Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnegudstjeneste 14.februar 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnegudstjeneste 14.februar 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnegudstjeneste 14.februar 2010
Velkommen til Barnegudstjeneste Sprell Levende er Norsk Søndagsskoleforbunds nye, komplette undervisningsopplegget for små og store barnegrupper. 14.februar 2010

2

3 Kom la oss samles ved Guds bord og gjøre det i stand Og dekke på med duk og lys til tjeneste for ham

4 Refr. Vi samles her i Jesu navn, Vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn

5 Vi gir hverandre hendene for venner er vi nå og lager ring om alteret, i midten skal det stå.

6 Vi samles her i Jesu navn, Vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn

7 Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn
Så setter vi oss stille ned, og ser på lysets skinn. Det minner om at Gud er nær, i hjertet vil han inn.

8 Vi samles her i Jesu navn, Vi samles her i Jesu navn, i Jesu navn

9

10 Inngangsbønn

11

12 pris hans navn Forkynn fra dag til dag hans frelse
Liturg: Syng for Herren, pris hans navn Forkynn fra dag til dag hans frelse

13 Alle: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud
Alle: Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud. Himmel og jord, allting er hans, Herren vår Gud vil vi takke.

14 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg Herre, vi synger ditt hellige navn!

15 Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag
Jesus, Guds Sønn, død på et kors for alle, for oss, lever i dag. Ja, han er her, ja, han er her, Herren vår Gud vil vi takke.

16 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg Herre, vi synger ditt hellige navn!

17 Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, taler om Gud, bærer oss fram dag etter dag, Herren vår Gud vil vi takke.

18 Herre, vi takker deg, Herre, vi priser deg Herre, vi synger ditt hellige navn!

19

20

21 Det skjer et under i verden Hver gang et barn blir til Over det gryende livet Lyser Guds skapersmil.

22 Ingen på jorden er himlen så nær /: Som barnet han tar i sin favn. :/

23 Det skjer et under når barnet Møter oss hud mot hud, Øynene speiler Guds himmel, Gir oss et glimt av Gud.

24 Ingen på jorden er himlen så nær /: Som barnet han tar i sin favn. :/

25 Det skjer et under i kirken, Større enn verden vet
Det skjer et under i kirken, Større enn verden vet. Barnet får del i Guds rike, Svøpt i hans kjærlighet

26 Ingen på jorden er himlen så nær /: Som barnet han tar i sin favn. :/

27

28 Trosbekjennelsen Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper

29 Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre

30 som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, Født av Jomfru Maria, Pint under Pontius Pilatus, Korsfestet, død og begravet

31 For ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag For opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

32 Jeg tror på den Hellige Ånd, en hellig almenn kirke, De helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv AMEN

33

34 Solosang ved Benedichte Ranheim ”Sov du lille, sov nå godt” (Salmer 97 nr 104)

35 Fader vår, du som er i himmelen La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme La din vilje skje på jorden som i himmelen Gi oss idag vårt daglige brød

36 Forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

37

38 Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord
Det skjer et under i dåpen, her skapes liv av ord. Barnet er størst i Guds rike skjønt det er minst på jord

39 Ingen på jorden er himlen så nær /: Som barnet han tar i sin favn. :/

40 Så la oss synge i glede, nå er Guds Ånd oss sendt, vannet blir kilden til livet, her har et under hendt

41 Ingen på jorden er himlen så nær /: Som barnet han tar i sin favn. :/

42 Nå kan gjerne barna sette seg på putene foran i kirken

43 Liturg: La oss høre Herrens ord ALLE:

44 Dagens super-setning

45 For så lite har Gud vært sint på verden at han tok sin Sønn, den ensomme, for at noen av de som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

46 For så høyt har Gud vært sint på verden at han tok sin Sønn, den ensomme, for at noen av de som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

47 For så høyt har Gud elsket verden at han tok sin Sønn, den ensomme, for at noen av de som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

48 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den ensomme, for at noen av de som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

49 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at noen av de som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

50 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal få vondt i magen, men ha masse godteri.

51 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha masse godteri.

52 For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv

53

54 Ingen er for liten til å se Guds under, Alle trenger vi å møte Jesu kjærlighet. Herren rekker sine hender fram og sier: Ta i mot! Jesus gir oss brød og vin Som sitt legeme og blod Han har tilgitt våre synder, Gir oss styrke, håp og tro

55 Ingen er for liten til å se Guds under, Alle trenger vi å møte Jesu kjærlighet. Herren rekker sine hender fram og sier: Ta i mot! Vi er barna i Guds hus Vi er greiner på hans tre. Alle døpte kan gå sammen Vi får kjenne Jesu fred.

56

57

58

59 Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg
Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg.

60 Kyrie eleison

61

62 Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg
Jeg folder mine hender små i takk og bønn til deg. La alle barn i verden få det like godt som jeg.  

63 Vern alle med din sterke hånd
Mot fattigdom og død Og hjelp små barn i alle land Så ingen lider nød.

64 La ingen krig og sult og sott
Få gjøre oss fortred. La alle leve trygt og godt I frihet og i fred.

65 Dagens bønnetid Fem tegns-bønnen

66 Du Herre over himmel og jord Kom til oss, fyll oss med din kjærlighet

67 Vær hos oss Du elsker oss, slik Jesus har vist oss.

68 Tilgi oss for Jesu skyld Hjelp oss å elske hverandre slik du har elsket oss.

69 Ta våre hender i dine sterke hender. Led oss på din gode vei
Ta våre hender i dine sterke hender. Led oss på din gode vei. Gi oss hjelp til å tro og leve som dine barn.

70 Vi ber for vår familie. Vi ber for våre venner Vi ber for våre konfirmanter Vi ber for 2-åringene som er i kirka i dag.

71 Vær du med alle som lider og alle ensomme. Herre, vi vil tro på deg
Vær du med alle som lider og alle ensomme. Herre, vi vil tro på deg. Velsign du oss alle. Amen.

72 Menigheten: Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Når vi ber, gi oss svar. Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn. Kom og vær du oss nær. AMEN

73 Utdeling av 4-årsbok

74 Kunngjøringer

75 Gode nettsteder for barn

76 Neste SPRELL LEVENDE Barnegudstjeneste er 28. februar kl.13.00
På Frei Rådhus

77 Ofring til Det Norske Bibelselskap

78 Alle reiser seg på den siste salmen

79 Se, vi går opp til Jerusalem I hellige fastetider
Se, vi går opp til Jerusalem I hellige fastetider. Og ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn I stedet for syndere lider.

80 i verdens natt Og bærer hans sorg i sitt hjerte?
Se, vi går opp til Jerusalem, Hvem deler vår Herres smerte? Hvem våker med Jesus i verdens natt Og bærer hans sorg i sitt hjerte?

81 for verdens skyld For syndene dine og mine.
Se, vi går opp til Jerusalem Til Frelserens kors og pine. Til Lammet som ofres for verdens skyld For syndene dine og mine.

82 Se, vi går opp til Jerusalem Til byen med glans og ære For Frelseren sa oss at der han er, Skal vi ved hans nåde få være.

83 VELSIGNELSEN

84 Alle blir stående Klokkene ringer 3 x 3 slag

85 Alle setter seg Postludium

86 Takk for gudstjenesten
Nå er det kirkekaffe!

87

88

89

90 Menigheten:

91

92

93


Laste ned ppt "Barnegudstjeneste 14.februar 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google