Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evangeliene i Det nye testamentet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evangeliene i Det nye testamentet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evangeliene i Det nye testamentet

2 Evangeliene………. Er de fire skriftene i bibelen og Jesus liv
Forfatterne blir kaldt evangelistene Markus, Matteus, Lukas og Johannes De forkynner troen på Jesus som sto opp fra de døde Hensikt var å styrke tilhørernes tro, gi trøst og oppmuntring

3 Markusevangeliet Evangeliet begynner i ødemarken, der man kunne høre løven brøle Eldste evangeliet fra omkring år 70, da tempelet ble ødelagt Korteste Budskap at Jesus var Messias som kom for å lide og dø

4 Matteusevangeliet Evangeliet begynner med slektshistorien til Jesus – symbol menneske År 80 – 90 Jødisk miljø Den store læreren, en ny Moses. Fem viktige taler Strid mellom jødiske ledere og Jesus Oppfyllelse av profetier i GT

5 Lukasevangeliet Faren til døperen Johannes ofrer til Gud i tempelet, okse et vanlig offerdyr 80 årene Lengste God utdanning Den kjærlige Jesus

6 Johannesevangeliet Begynner med et overblikk som knytter Jesus til verdens skapelse. En ørn ser langt og vidt. Ca. år 100 Filosoferende evangelium – taler, samtaler og diskusjoner «jeg er livets brød» «jeg og far er ett»

7 Evangeliene er først i NT
Apostel = disiplene + Paulus Matteus og Johannes har fått navn etter to disipler Evangelistene var ikke øyenvitner til Jesus, men hadde trolig kontakt med noen apostler eller folk nær de Fått historiene muntlig

8 De synoptiske evangeliene
Matteus, Markus og Lukas har mye felles, de synoptiske evangeliene Både det som blir fortalt om Jesus, og det han sier kan være nesten ordrett likt. Både Matteus og Lukas har brukt Markus evangeliet som kilde, men har endret litt for å fortelle sin beretning Matteus og Lukas: visdomsord, taler og fortellinger

9 Mål for økta: Hva er bibelforskning Ulike oppfatninger av Jesus
Lære om evangelisten Lukas

10 Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket
Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder)

11 Bibelforskning om Jesus
Uvanlig mann / gjorde inntrykk Opplæring som snekker Jødisk samfunn hvor slekt var viktig 30 år begynte han å gå rundt og forkynne budskap Opprettet en gruppe disipler Oppsto konflikter med lederne Romerne var redd for et opprør Ble tatt til fange, kort rettssak og henrettet som en farlig forbryter

12 Oppsto rykter om at Jesus sto opp fra de døde
Utgangspunktet for kristendommen

13 Ulike oppfatninger på det viktigste om Jesus
Oppstandelsen – tegn på at han var verdens frelser Visdomslæren - tenkte på det han hadde sagt. Mye klokt Undrene hans - gjorde syke mennesker friske

14 Hvem var Lukas? Kjenner ikke navnet Gammel da han skrev verket
Oppfatter seg selv som historiker Henviser til Romerrikets historie: «det skjedde i de dager da det utgikk befaling fra keiser Augustus…..» Skrev godt gresk (høy utdanning) Bidro til at utdannede folk ble interessert i kristendommen

15 Hvem var Lukas? Gresk  Eneste ikke-jødiske forfatteren i bibelen
Apostlenes gjerninger er også skrevet av Lukas Evangelisten med mest stoff om kvinner

16 Lukasevangeliets oppbygging
Fortellingen henger sammen Forord: takker forleggeren sin Teofilos Fem hoveddeler: Døperen Johannes og Jesus blir født. Jesu barndom: Juleevangeliet Virksomheten til døperen Johannes. Jesus blir døpt og senere fristet av djevelen Jesus i Galilea (den nordlige delen av Palestina)

17 Jesus og disiplene hans går til Jerusalem:
Den barmhjertige samaritan (folkeslag som ble sett ned på) Jesus hos Marta og Maria Den bortkomne sønnen Den rike mannen og Lasarus Jesus og tolleren Sakkeus Jesu lidelse, død og oppstandelse: tre ganger så mye stoff om oppstandelsen enn de andre. Gjennom seieren over døden viser han at han er Guds sønn.

18 Hovedtanker hos Lukas Jesus «løftet opp» de som sto nederst på rangstigen (utstøtte, fattige, kvinnene…) Luk 4, 18 – 19 Advarer mot rikdom og grådighet, men den rike må også bli godtatt som han er Liknelser: en fortelling som er lett å forstå som skal være bilde på noe annet (Guds forhold til menneskene) «den bortkomne sønnen»

19 Apokryfe evangelier – «Skjulte / bortgjemte»
De evangeliene som ikke fikk plass i Bibelen Spennende å studere også for de som er kritiske til kirken Gir et annet bilde av Jesus Er yngre enn de fire i Bibelen To typer: Skrifter som utdyper historiene i NT (Thomas barndomsevangelium) Skrifter med et annet syn på Jesus enn det NT gir Navn etter nære medarbeidere til Jesus Denne personen var den eneste som forsto Jesus budskap – får del i en hemmelig visdom

20 Finn ut faktakunnskap om «ditt» evangelium. Hovedbudskap Forfatter
Når ble det skrevet? Hvordan ble det funnet? Annet? Skal legges fram i grupper neste Rle time. Kilder: læreboka og eventuelt oppslagsverk og internett. Thomasevangeliet Maria Magdalenas evangelium Judasevangeliet Barnabasevangeliet Muna Sander Devrim Pernille Jon Ida Lars Katinka Charlotte Thea Kristoffer Abdi Martin Seline Mustalifa Preben Geri Gaute Tine Martine Mustafe Linda Donika Hermann Simen

21 Muna, Lars, Martin og Tine, Ida Sander, Charlotte, Seline, Martine
Thomasevangeliet Maria Magdalenas evangelium Judasevangeliet Barnabasevangeliet Muna Sander Devrim Pernille Jon Ida Lars Katinka Charlotte Thea Kristoffer Abdi Martin Seline Mustalifa Preben Geri Gaute Tine Martine Mustafe Linda Donika Hermann Simen Muna, Lars, Martin og Tine, Ida Sander, Charlotte, Seline, Martine Devrim, Thea, Mustalifa, Mustafe, Simen Pernille, Kristoffer, Preben, Linda, Hermann Jon, Abdi, Geri, Donika, Gaute,

22 Finn ut faktakunnskap om «ditt» evangelium.
Hovedbudskap Forfatter Når ble det skrevet? Hvordan ble det funnet? Annet? Skal legges fram i grupper neste Rle time. Kilder: læreboka og eventuelt oppslagsverk og internett. Thomasevangeliet Maria Magdalenas evangelium Judasevangeliet Barnabasevangeliet Geir Martin Cecilie Jannicke Melle Fredrik Andrine H Karoline Mattis Victoria Elise Signe Stian Fang Johanna Amund Vetle Sanna Njål Andrine Andrea


Laste ned ppt "Evangeliene i Det nye testamentet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google