Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det Nye Testament Timens plan Jesus Revolusjonen Eksegese Bøkene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det Nye Testament Timens plan Jesus Revolusjonen Eksegese Bøkene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det Nye Testament Timens plan Jesus Revolusjonen Eksegese Bøkene
Selv-presentasjon Spørsmål om hva du vil lære. Problemet om sitat: hvor kommer alt dette fra? Det ville vært virkelig forstyrrende med alle referansene på tavlet. Spør om du trenger sitatene. Bruk nettet. Skriv ned. Vi kan jobbe sammen om dette. Spør gjerne senere. Læringsmål

2 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: i Liknelser Landet og byen
De små Lønn forvirringer Autoriteter Den kommende overveltning Landet og byen: protest mot byens eiere; husmenn; sammenheng! Pussig at man aldri hører om Sepphoris. De små – cf. Les Mis: frø blir stor; gjær fungerer gjennom hele deig. Lønn: den urettferdige forvalteren; vingården; talentene; den bortkomne sønn; Lazarus Autoriteter: den barmhjertige samaritanen; tolleren, osv. Revolusjon: jomfruene; sauene og geitene; tjeneren som ikke venter; tyven i natten.

3 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: i Jesu liv Strid med autoriteter
Krise på tempelet (og beleiringen)‏ Skattespørsmål Loven Galileas revolusjonære ledere Autoritetene: Herodianere, feriseerne; sadukeerne; de skriftlærde; romerne.

4 Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: hos Paulus Loven
Omveltning og rettferdighet Byene i Middelhavet Strukturerte kirker Maps:

5 Jesus Revolusjonen: Guds rike
Det Nye Testament Jesus Revolusjonen: Guds rike Politisk krise Retur fra eksil Oppstandelsen Politikk: husk at det ikke er så lenge siden Roma kom. Se tidslinja på bibelen.no Eksil: er vi virkelig tilbake? Essenere i ørkenen; dåp i Jordan; osv. Cf. Også den bortkomne sønn. Oppstandelsen: ikke bare liv etter død, men forfedrenes seier. PAUSE

6 Det Nye Testament Kirkens første dokument? Apostlenes Gjerninger 15.
Minimal introduction. Letter within story: intro Acts.

7 «Deres brødre, apostlene og de eldste, sender sin hilsen til sine søsken av hedensk ætt i Antiokia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus. Disse to har våget livet for vår Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas som skal fortelle det samme muntlig. Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt som er ofret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel.»Apostlenes Gjerninger

8 Det Nye Testament Kirkens første dokument: hvordan skal vi forstå det?
Kontekst: tid og sted Aktørene Bakgrunn: hvorfor ble dette skrevet? Hvordan forandrer dette fortida og fremtida? Get them to ask their own questions: write them on the board. Note on what kind of answers I want – any! Very rarely a wrong answer. Only do my questions at the end of this.

9 En teologisk paradoks: Jesu dåp
Det Nye Testament En teologisk paradoks: Jesu dåp

10 På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham. Markus

11 Det Nye Testament En teologisk paradoks: Jesu dåp
Hvordan skal vi forstå det? Del ut spørsmålene fra tavlet blant studentene: de har 10 minutt for å finne et par svar og interessante fortolkningslinjer. Bruk nettet, og sunn vet! Ta med bibeler. PAUSE: tilbakemelding etterpå? (depends on timing).

12 Det Nye Testamentets Innhold
Sjangere Forfattere Aktører Områder

13 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold
Boklotto: hva vil dere vite?

14 Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus Evangeliet etter Lukas Evangeliet etter Johannes Apostlenes gjerninger Paulus’ brev til romerne Paulus’ 1. brev til korinterne Paulus’ 2. brev til korinterne Paulus’ brev til galaterne Paulus’ brev til efeserne Paulus’ brev til filipperne Paulus’ brev til kolosserne Paulus’ 1. brev til tessalonikerne Paulus’ 2. brev til tessalonikerne Paulus’ 1. brev til Timoteus Paulus’ 2. brev til Timoteus Paulus’ brev til Titus Paulus’ brev til Filemon Brevet til hebreerne Jakobs brev Peters 1. brev Peters 2. brev Johannes’ 1. brev Johannes’ 2. brev Johannes’ 3. brev Judas’ brev Johannes’ åpenbaring

15 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold
Problemet om (det første) budskapet og det NTs adressater Vi har det ikke i brevene Vi har det ikke blant evangeliene Vi har det ikke i apokalypsen NB: har vi det i Romerbrevet? Vi nærmer oss, men Paulus også tydeligvis behandler ujevnheter og problemer innenfor gruppa.

16 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold
Tradisjon og oppstandelsen 1 Kor. 15

17 Det Nye Testament Det Nye Testamentets Innhold
Perspektivet til det nye testamentet kommer fra oppstandelsen Evangeliene Brevene Etikk Eks. Emmaus? Brevene – etter oppstandelsen Etikk: ikke lagre korn; ikke øy for øy; alt er ditt! Ikke strev; osv.


Laste ned ppt "Det Nye Testament Timens plan Jesus Revolusjonen Eksegese Bøkene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google