Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å vokse i erkjennelse og erfaring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å vokse i erkjennelse og erfaring"— Utskrift av presentasjonen:

1 2.Mosebok 20,1-17 Å vokse i erkjennelse og erfaring - hvem Gud er - hvem jeg er hvem Jesus er

2 Å vokse i erkjennelse og erfaring
2.Mos. 20,1-7 Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg.  Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren lar ikke den som misbruker hans navn, være skyldfri.

3 Å vokse i erkjennelse og erfaring
2.Mos. 20,8-11 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

4 Å vokse i erkjennelse og erfaring
2.Mos. 20, Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

5 Hvorfor ble de 10 bud gitt? Hvorfor ble de 10 bud gitt?
2.Mosebok 20 Hvorfor ble de 10 bud gitt? Hvorfor ble de 10 bud gitt? 1) For å være en god samfunnsnorm 2) For å dømme syndenaturen i meg

6 Å vokse i erkjennelse og erfaring
For å dømme syndenaturen i meg Romerne 7,7-11 ”Hva skal vi da si? Er loven syndig? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. For uten loven er synden død.”

7 Å erfare de 10 bud i hjertet.
2.Mosebok 20 Hvorfor ble de 10 bud gitt? Hvorfor ble de 10 bud gitt? 1) For å være en god samfunnsnorm 2) For å dømme syndenaturen i meg 3) For å gi gode leveregler i hverdagslivet som en kristen. Å erfare de 10 bud i hjertet.

8 Å vokse i erkjennelse og erfaring
Markus 10, Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud. Du kjenner budene: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, du skal hedre din far og din mor.» Men han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær, og sa: «Én ting mangler deg: Gå bort og selg det du eier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»

9 Å vokse i erkjennelse og erfaring
Markus 10, Men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: «Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over Jesu ord. Men han sa igjen: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom, å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

10 Den rike mannens erfaringer
Markus 10,17-27 Den rike mannens erfaringer Disiplenes lærdom Alt er mulig for Gud… .. gjennom evangeliet i Jesus Kristus


Laste ned ppt "Å vokse i erkjennelse og erfaring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google