Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibelskolen Bildøy Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibelskolen Bildøy Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibelskolen Bildøy Bergen
LIFESHAPES T2 Kristen tro og liv & Relasjonsledelse 2 Roald Kvam Bibelskolen Bildøy Bergen

2 LIFESHAPES Et liv i læring Et liv i balanse Et liv i rytme
Et liv som trener disipler

3 3-kanten Et liv i balanse
Hjelper oss å se våre liv i forhold til tre områder av det livet Jesus modellerte for oss. OPP = Søke Gud Faderen. INN = Styrke fellesskapet med Guds barn. UT = Strekke seg ut til de farløse; mennesker som er dyrebare for Faderen og fortapt uten Frelseren.

4 OPP INN UT

5 Mika 6:8. ”Han har sagt deg, menneske, hva som er godt. Og hva krever Herren av deg uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud?” Gud Faderens forventning til Frelserens etterfølgere, samla i sum: UT: ”gjøre rett” INN: ”gjerne vise kjærlighet” OPP: ”vandre ydmyk med din Gud” Guds ord/ Jesus Kristus er vårt KOMPASS for vår vandring.

6 Luk 6:12-20 ”I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler: Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas, og Jakob og Johannes og Filip og Bartolomeus og Matteus og Tomas og Jakob, Alfeus' sønn, og Simon, som ble kalt seloten, og Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, som ble forræder. Og han gikk ned sammen med dem og ble stående på en slette. Der var en stor flokk av disiplene hans og en stor folkemengde fra hele Judea, Jerusalem og kystlandet ved Tyrus og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble helbredet. Og hele folkemengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk en kraft ut fra ham og helbredet alle. Og han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: Salige er dere fattige, for Guds rike er deres.”

7 Jesus OPP-INN-UT OPP: Jesus ba til sin Far…
INN: Jesus samla etterfølgerne rundt seg… UT: Jesus gikk ut til folket…

8 Jesus OPP til Faderen Jesus var i konstant kontakt med Faderen.
Han var intim og personlig i sin omgang med Faderen. Bønn, lovprisning og det å vente på Faderen var fundamentale elementer i Jesu liv.

9 Jesus INN i fellesskapet
Jesus brukte mye tid sammen med de 12, og trakk seg unna folket for å være med dem. ”Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder.” (Mark 3:13-15)

10 Jesus UT i verden ”Og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han
kjente inderlig medynk med dem og helbredet de syke blant dem.” (Matt 14:14) Jesus fylte fysiske og menneskelige behov. Jesus oppsøkte de undertrykte, svake og utstøtte.

11 3D-disipler Et balansert disippelliv er ”tredimensjonalt”: Du TAR IMOT av Gud Faderen. Du DELER med Guds barn. Du GIR til vredens barn (Ef 2). ”Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Da sa han til sine disipler: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!” (Matt 9:35-38).

12 Hva hindrer deg i å strekke deg ut mot dem Gud allerede har plassert i ditt liv?


Laste ned ppt "Bibelskolen Bildøy Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google