Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for miljøteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for miljøteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for miljøteknologi
En viktig bidragsyter til en offensiv norsk miljøsatsing

2 Visjon Legge til rette for at norske bedrifter kan utvikle og kommersialisere ledende miljøteknologi for et nasjonalt og globalt marked Miljøteknologi: Teknologier, prosesser og tjenester som håndterer kilder til forurensing, reduserer forurensing, material- eller energiforbruk (EUs definisjon)

3 Hovedoppgave Bidra til internasjonalt konkurransedyktige vilkår for bedrifter som investerer i miljøteknologi Bidra å skaffe finansiering for prosjekter som bedriftene ikke klarer å finansiere på egen hånd

4 Tre prioriterte arbeidsoppgaver
Sette miljøteknologi på den politiske dagsorden Videreutvikle flere statlige incentiver til bedrifter som investerer i miljøteknologi og – løsninger Bidra til å profesjonalisere virkemiddelapparatets håndtering av bedriftenes søknader innen miljøteknologi

5 Miljøteknologiordningen
Forumets viktigste bidrag så langt: Miljøteknologiordningen Administreres av Innovasjon Norge Tilskudd til bedriftenes demonstrasjons- og pilotprosjekter innen miljøteknologi Trådte i kraft 15. august 2010 Utvidet fra 0 til 140 millioner kroner i 2010 Utvidet fra 140 til 257 millioner kroner i 2011 Søknader for 750 millioner kroner behandlet i 2011

6 Miljøteknologiordningen
Åpen også for store bedrifter Tilpasset bedriftenes behov. Tidligere ordninger tok ikke hensyn til kommersiell risiko i et så umodent marked Forum for Miljøteknologi har nær og regelmessig dialog med Enova og Innovasjon Norge

7 Prioriteringer fremover Miljøteknologiordningen
Utvidelse til 500 millioner kroner i 2012 Like konkurransevilkår som i EU – Innovasjon Norge kan gi støtte på opptil 60 % Effektivisering av saksbehandlingen i Innovasjon Norge Sømløs overgang mellom ordninger fra Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova, Transnova, Gassnova og SIVA

8 Prioriteringer fremover FFM
Utvikle offentlige innkjøpsordninger som skaper et marked for bedrifter som satser på nye løsninger innen miljøteknologi Sammen med andre næringsorganisasjoner arbeide for et CO2- fond Bidra til en god og næringsvennlig klimamelding

9 Medlemmer i Miljøteknologiordningen
Det Norske Veritas Selvaag Gruppen AS Wilhelmsen Maritime Services Yara ASA Elkem ASA Wärtsilä Norway AS Alcoa Norway ANS Norsk Hydro ASA Borregaard AS Green Business Norway Fellesforbundet Samspelsforum for NæringsUtvikling (SNU)

10 Hvem kan bli medlem? Dagens medlemmer er store bedrifter
Green Business Norway og Samspelsforum for NæringsUtvikling (SNU) Fellesforbundet medlem av styret Nye medlemmer bør ha: Aktuelle investeringsplaner i miljøteknologi Kapasitet og kompetanse til å gjennomføre planene

11 Organisering FFM har 12 medlemmer Årskontingent 150.000 kroner
Alle medlemmene representert i styret Seks til syv styremøter i året Korte arbeidsseminarer med politikere eller fagmiljøer arrangeres et par ganger i året i tilknytning til styremøter

12 Hvordan arbeider FFM Arrangerer møter mellom medlemmer og virkemiddelapparatet Arrangerer møter mellom medlemmer og politikere Skriver høringsuttalelser på vegne av medlemmene Deltar i høringer på vegne av medlemmene Bistår medlemmene i søknadsprosesser Etablerer arbeidsgrupper for spesifikke fagområder

13 Største bidrag fra Miljøteknologiordningen
Borregaard: 58 millioner kroner til ny pilot Alcoa: 20 millioner kroner Hydro: rundt 10 millioner kroner Selvaag: 9 millioner kroner Wärtsilä: rundt 20 millioner kroner

14 Sekretariat Sekretariatets ressurser: Marianne Lie Per Morten Vigtel


Laste ned ppt "Forum for miljøteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google