Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 10.11.2009

2 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 2: Forord •Denne rapporten beskriver utviklingen i markedsleien og gjengs leie for leiligheter i Oslo. •Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. •Det finnes derfor ikke én markedsleie for en leilighet, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. •Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. •Leiekontrakter er inngått på ulike tidspunkter til forskjellige priser. I et gitt område vil derfor leieprisene til markedsvilkår normalt variere for ellers like leiligheter avhengig av når kontraktene er inngått. Vi beregner gjengs leie ved å vekte leieprisene i et gitt område etter hvor stor andel av leiekontraktene som sannsynligvis er inngått til ulike tidspunkter. •Vi håper Boligbyggs leieprisstatistikk blir et nyttig arbeidsredskap for Boligbygg og at den kan fungere som en god rettesnor for resten av markedet. •Vi retter en stor takk til Finn.no som har levert data til analysen. Opinion, Oslo 10. november 2009

3 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 3: Innhold •Forordside 2 •Pris- og tilbudsutviklingenside 4-13 •Vedleggside 14-16 •Tabeller

4 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 4: Både Gjengs leie og markedsleie opp •Gjengs leie økte med 1,4% fra 2. til 3. kvartal 2009. Det er laveste vekst siden 2. kvartal 2007. •Gjengs leie er 8,9% høyere enn i 3. kvartal 2008. •Markedsleien økte med 0,8% siste kvartal, og er 5,1% lavere enn for ett år siden. •Gjengs leie måler leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjengs leie er dermed et uttrykk for gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår Kilde: Opinion med data fra Finn.no

5 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 5: Markedsleien korrigert opp igjen •Leieprisene fortsatte opp med 0,8% fra 2. til 3. kvartal etter økning på 2% i forrige kvartal •De månedlige leieprisene ligger 5,1% lavere enn på samme tid i fjor •Opinions spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 3. kvartal hadde 4,4 prosent høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold •I gjennomsnitt koster det 9.997 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En nedgang på 532 kroner fra 3. kvartal 2008 (rekordkvartalet) •Tilbudet av leiligheter til leie fortsatte fallet fra rekordhøye 6.300 i 1. kvartal til 4.200 i 3. kvartal. Tilbudet er på nivå med samme kvartal i 2006-07 •Prisberegningene baserer seg på 4.219 leiligheter annonsert på Finn.no i 2. kvartal 2009 og 21.072 leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: Opinion med data fra Finn.no

6 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 6: Tilbudet falt igjen i 3. kvartal •Samlet tilbud av leiligheter falt for andre kvartal på rad etter sterk vekst gjennom 2008. Det ble annonsert 4.219 leiligheter i 3. kvartal mot 4.969 i 2. kvartal. •Tilbudet er likevel høyere (1,8%) enn i 3. kvartal 2008 •Tre roms leiligheter utgjør en høyere andel av tilbudet nå enn i 2. kvartal, mens det er en liten økning i andelen to roms. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

7 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 7: Ett roms korrigert mest opp •Det er de mindre leilighetene som trakk leieprisene opp i 3. kvartal, mens vi noterer en liten nedgang i leiepris for de største leilighetene. •Det siste året har månedsleien for hybler gått ned med 5 prosent og med 4-8 for ulike leilighetsstørrelser •Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 20 prosent nominelt og med 4 prosent mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten var 15,6 prosent fra febr 2002 – sept 2009). Kilde: Opinion med data fra Finn.no

8 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 8: Tilbudet går ned over alt •Det er små endringer i tilbudet mellom de ulike prissonene i Oslo fra 2. til 3. kvartal 2009. •Oppgangen i Sentrum Øst har stoppet opp på 35 prosent av markedet, og Sentrum Vest befester posisjonen som størst med 37 prosent. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel Kilde: Opinion med data fra Finn.no

9 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 9: Oslo Sør og Groruddalen mest opp •Leieprisene økte med 0,6-1,6% over hele byen siste kvartal. Økningen var igjen sterkest i Oslo Sør og Groruddalen •Det siste året har leieprisene gått ned med om lag 5 prosent i hele byen •Leieprisene i Sentrum Vest er på 10.900 kroner i måneden i gjennomsnitt, Groruddalen og Oslo Sør ligger på 8.700 kroner •Sammenlignet med forrige toppår 2002, har leieprisene økt mest i Sentrum Øst (22%) og minst i Groruddalen (18%) Kilde: Opinion med data fra Finn.no

10 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 10: Markedsleie fortsatt høyest •Ny økning i markedsleiene i 2. og 3. kvartal gjør at markedsleie holder seg noe høyere enn gjengsleie for alle boligstørrelser. Avstanden er minst for de større leilighetene •Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår. •Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene, dvs i perioden 3. kvartal 2004 – 2. kvartal 2009. •Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid for et utvalg (ca 200-400 i hvert kvartal) leiligheter annonsert til leie på Finn.no, som har vært leid ut tidligere. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

11 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 11: Resultater fra utleierundersøkelsen: 4,4 prosent vekst i nye kontrakter •Utleieundersøkelsen til Finn.no og Opinion viser at leieprisen fra forrige leieforhold til nåværende leieforhold økte med 4, prosent i 3. kvartal 2009. •Da har vi målt endring i leiepris på de leilighetene som har vært leid ut tidligere •De siste to kvartalene er veksten nede på samme nivå som i overgangen 2005-06. Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no

12 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 12: Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no Resultater fra utleierundersøkelsen: Faktiske leiepriser var 0,1% høyere enn annonsert

13 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Resultater fra utleierundersøkelsen: Flere utleiere venter økte leiepriser Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no 13:

14 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 14: Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner Kilde: Opinion med data fra Finn.no

15 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 15: Årlig markedsleie pr kvm i Oslos fem prissoner. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

16 Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Gjengs leie pr kvm i Oslos fem prissoner 16: Kilde: Opinion med data fra Finn.no


Laste ned ppt "Leieprisstatistikk for Oslo10.11.09 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 3. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google