Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rovprisingsforbudet anvendt på transport (ferge) av Sjeføkonom Lars Sørgard Konkurransetilsynet i Norge Konkurranserett i shipping Det 22. nordiske sjørettsseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rovprisingsforbudet anvendt på transport (ferge) av Sjeføkonom Lars Sørgard Konkurransetilsynet i Norge Konkurranserett i shipping Det 22. nordiske sjørettsseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rovprisingsforbudet anvendt på transport (ferge) av Sjeføkonom Lars Sørgard Konkurransetilsynet i Norge Konkurranserett i shipping Det 22. nordiske sjørettsseminar Karlskrona, august 2006

2 Dagens tema Hva er rovprising? Tester for rovprising
Økonomisk forståelse Juridisk praksis Tester for rovprising ’Sacrifice’ ’As efficient’ Erfaringer fra fergemarkedet Color Lines vestlandsrute Noen avsluttende merknader

3 1. Hva er rovprising? - Økonomisk forståelse
Pådrar seg er kortsiktig tap for å oppnå en langsiktig gevinst Antyder et dynamisk perspektiv Tid Profitt OPPOFRELSE GJENVINNING Bedriften tjener mindre enn den kunne i dag Hensikten er å presse en rival ut av markedet Det gir mulighet for høyere pris i fremtiden

4 Rovprising – fra økonomi til juss
Ut fra økonomisk forståelse to elementer som bidrar til å belyse om det er rovadferd En fase med oppofrelse? Mulighet for gjenvinning? En viss forskjell mellom amerikansk og europeisk konkurranserett USA: Begge elementer er sentrale (såkalt ’two-tier’ test) EU: Størst fokus på oppofrelse (jf. Tetrapak II) Begrepet oppofrelse erstattes med tap både i USA og EU i konkurranseretten Til gunst for det dominerende foretaket, da en kan oppofre profitt uten å gå med tap To-sporet test i EU: AKZO 1 og AKZO 2

5 AKZO testen: TRYGG HAVN? - Compagnie Maritime Belge
Pris = Average total costs Grått område Alle fakta relevant Intensjon Gjenvinning Effektivitet Dominerende bedrift har en ’special responsibility’ Diskusjonsnotat DG COMP: Avoidable Pris = Average variable costs MISBRUK, HVIS IKKE OBJEKTIVT BEGRUNNET?

6 2. Tester for rovprising Det er flere måter en kan måle eventuelt tap på ’Sacrifice’ testen ’As efficient’ testen Uansett er de kun et proxy for å måle det som er det overordnede målet: Er adferden skadelig for forbrukerne? De to nevnte testene gir ulik type informasjon, og er derfor begge nyttige Bør hvis mulig gjennomføre begge testene I visse tilfeller er de to testene sammenfallende, men ikke alltid (jf. fergemarkedet senere)

7 Ulike tester gir ulik informasjon
’Sacrifice’ testen kan indikere hvorvidt selskapet bevisst pådrar seg et tap Hvis selskapet stryker på testen, konsistent med en predasjonsstrategi ’As efficient’ testen kan indikere om en like effektiv konkurrent kan overleve Hvis ikke stryk på testen, er det kun mindre effektive rivaler som ikke overlever Testen konsistent med at en kun vil beskytte (minst) like effektive konkurrenter

8 3. Erfaringer fra fergemarkedet
Color Line etablerte ny rute mellom Bergen og Danmark fra mai 2005 Kom i direkte konkurranse med Fjord Lines linje mellom Bergen og Danmark Konkurransetilsynet undersøkte om det var predasjon, og konkluderte i juli år at det ikke var predasjon Flere vilkår for at det skulle være tale om predasjon Er linjene i samme marked som Color Lines linje fra Kristiansand til Danmark? Er Color Line dominerende? Utgjør adferden en utilbørlig utnyttelse? Konkurransetilsynet kom til at misbruksvilkåret ikke var oppfylt Selv om samme marked og dominans, så ville det i så fall uansett ikke være overtredelse av § 11

9 Testene tilpasset fergemarkedet
Anvendelse av ’as efficient’ testen Ser kun på ruten Bergen-Danmark for Color Line; et tap på den ruten? Avspeiler situasjonen for Fjord Line, som kun har den ruten til Danmark Anvendelse av ’sacrifice’ testen Tar i tillegg hensyn til tap av inntekt på ruten Kristiansand-Danmark Avspeiler om Color Line som helhet har et tap som resultat av den nye ruten

10 Resultatet av testene Baserte oss på ett års faktisk resultat fra Color Lines nye rute Testene slo ut forskjellig Ikke stryk på ’as efficient’ testen Stryk på ’sacrifice’ testen Naturlig å se også på andre momenter, i den grad de ikke allerede er innbakt i testene Legitime begrunnelser, herunder ny fergerute Gjenvinning Hensynet til forbrukerne Ut fra en helhetlig vurdering fant tilsynet at det ikke var en utilbørlig utnyttelse

11 4. Noen avsluttende merknader
Transportsektoren behandles på samme måte som andre sektorer Kan selvsagt trekke lærdom fra EF-domstolens praksis fra andre næringer Jf. for eksempel Tetrapak og AKZO Testene for misbruk som anvendes må tilpasses den konkrete situasjonen Jf. hvordan ’as efficient’ testen ble definert i fergemarkedet Må være klar over at testene gir ulik informasjon Dermed naturlig å gjengi resultatet fra flere tester Formålet med testene er å opptre i tråd med det overordnede formålet Gripe inn mot adferd som er skadelig for forbrukerne


Laste ned ppt "Rovprisingsforbudet anvendt på transport (ferge) av Sjeføkonom Lars Sørgard Konkurransetilsynet i Norge Konkurranserett i shipping Det 22. nordiske sjørettsseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google