Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpenbaringen om Jesus Hvem er Jesus Kristus?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpenbaringen om Jesus Hvem er Jesus Kristus?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpenbaringen om Jesus Hvem er Jesus Kristus?

2 Kristendommen er Jesus Kristus
Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har utsendt. (Johs. 17,3) Alt står og faller på Jesus. Hvem han er og hvilket forhold vi har til ham. Kjernen er et levende forhold til Jesus. Jesu person bestemmer gudsbildet og skiller det ekte fra det falske

3 Jesus gir innhold til ”læren om Gud”
Jesu sentrale stilling (Kol. 1,15-20) Kol. 1,15-20 Den usynlige Guds bilde Den førstefødte som står over det skapte. I Ham, ved ham og til ham er alt blitt til. Han er før alle ting Alt består ved ham Han er hode for legemet sitt Han er opphavet – og enden Han er den førstefødte av (fra) de døde Han er alle tings mål.

4 Forts. Han er bestemt til å være den fremste. (Kol 1,18)
I Ham bor hele Guds fylde. (Kol. 2,9) Han er utstrålingen av Guds herlighet. (Heb.1,3) Han er bildet på Guds vesen. (Heb.1,3) Ved ham forsonte Gud alle ting, det i himmelen og det på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset. (Kol 1,20)

5 Jesus som Messias/Kristus (den salvede)
”Den salvede” ble brukt om noen som ble salvet med olje og innsatt i høy stilling. Det var i alminnelighet to og i enkelte tilfeller tre stillinger folk ble innsatt i med salving med olje. Kongene. (1.Sam. 16,13) Prestene ( 2.mos. 28,41) Profetene. (1.Kong. 19,16)

6 Jesus som den salvede kongen
Jesus som den salvede kongen. Som gjør ende på djevelens verk og styrer med fred. Når vi snakker om Jesus som konge, kan vi ikke unngå å snakke om det riket han er konge i og hvordan dette riket er. Vi må ta med oss GT profetier og bilder på hvordan denne kongen skulle styre, for å skjønne Jesu rolle både i våre egne liv og i verden.

7 Konge som tok bort forbannelsen
Løfte om en seiersætt som gjennom lidelse skulle knuse slangens hode. Jesus og hans barn er oppfyllelsen. Jorden kom under forbanning pga. synd. Torner og tistler vokste fram. Bilde på forbannelsen. Lignelsen om Abimelek. (Dom 9) Jesus ble hugget i hælen men knuste hodeskallen. Løftet gitt til kvinnen. (Eva) Flere bibelhistoriske påminnelser om dette løftet. Jesus, født av en kvinne, oppfylte løftet til Eva.

8 Forts... 1. Mos. 49,10: Den rette kongen – som folkene skal lyde
Jesus er ingen tornebuskkonge med stjålet makt. Han ble opphøyet fordi han selv tok på seg en tjeners skikkelse og var lydig til døden, ja korsets død. (Fil.2,8) (ett av Guds rikes prinsipper) Han tok tornekronen på seg for å gjøre ende på alt tornebusk-styre. Ved sin død gjorde han ende på han som rår ved døden, det er djevelen. (Heb. 2,14)

9 ...og som gav velsignelsen.
Han som folkene skal lyde. Den apostoliske tjenesten var å føre folkeslag til lydighet og tro. Rom 1,5 Inn under Jesu herredømme. Han skal være herre over alle og over alt. Han skal være den fremste i ett og alt. Han er kongen som styrer med fred og rettferdighet og som velsigner. (Jmf. Melkisedek i Heb. 7,1-3) Gal 3,

10 Konge med all makt... Alt er lagt under ham. Navnet over alle navn.
Alt er lagt under hans føtter. Hva er da et menneske? (Mennesket i Guds hensikt) (sal. 8) Herre over dine henders verk. Lite ringere enn Gud. Kronet med ære og herlighet. Alt la du under hans føtter.

11 ... i samarbeid med sitt folk
Hebr. 2, 6-9 Ennå kan vi ikke se.... Det er ennå ikke synliggjort at alt er lagt under mennesket i Guds hensikt. Men vi ser Jesus.....kronet med herlighet og ære fordi han led døden. 1. Kor 15, Han skal herske som konge inntil Gud han lagt alle fiender som skammel... Sal. 110 Inntil jeg får lagt.... Hebr. 10,13 Vi spiller en rolle

12 Jesu Rike (Guds rike) Når kan det skje at det blir synliggjort at alt er under Jesus sine føtter? Når det kommer under våre føtter. Det er dette Jesus venter på med iver. Og det er nettopp dette som er utbredelsen av Guds rike. Det er synliggjøringen av at Jesus er den salvede kongen. Det er at menneskebarn tar sin posisjon i Kristus og styrer sammen med ham. Det var dette vi var kalt til ved skapelsen. Det var dette vi ble gjenreist til ved frelsen. Og det er dette vi blir utrustet til ved gavenes betjening og den modningsprosess vi er ment å være i som kristne. Rom. 16,20


Laste ned ppt "Åpenbaringen om Jesus Hvem er Jesus Kristus?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google