Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser ? Statistikk 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser ? Statistikk 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser ? Statistikk 2003
…..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling…….

2 ANDELEN AV BEFOLKNINGEN SOM RØYKER DAGLIG ER CA.30%
- LIKE MANGE MENN SOM KVINNER ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

3 20% debutert når de starter på ungdomsskolen
ALKOHOL 15 – 20 ÅR Debut alder 14.9 år stabil siste 10 år ”De bratte årene”: 20% debutert når de starter på ungdomsskolen 80% debutert når de går ut RUSMIDLER I NORGE 2003 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

4 TOTALFORBRUK 5.5 liter REN ALKOHOL
ALKOHOL 15 – 20 ÅR Fra -99 til -03 økte forbruket med 1,6 liter ren alkohol fra-93 er økningen på nesten 3 liter TOTALFORBRUK 5.5 liter REN ALKOHOL 7.1 (5.3) - gutter (3.7) - jenter RUSMIDLER I NORGE 2003 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

5 liter ren alkohol fordelt på ulike drikkesorter
ALKOHOL 15 – 20 ÅR liter ren alkohol fordelt på ulike drikkesorter ØL (2.0 ) VIN 0,5 (0,5 ) BRENNEVIN 1,4 (1.5 ) RUSBRUS(i salg fra 1996) (0,4 ) 5,5 liter (4.4 liter) RUSMIDLER I NORGE 2003 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

6 og jenter i alderen 15-20 i Norge, 1986 - 2002
Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen i Norge, UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

7 og jenter i alderen 15-20 år i Oslo, 1973-2002
Beregnet gjennomsnittlig alkoholkonsum målt i liter ren alkohol blant gutter og jenter i alderen år i Oslo, UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting, Sifa)

8 “noen gang prøvd cannabis” ”brukt mer 10 ggr. siste 6 mndr” 10% (7%)
Prosent av ungdom i Norge i alderen år “noen gang prøvd cannabis” hele landet 17% (15%) ”brukt mer 10 ggr. siste 6 mndr” 10% (7%) “burde selges fritt” % % (10%) RUSMIDLER I NORGE 2003 ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

9 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år som oppgir at de har brukt cannabis
henholdsvis noen gang og i løpet av de siste 6 mndr

10 Prosentandel av ungdom i alderen 15-20 år i Oslo som oppgir at de har
brukt cannabis henholdsvis noen gang i løpet av siste 6 mndr,

11 ANDRE STOFFER/party-dop 2003 (2002)
Prosent av ungdom i Norge i alderen år “har noen gang prøvd” ecstasy 3,2% (2,7) amfetamin 4,6% (3,4) kokain 3,2% (1.5) heroin 0,9% (0.4) RUSMIDELR I NORGE 2003 .forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

12 forskjellige narkotiske stoffer, 1986-2002
Prosentandel av ungdom i alderen år i Norge som noen gang har brukt forskjellige narkotiske stoffer, UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

13 forskjellige narkotiske stoffer 1970 - 2002
Prosentandel av ungdom i alderen år i Oslo som noen gang har brukt forskjellige narkotiske stoffer UNGDOMSUNDERSØKELSEN 2002 (Astrid Skretting)

14 jentene haler inn på guttene
BEKYMRINGSFULLE TREKK mer liberalt syn – holdninger på glid lett tilgjengelighet på ulike typer stoff ALKOHOLBRUKEN FORTSATT DET STORE PROBLEMET økningen drikkemønsteret jentene haler inn på guttene ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…...

15 For ungdom mellom 15 og 25 år er fylla viktigste dødsårsak
FAKTA OM ALKOHOL: For ungdom mellom 15 og 25 år er fylla viktigste dødsårsak Hver fjerde ungdom har opplevd uvennskap og krangel i forbindelse med egen alkoholbruk En av åtte har opplevd slagsmål En av elleve har opplevd ulykker/slagsmål ….forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring…..

16 TREKK VED ”DEN MODERNE UNGDOMMEN”
internasjonalisering av ungdomstiden - kulturen ungdomstiden er blitt lengre forbruksmønster som identitetsbyggeklosser skole/arbeid mindre rolle som identitetsmarkør informasjonsmangfold velger selv hvor de vil finne informasjon Hvis ikke vi blir ”gode nok” utspiller vi vår rolle - det sperrer for den dialogen vi er avhengige av …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling…….

17 TREKK SOM ØKER PROBLEM-RISIKO:
et uendelig stort mangfold av stoffer lett tilgjengelighet høyt tempo ”her og nå” mangel på forutsigbarhet datateknologi, mobil.. Ungdom føler seg mer kompetente enn voksne på for dem sentrale områder (data-teknologi, rusmidler, humor, global tenkning) …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling…….

18 UNG `2007 ungdom vil fortsatt:
Hvordan vil de kommende ungdomskulturer forhold seg til rusmidler? ungdom vil fortsatt: være usikker være opptatt av seg selv, hverandre og kjønn ønske å skille seg ut i forhold til foreldrene ØKET VELFERD, INDIVIDUALISERING, SELVREALISERING. KLÆR OG MUSIK VIL FORTSATT SPILLE EN ROLLE Tre grupper ungdommer/yngre voksne og bruk av rus: de veldig kontrollerte, de som søker personlig suksess (lite) unge med hardt arbeid og hard avslapping (oppstrammer/avslapping) de sårbare, ”de og oss” (selvmedisinering) …..forebygging-verdiformidling-dialog-relasjon-refleksjon-undring-endring-forebygging-verdiformidling…….


Laste ned ppt "Nye rusmidler, nye trender- hvilke konsekvenser ? Statistikk 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google