Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AUDIT (alcohol use disorders identification test)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AUDIT (alcohol use disorders identification test)"— Utskrift av presentasjonen:

1 AUDIT (alcohol use disorders identification test)
Hvordan oppdage skadelig alkoholinntak - et enkelt skjema kan være til hjelp Aviser og tidsskrifter har de senere årene brakt mange funn fra undersøkelser som viser at moderat alkoholinntak beskytter mot hjerte- og karsykdom. Det er imidlertid ikke tvil om at høyt alkoholinntak både i form av alkoholavhengighet og helgefyll er skadelig både i form av økt dødelighet og pga. de sosiale, psykiske og økonomiske problemer som følger med farlige drikkemønstre. Det er derfor viktig å kunne oppdage slike problemer i helsetjenesten på en enkel og pålitelig måte. Det finnes nemlig effektive forebyggende tiltak det er mulig å sette inn. De fleste måter å stille diagnoser på har imidlertid vært best egnet til å fange opp alvorlige alkoholproblemer og -avhengighet. WHO har derfor utviklet et instrument som også søker å fange opp skadelige drikkemønstre. "The alcohol use disorders identification test" eller AUDIT er et skjema som fylles ut av folk selv. Det inneholder tre spørsmål om mengde og frekvens av drikkingen, tre om alkoholavhengighet og fire spørsmål om vanlige problemer som alkoholinntak kan forårsake. En undersøkelse fra Italia viser at dette hjelpemiddelet har gode testegenskaper, men fem av spørsmålene synes å gi nok informasjon. Med en grense på fem poeng eller mer (se svarkategoriene) oppdages 79 av 100 personer med alkoholproblemer, mens 95 av 100 uten alkoholproblemer frikjennes. Testen er således ikke perfekt, men den gir vesentlig informasjon. De fem viktigste spørsmålene er: 1 Hvor ofte drikker du alkohol? (Aldri = 0, Månedlig eller sjeldnere = 1, 2-4 ganger i måneden = 2, 2-3 ganger i uka = 3, 4 ganger per uke = 4) 2 Hvor mange drinker (eller halvlitere eller glass med vin) drikker du når du har en dag med alkoholinntak? (1 eller 2 = 0, 3 eller 4 = 1, 5 eller 6 = 2, 7-9 = 3, 10 = 4) 3 Hvor ofte i løpet av det siste året har du ikke greid å slutte og drikke når du først hadde startet? (Aldri = 0, Sjeldnere enn hver måned = 1, Månedlig = 2, Ukentlig = 3, Daglig eller nesten daglig = 4) 4 Hvor ofte i løpet av det siste året har du ikke greid å gjøre det som vanligvis ventes av deg fordi du hadde drukket? 5 Har en slektning, venn, lege eller annet helsepersonell vært bekymret for din drikking eller foreslått at du drikker mindre? (Nei = 0, Ja, men ikke siste år = 1, Ja, i løpet av det siste året = 2) Kilde: BMJ 1997; 314: Arild Bjørndal

2

3 Et eksempel på alkoholanamnesen, en kort intervensjon tilpasset allmennpraksis
... en av årsakene til (ditt helseproblem) kan være at du bruker mer alkohol enn du har godt av... bruker du alkohol i det hele tatt? (Hvis ja) ...kan jeg få stille deg noen spørsmål om dine alkoholvaner...? ·            Når brukte du alkohol sist? ·            Hvilke type alkohol var dette – øl, vin, brennevin? ·            Er det denne typen alkohol du foretrekker? ·            Hvor mye alkohol brukte du ved denne anledningen? ·            Er dette en vanlig mengde for deg? ·            Hvor mange dager har du vært helt uten alkohol de siste to ukene? ...ønsker du mer informasjon om f.eks hvor mye alkohol som er for mye for de fleste, eller hvordan alkohol kan forårsake eller forsterke helseproblemer? Ved tegn på motstand kan det være klokt å stoppe intervjuet, det viktigste er ikke å få mest mulig informasjon, men sende et signal: Ta opp temaet alkoholbruk ved å koble det til helseproblemet.

4

5 Noen helsetilstander som kan være knyttet til bruk av rusmidler …
Fysiske : Nedsatt allmenntilstand Stress, hypertoni og overvekt Gastritt og diaré Traumer, ulykker og vold Infeksjoner Endokrine organsykdommer Nevrologiske sykdommer Hudsykdommer

6 Noen helsetilstander som kan være knyttet til bruk av rusmidler …
Psykiske / sosiale / andre :  Søvn- og konsentrasjonsforstyrrelser  Depresjon og angst  Psykoser  Familierelaterte problemer  Problemer relatert til arbeidsplass eller skole  Graviditet  Tilstander der det er nødvendig med bruk av legemidler

7 Noen påståtte helsegevinster ved bruk av rusmidler …
Hjerte- karsykdommer Smertetilstander som kronisk rheumatisme Alzheimers sykdom Benskjørhet Multippel sclerose Stress og anspenthet Overvekt Sosial angst

8


Laste ned ppt "AUDIT (alcohol use disorders identification test)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google