Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass Ørlandet 11.mai 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass Ørlandet 11.mai 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass Ørlandet 11.mai 2009

2 2 Innovasjon Norge •Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap •Startet sin virksomhet 1. januar 2004 •Drøyt 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker og i 30 land. Hovedkontor i Oslo.  Låneforvaltning: Ca 11 mrd NOK  Tilskudd og stipend ca 2 MRD NOK pr år  Rentestøtte på lån til landbruk 0,7 MRD NOK pr år

3 3 Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

4 4 Bioenergiprogrammet Bioenergi i landbruket Midler: • 35 mill kr jordbruksavtalen • 15 mill kr fra statsbudsjettet Målgruppe: • Bønder/skogeiere Støtter • Anlegg for varmesalg • Gårdsvarmeanlegg • Veksthus • Biogass • Forstudier/forprosjekter Flisproduksjon Midler • 7 mill til investeringer • 2 mill til kompetanse Målgruppe: • Bioenergibransjen Støtter: • Produksjonsanlegg • Effektiviseringstiltak • Kompetanse og utvikling • Informasjonsvirksomhet

5 5 Bioenergiprogrammets formål: Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskaping skal det legges vekt på de ringvirkninger og den kompetanseeffekt programmet kan bidra til.

6 6 Biogass Produksjon av metan fra husdyrgjødsel i kombinasjon med mat-, fisk og annet avfall er fra styrende myndigheter gitt høg prioritet. IN vil våren 2009 innhente opplysninger om planlagte prosjekter og prioritere disse innenfor rammen av bioenergiprogrammet. Det er mange prosjekter under planlegging. Det er viktig at prosjektene er godt utredet før investeringen påbegynnes.

7 7 Miljømessige forhold Biogass må være miljøvennlig Sikkerhet vedr lekkasje av metan Langtransport av biomateriale er uheldig Sikre god energiutnyttelse og avsetning året rundt Bioresten må kunne nyttes som gjødsel Ren metan er høyverdig energi – stort anvendelsesområde

8 8 Hva vil IN støtte • Anlegg eid av bønder og landbrukskoler • Anlegg som er miljømessig gode • Anlegg som er lønnsomme etter investeringsstøtte. • Forprosjekter kan støttes, som for varmesalgsanlegg. • Salg av hele energimengden eller at energimengden erstatter tidligere innkjøp energi. • Anlegg som kan være visningsanlegg for andre • Investeringsstøtte kan gis med inntil 40 %.

9 9 Søknad – innhold Hva bør en søknad til IN inneholde? - Data søker/selskapet - Kostnadsoverslag - Type og mengde råstoff - Totalproduksjon av energi - Leveranse av energi - Miljøgevinst/effekt av tiltaket - Lønnsomhetsberegning - Søknad sendes INs distriktskontor

10 10 Økonomiske forhold – støttemuligheter Norsk Forskningsråd: • Støtter rene forskningsprosjekter • Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (noe forskning) SLF – program for klimatiltak i Landbruket • Støtter kompetanse, Informasjon Innovasjon Norge • Bioenergiprogrammet – investeringer i landbruksanlegg • Andre tjenester Enova • Investeringsstøtte til alle typer eiere.

11 11 Besøk oss på nett: innovasjonnorge.no


Laste ned ppt "Bioenergiprogrammet 2009/ Biogass Ørlandet 11.mai 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google