Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»
Ny tilskuddsordning innenfor BU-midlene gjeldende fra Steinkjer,

2 Regionalt næringsprogram (RNP) 2013-2016
RNP er strategidokumentet som angir prioriteringer for bruk av BU-midler i Nord-Trøndelag (38,3 + 5,2 mill kr. i 2013) RNP utarbeides av Fylkesmannen i samarbeid med faglagene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge Rullering gjennomført høsten 2013, med prioriteringer for 2014

3 Investeringsvirkemidler
For investeringer i tradisjonelt landbruk og andre bygdenæringer, er den generelle regelen at investeringstilskudd kan gis per foretak med inntil 30 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 700 000,-. I områder som faller inn under Fjellandbruket i Namdalen (Lierne, Røyrvik, Namsskogan kommuner), kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.500 000,-. For Meråker kommune, kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.000 000,-. (Satsingen på Fjellandbruket gjelder i 3 år for perioden ).

4 I næringssvake områder for øvrig, hvor landbruket har særlig stor betydning for sysselsetting og bosetting, kan det gis investeringstilskudd med inntil 33 % av godkjent kostnads­overslag inntil kr 1.000 000,-. Det kan gis inntil kr 50 000,- ekstra i tilskudd for å stimulere til økt trebruk i landbruksbygg. Det må minimum benyttes 25 m3 . Tilskudd beregnes til kr 500,- pr m3. Rentestøtte kan gis til lån på inntil 100 % av utbetalt lånebeløp.

5 Ny ordning fra 2014 «Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»
Formål: Styrke planleggingsfasen foran større investeringsprosjekter Medvirke til bedre beslutningsgrunnlag for initiativtaker/gårdbruker Medvirke til å redusere risiko Medvirke til å gi økt gjennomføringskraft Skal styrke beslutningsgrunnlaget, og er innrettet mot planleggingstiltak som gjennomføres før beslutning om realisering/gjennomføring

6 Prosess Fra forprosjekt til overlevering
Stor påvirkningsmulighet i tidlig fase. God planlegging er avgjørende viktig.

7 Investeringsprosjekter er krevende!
Viktig å avklare prosjektets fundament Er dette riktig for meg/oss? Økonomisk robusthet i tiltaket Risikovurderinger ut over økonomi Viktig med en plan for gjennomføringsfasen Avklaring av byggherres rolle Viktige beslutningspunkter/milepæler Valg av beslutningsstøtte (byggeledelse) Kommunikasjon (bank, leverandører mm)

8 Ordningen prioriterer:
Gjennomføring av planleggingstiltak som skal gi beslutningsstøtte før iverksetting av tiltaket/byggeprosjektet. Det betyr at planarbeidet i noen saker gir som resultat at investeringen ikke gjennomføres. Utvikling av Forretningsplan for landbruks-foretak, med mål, beskrivelse av tiltaket, driftsplan, skissetegninger, kostnadsoverslag, risikoanalyse og plan for gjennomføring. Forslag til mal Forretningsplan utarbeidet i samarbeid med NLR og Tine.

9 Ordningen prioriterer ikke:
Utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag. Rådgivning i gjennomføringsfasen, f.eks byggeledelse. Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan inngå i søknad om ordinære investerings-virkemidler.

10 Søknadsprosessen Søkes elektronisk til Innovasjon Norge.
Det velges mal for Etablerertilskudd – bygdeutvikling og foretak på INs heimeside. Vedlagt skal følge et tilbud fra en kommersiell rådgivningsaktør. Forenklet behandling, max 3 uker.

11 Vilkår Omfatter kun kjøpte tjenester
Inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag Avgrenset til max ,- pr sak Kvinner og søkere under 35 år kan tildeles inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag Informasjon om ordningen og forslag til mal for forretningsplan:


Laste ned ppt "«Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google