Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF
Forsyningssikkerhet i Nord-Norge - med verdiskapning og gode klimaløsninger Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF

2 Vårt oppdrag - forsyningssikkerhet med vekt på verdiskaping, klima og miljø
balanse mellom forbruk og produksjon av elektrisk kraft samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft legge til rette for et velfungerende kraftmarked følge forretningsmessige prinsipper Statnett har kun én agenda: forsyningssikkerhet

3 Energisystem i 2050 – norske klimagassutslipp < 2 tonn
Statnetts strategi Energisystem i 2050 – norske klimagassutslipp < 2 tonn Visjon 2030 for Statnett Nåsituasjon - utfordringer og muligheter Statnetts ambisjon 2015 ”LEGGE TIL RETTE FOR OMSTILLING AV DET NORSKE ENERGISYSTEMET SAMTIDIG SOM DET LEGGES ET FUNDAMENT FOR NY VERDISKAPNING”

4 Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett
Bedre forsyningssikkerhet Økt verdiskapning Bedre klimaløsninger

5 Investeringer i sentralnettet 1960 til 2010
Relatert til reservekraft og NorNed Liberaliseringen av Kraftmarkedet - Økt kapasitetsutnyttelse ikke lengre nok, etter år med lave investeringer (*): Kun nyinvesteringer, ekskl.. reinvesteringer IT/Tele, og byggelånsrente. Prognose pr. sommer 2009. 2. april 2017

6 Forbruk – det øker

7 Forsyningssikkerhet – det haster
Periodevis 50 % sannsynlighet for mørklegging av store deler av Bergensområdet sist vinter

8 Statnett skal bygge neste generasjon sentralnett
2010 2015 2030 Et integrert nordisk sentralnett Et nasjonalt 420 kV-nett Flere kabler ut av Norden Tilrettelegger for ny fornybart og økt handel med utlandet Dagens nett med regionale utfordringer

9 Neste generasjon sentralnett i Nord-Norge
Nord-Norge i 2016 Samlet investeringer Ca. 6 mrd NOK Varangerbotn – Skogfoss Økt forsyningssikkerhet i Varanger Sikre industrivekst Ofoten – Balsfjord – Hammerfest Tilrettelegger for elektrifisering av Snøhvit tog 1, tog 2 og Goliat Kan redusere CO2-utslipp med ca tonn årlig Nord-Norge i 2025 Samlede investeringer Ca. 5,5 mrd NOK Skaidi - Varangerbotn Økt forsyningssikkerhet Tilrettelegger for vinkraft Varangerbotn - Pirttikoski The Arctic Circle Tosidig forsyning av nordområdet er viktig for forsyningssikkerheten Mer vind Ofoten - Ritsem Sikrer balanse og kapasitet Viktig for å drenere et fremtidig overskudd i nord

10 Nord-Norge – Store prosjekter, mange utfordringer
Ofoten – Balsfjord ● km ny 420 kV linje ● Utvidelse av tre transformatorstasjoner - Ofoten - Bardufoss - Balsfjord ● Ferdigstilles 2014 – 2015 Balsfjord – Hammerfest ● 360 km ny 420 kV linje ● Utvidelse av tre transformatorstasjoner - Ofoten - Bardufoss - Balsfjord ● Ferdigstilles Skaidi - Varangerbotn ● km ny 420 kV linje ● Tre nye stasjoner - Lakselv - Lebesby - Varanger ● Ferdigstilles 2019 Arctic Circle ● Økt forsyningssikkerhet ● Økt utnyttelse gjennom elektrifisering ● Utløsning av vindkraftpotensial

11 Statnett binder sammen viktige utviklingstrekk i nord
Delelinjen Kjernekraft i Finland Vindkraft i Nord-Sverige Nye planer for gruvedrift – Nussir Vindkraft i Berlevåg – Raccocerrô (200 MW) Snøhvit trinn 2 / Goliat Konsesjonssøknad Ofoten – Balsfjord mai 2010 Konsesjonssøknad Balsfjord – Hammerfest Juni 2009 Melding Skaidi – Varangerbotn Juni 2010 Bygging Varangerbotn – Skogfoss Startet 2010 – ferdigstilles 2013

12 Hvordan bidrar et robust sentralnett til verdiskapning i Nord-Norge?
Økt forsyningssikkerhet – en forutsetning Elektrifisering av Snøhvit – kan fremskynde fase 2 Gruvedrift i Repparfjord (Nussir) CO2 reduksjon tonn CO2 for Snøhvit tog I tonn CO2 for Snøhvit tog II tonn CO2 for Goliat

13 Hva skal til for å lykkes?
Samarbeid på tvers Lokale / regionale kraftselskap Petroleumssektor / kraftsektor Departementene (OED,MD,UD) Svenska Kraftnät / Fingrid / Statnett Kommuner / fylke Reinsdyrnæring / vindkraftinteresser

14 En mulig vei videre Europa trenger mer gass
Et robust sentralnett er en nøkkel for videre utvikling av gassreservene i Barentshavet og styrker norske interesser i Nordområdene Europa trenger mer gass Det norske gassgrunnlaget er svekket / gassinfrastrukturen vil bestå Gassprosessering og transport krever strøm Strømforbruk skaper rom for ny kraftproduksjon (vind) Vi kan ta del i utviklingen på russisk side Statnett binder Norge sammen Dette er gode økonomiske, klimamessige og politiske grunner til å jobbe sammen: - vi bør bygge nett og lete etter gass (ikke olje)


Laste ned ppt "Energidagan 2010, 9. september Auke Lont – Konsernsjef – Statnett SF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google