Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNAL STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING – I TRÅD MED EØS Oslo, 8. mars 2011 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNAL STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING – I TRÅD MED EØS Oslo, 8. mars 2011 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNAL STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING – I TRÅD MED EØS Oslo, 8. mars 2011 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma AS

2 Innledning • Kommunene er omfattet av støttereglene • Hva er støtte (artikkel 61(1) EØS) • Støtte må forankres i en unntakshjemmel • Hopp over gjerdet der det er lavest • Relativt stort handlingsrom dersom en gjør det riktig

3

4 Kommuner er omfattet av EØS • Kommunene må følge reglene • Kommunale fond må følge reglene • Alle enheter kontrollert av kommunen kan komme innenfor reglene

5 Typiske kommunesaker • Støtte til lokal næringsvirksomhet • Salg av offentlig eiendom • Salg av (konsesjons)kraft • Næringsfond/kraftfond • Eier av næringsvirksomhet • Berging av hjørnesteinsbedriften

6 Hva er statsstøtte • Støtte • Gitt av offentlige midler • Begunstige enkelte foretak eller varer • Til foretak • Vri konkurransen og samhandelen

7 Unntakshjemler • EØS artikkel 61 (3) (c) • EØS artikkel 59(2) • Noen andre særregler

8 Statsstøtteprosess • All ny støtte må i utgangspunktet meldes til ESA og godkjennes før den settes i verk

9 Hvordan komme i mål • Bagatellmessig støtte • Gruppeunntatt støtte • ESAs retningslinjer • Kort om tjenester av allmenn økonomisk betydning

10 Bagatellmessig støtte

11 • Bagatellmessig støtte (de minimis) • Samlet bagatellmessig støtte som gis til et foretak skal ikke overstige 200 000 Euro over en treårsperiode • Komplisert i praksis, se blant annet EU-domstolens sak C-382/99 om Nederlandske bensinstasjoner

12 Bagatellmessig støtte • 200 000 Euro over hvilken som helst 3-årsperiode • Må informere mottaker om at støtten er de minimis • Kommunen må innhente informasjon fra mottakeren om tidligere mottak av de minimis-støtte • Kan kun gi støtte etter å ha sjekket at de minimis- taket ikke er overskredet • Oppbevaring av informasjon i 10 år

13 Eksempel • Lillevik kommune lager en bagatellordning hvor bedrifter kan få inntil 500 000 i året • Lillevik utarbeider et skjema som alle søkere må fylle ut på nett • I skjemaet står det at tilskuddet er de minimis-støtte, og en må oppgi hvor mye de minimis en har fått før • Kommunen sjekker og utbetaler • Kommunen lagrer opplysningene i 10 år

14 Retningslinjer og gruppeunntak

15 Retningslinjer og gruppeunntak • Retningslinjer angir hvordan ESA vil anvende skjønnet ved vurdering av støtten • Gruppeunntakene avklarer bestemte situasjoner og unntar klart definerte tilfeller

16 Retningslinjer og gruppeunntak • Støtte gitt etter retningslinjene må meldes til ESA og godkjennes før støtten kan gis • Støtte gitt etter gruppeunntakene kan gis umiddelbart

17 Gruppeunntak

18 • Ved gruppeunntatt støtte gjelder ikke meldeplikten • Støtten kan gis umiddelbart • Etterhåndsmelding til ESA innen 20 dager • Alle vilkårene i gruppeunntaket må være oppfylt

19 Oversikt over gruppeunntak (I) • Forskning, utvikling og innovasjon • Miljøstøtte • Støtte til små og mellomstore bedrifter • Risikokapital

20 Oversikt over gruppeunntak (II) • Opplæringsstøtte • Støtte til sysselsetting • Regionalstøtte • Støtte til kvinnelige gründere

21 ESAs retningslinjer

22 • Særlig for større tiltak • Lag støtteordninger (hvis mulig) for å unngå mange notifikasjoner • Tilpass ordningen til retningslinjene, det er vanskeligere å gjøre det motsatte • Relativt vide rammer, men notifikasjonsprosessen tar tid

23 Eksempel retningslinjer • Støtte til små og mellomstore bedrifter • Regionalstøtte • Risikokapital • Forskning, utvikling og innovasjon • Bredbånd • Miljøstøtte • Krise og omstruktureringsstøtte

24 Tjenester av allmenn økonomisk betydning

25 Allmenn økonomisk betydning • Kommuner kan kompensere tjenester av allmenn økonomisk betydning • Etter hvert er rettskildebildet blitt komplisert, men felles: ren kompensasjon er som regel alltid greit Foto: Ruter As Foto: Tide ASA Foto: Ruter As

26 Tips: bruk gruppeunntaket • Eget gruppeunntak for tjenester av allmenn økonomisk betydning • Gir en god oppskrift for å unngå trøbbel • Dersom gruppeunntaket følges, er støtten lovlig • Det er ingen meldeplikt til ESA (heller ikke etterhåndsrapportering) dersom gruppeunntaket følges

27 Hva hvis ingen regler passer?

28 Ingen regler passer • Dropp tiltaket • Tilpass tiltaket til reglene • Eller notifiser til ESA selv om reglene ikke passer

29 Takk for oppmerksomheten bal@altadvokat.no 93 22 55 42 www.altadvokat.no


Laste ned ppt "KOMMUNAL STØTTE TIL NÆRINGSUTVIKLING – I TRÅD MED EØS Oslo, 8. mars 2011 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google