Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cristin-rapportering 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cristin-rapportering 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cristin-rapportering 2011 Cristin-hjelp@klinmed.uio.no

2 FRISTER Frister for registrering og rapportering i Cristin: • 31. januar: Forskernes frist for registrering av vitenskapelig publisering 2011 • 21. februar: Superbrukeres frist for kvalitetssikring og godkjenning av vitenskapelig publisering 2011 • 30. mars: Institusjonenes frist for rapportering av vitenskapelig publisering 2011 Frister for forlag og tidsskrifter: • 29. oktober: Fagrådene har frist for å sende inn forslag til endringer på nivå 2 til UHR • 31. desember: Frist for nominering av nye publiseringskanaler til nivå 1

3 Superbruker ved klinikk* *Ny rolle ved Klinmed Har ansvar for: • Førstelinje support for forskere ved klinikken. • Alle tellende publikasjoner må kontrolleres opp mot den originale publikasjonen for å sikre at informasjon om antall forfattere og adresser er korrekt gjengitt. – Godkjenne klinikkens publikasjoner. • Støttefunksjon for instituttets superbruker, blant annet ved henvendelser fra enhetens brukere og innmelding av gjester. • Alle forskningsopphold på Universitetet i Oslo for gjesteforskere med minst en ukes varighet skal rapporteres. • Sørge for at også forskere uten fast månedslønn fra institusjonen blir registrert i Cristin dersom de har publisert med Universitetet i Oslo som forfatteradresse. Dette gjelder særlig forskere som er ansatt på eksternt finansierte prosjekter, gjesteforskere, emeriti og studenter som publiserer.

4 Superbruker ved Klinmed Har ansvar for: • Å bistå instituttleder ved godkjenning av instituttets resultater. • Opplæring og førstelinje support for klinikksuperbrukere. • Kontaktpunkt for UiO og samarbeidsinstitusjoner OUS/Ahus. • Kontrollere dubletter ved instituttet. • Sørge for at alle instituttets klinikker godkjenner publikasjoner innen fristen. • Overordnet kvalitetssikring av instituttets poster.

5 Arbeidsdeling UiO og OUS • Viktig at OUS og UiO ikke bruker tid på å kontrollere alt sammen to ganger. Forslag: Førstemann inne kontrollerer alt. • Alle opplysninger skal kontrolleres fra 2011 - de fleste opplysninger vil være korrekte ved import, men feil og mangler kan forekomme: – Kategori – riktig at det er vitenskapelig artikkel eller oversiktsartikkel – Forfattere – fullstendig adressering (Obs! Skrivemåte for navn i Cristin) – Originaltittel – Originalspråk – Tidsskrift – Utgivelsesår – Volum, hefte, sider – feil forekommer – DOI – brukes uansett under kontrollen – URL – Status – Rapporteringsår

6 Felles for UiO/Klinmed og OUS Sampublisering • Ved rapportering av sampublikasjoner vil alle deltakende institusjonene måtte ta stilling til om posten skal inngå i NVI-rapporten eller ikke. Denne vurderingen vil basere seg på kontroll av de registrerte forfatteradressene samt kontroll av den registrerte kategorien. Hvis den registrerte forfatteradressen ikke fremgår i publikasjonen, må adressen fjernes fra den aktuelle posten. – Forfattere og tilhørighet føres slik det står i publikasjonen for begge institusjoner (UiO/Klinmed og OUS) for enklere godkjenning – Tvetydige adresser krediteres begge institusjoner: • Navn, Avdeling, University of Oslo, Oslo University Hospital, Oslo, Norway Tvist • Dersom det oppstår uenighet mellom institusjoner om felles poster oppstår en "tvist" i Cristin. I slike tilfeller tar Forskningsadministrativ avdeling kontakt med den andre institusjonen for å avklare hva uenigheten består av. Dersom man ikke blir enige, kan saken sendes til det nasjonale tvisteorganet.

7 Hva skal registreres i Cristin? • Det er obligatorisk å registrere følgende typer publikasjoner: – Vitenskapelige artikler – Monografier – Vitenskapelige artikler i antologier • Vitenskapelige artikler inkluderer oversiktsartikler/reviews i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler). • Publikasjonene i disse tre kategoriene inngår i RBO- modellen og rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. • Innen oppgitt frist skal forskeren gå gjennom publikasjonene sine og sjekke at de er riktig registrert, og at listen over tellende publikasjoner er komplett.

8 Tips • Ikke bruk ikke-godkjent-knappen (tvist) • Sjekk rapporter for enklere oversikt • Det må stå institusjonens navn i adressefeltet. – Universitetet i Oslo, University of Oslo, UiO… – Oslo University Hospital … • Ved ufullstendig avdelingsadresse, bruk allikevel avdelingen personen er ansatt ved så langt det er mulig. • Viktig å velge riktig P-person

9 Bruksanvisninger på nettet • Rollebeskrivelse: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/frister-og- rollebeskrivelser/http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/frister-og- rollebeskrivelser/ • Adresseinstruks: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/retningslinjer/http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/retningslinjer/ • Registrering og rapportering: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/registrering- rapportering/ http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/fa/cristin/registrering- rapportering/ – Godkjenningsrutine for forskere Godkjenningsrutine for forskere – Godkjenningsrutine for superbrukere Godkjenningsrutine for superbrukere


Laste ned ppt "Cristin-rapportering 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google