𝑤 𝑉𝐺𝑆 1+𝑟 49 = 𝑡= 𝑤 𝑉𝐺𝑆 (1+𝑟) 𝑡 Nåverdi av høyere utdanning: 𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑇 =−𝐻− 𝐻 1+𝑟 − 𝐻 1+𝑟 2 − 𝐻 1+𝑟 3 + 𝑤 𝐻𝑈𝑇 (1+𝑟) 𝑤 𝐻𝑈𝑇 (1+𝑟) 5 +…+ 𝑤 𝐻𝑈𝑇 1+𝑟 49 = 𝑡=0 3 − 𝐻 1+𝑟 𝑡 + 𝑡= 𝑤 𝐻𝑈𝑇 1+𝑟 𝑡 Direkte kostnader Inntekter

21 Ta høyere utdanning hvis 𝑁𝑉 𝐻𝑈𝑇 > 𝑁𝑉 𝑉𝐺𝑆

22 Eksempel: Individ, lever to perioder: (1) ikke gå på skolen i det hele tatt, tjene kr hver periode (2) ta utdanning, direkte kostnader på kr i periode 1, tjene kr i periode 2

23 𝑁𝑉 (1) = 𝑟 𝑁𝑉 (2) =− 𝑟 r=0,05 => 𝑁𝑉 (1) = 𝑁𝑉 (2) = Velg alternativ (2) – ta utdanning

24 𝑁𝑉 (1) = 𝑟 𝑁𝑉 (2) =− 𝑟 r=0,2 => 𝑁𝑉 (1) = 𝑁𝑉 (2) = Velg alternativ (1) – ingen utdanning

25 Diskonteringsfaktoren r:
Markedsrente Tidspreferanse Høy r => liten vekt på fremtiden => lite utdanning

26 Forhold utdanning - lønn
Alternativ formulering av «stopping rule» – optimal utdanningslengde Lønn assosiert med enhver utdanningslengde for en gitt person

27 Lønn og utdanningskurven
Viktige egenskaper: Stigende kurve Helningen viser hvor mye lønna øker ved ett ekstra år med utdanning Konkav Lønn 500,000 400,000 300,000 200,000 År utdanning 12 13 14 18

28 Optimal utdanningslengde
Rente Tilpasning der MRR = r Velger s* år med utdanning s’ => r’ > r => ta mer utdanning r’ r MRR År utdanning s’ s*

29 To grunner til ulik utdanningslengde:
Forskjell i diskonteringsrater Forskjell i evner

30 Forskjeller i diskonteringsrate
Rente Lønn POla wfullføre rPer wdrop-out PPer rOla Utd.år Utd.år 11 12 11 12

31 Forskjeller i evner 11 Rente Utd.år r 12 Ola Per Lønn Z wfullføre Ola
wPer Per wdrop-out Utd.år 11 12

32 Empiriske undersøkelser av avkastning av utdanning
ln w =β𝑆+andre kontrollvariabler Problem: Ulike evner. Løsning: Naturlig eksperiment Instrumentvariabler

33


Laste ned ppt "Mer om arbeidstilbud Humankapital"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google