Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrevervregisteret FFF Bodø 26. mai 2010 Linda K. Storjord Formannskapssekretær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrevervregisteret FFF Bodø 26. mai 2010 Linda K. Storjord Formannskapssekretær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrevervregisteret FFF Bodø 26. mai 2010 Linda K. Storjord Formannskapssekretær

2 Utfordringen

3

4 Styrevervregisteret Opprettet av KS som et webbasert register der •folkevalgte •ansatte •styremedlemmer kan registrere informasjon om sine verv og økonomiske interesse. Hele registeret er basert på frivillighet og eget samtykke!

5 Formål •Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. •En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har.

6 Hvem bør registrere seg Bodø kommune vedtok i 2007 å ta i bruk styrevervregisteret for politikere og ansatte med lederansvar Anmodning om registrering: •Medlemmer og varamedlemmer av bystyret. •Styremedlemmer i kommunale foretak og andre heleide kommunale selskaper. •Medlemmer av styret og representantskapet i interkommunale selskaper. •Rådmannen og andre kommunale ledere med avgjørelsesmyndighet.

7 Hva skal registreres… Følgende forhold er relevant for registeret: •Styreverv i offentlig/privateide selskaper/datterselskaper •Styreverv i organisasjon som mottar økonomisk støtte fra kommunen eller interesseorganisasjon. •Lønnet arbeid/konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt/styrerepresentant/ansatt i kommunen. •Næringsinteresser: fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a.

8 Registrering og ajourhold •Bystyret: innen en måned etter at nytt bystyre har konstituert seg. Ansatte: innen en måned etter tiltredelse. •Registreringen av den enkelte etter at e-post er mottatt fra kontaktpersonen (formannskapssekretæren i Bodø) og i henhold til veiledning fra KS. •Registeret ajourføres to ganger pr kalenderår. •Registrerte opplysninger er basert på samtykke fra den enkelte og er offentlig tilgjengelig gjennom www.styrevervregisteret.nowww.styrevervregisteret.no •Den enkelte registrerte kan på ethvert tidspunkt velge å slette sine opplysninger i registeret.

9 I praksis… Kontaktperson Må ha en kontaktperson som sørger for at de som bør registrere seg, får jevnlige påminninger om dette. Lenken som ligger i e-posten de får, går ut etter et halvt år, så derfor er det nødvendig med påminnelser E-postadresse •Siden informasjonen sendes til den enkelte per e-post, er det helt nødvendig at e-postadressene er korrekte. •Dersom vi ikke får tak i e-postadressene på annen måte, har personene blitt oppringt. •I forbindelse med registreringen av de som er aktuelle for Styrevervregisteret, trenger man også telefonnummer. telefonkatalogen.no har derfor vært flittig brukt. Intern informasjon •Helt i starten av registreringen ble det lagt ut informasjon på Intranettet til enhetslederne. Det er frivillig å registrere seg, men Rådmannen har presisert at alle lederne bør gjøre det. Reglementet for styrevervregisteret som formannskapet har vedtatt ble lagt ved. Folkevalgte •Det ble sendt ut e-post til alle i bystyret og vararepresentanter med oppfordring om at de skulle registrere seg. •De aller fleste folkevalgte i Bodø kommune har registrert seg. Det er deres eget ansvar å oppdatere opplysningene i registeret. Påminnelse sendes to ganger i året •Opplysningene må da oppdateres først i kommuneregisteret – eks. hvis det har vært gjort fritak, suppleringsvalg. •Meldingene lagres, så man kan gå tilbake å se hva som er sendt. Her gis det frister, men det blir ikke gjort noen forføyninger mot de som ikke registrerer seg for hele registeret er jo basert på frivillighet..

10 Til slutt som med det meste her i livet…. ….værst før man kommer i gang  Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Styrevervregisteret FFF Bodø 26. mai 2010 Linda K. Storjord Formannskapssekretær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google