Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bakgrunn  Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd  Fastsett 19. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bakgrunn  Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd  Fastsett 19. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bakgrunn  Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd  Fastsett 19. oktober 2007 av LMD  Rundskriv 51/07 – Ny landbruksvikarordning 2008  Utgitt 30. oktober 2007 av SLF

2 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Fremgangsmåte  Totalt i landet er det løyvd 240 årsverk  Fylkesmannen fordeler årsverk i avløserlagene  Virksomhetsoverdragelse i kommuner med vikar i dag  Ansette vikarer og/eller tegne beredskapsavtaler  Rapportering ved årets slutt

3 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Hva gjør laget?  Kartlegge behovet  Antall tilskuddsberettigede/150 = ca. årsverk  Avhengig av geografi, husdyrtetthet mm.  Er det ansatte vikarer i kommunen • Kontakt med kommune for å kartlegge eventuell virksomhetsoverdragelse. (Se egen vurdering fra LA)

4 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Hva gjør laget?  Må laget ansette personer for å dekke inn beredskapen?  Skriv ansettelsesavtaler og/eller beredsskapsavtaler  En del av tilskuddet er til administrering av ordningen. Vi mener at lagene skal beholde dette tilskuddet dersom det er tegnet avtaler med arbeidstager som dekker inn tildelte årsverk. Staten mener at vi må synliggjøre utgifter til administrasjon da tilskuddet er inntil kr. 40.000 pr. årsverk.

5 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bruk av ordningen  Laget kan ikke tilby mer arbeidskraft enn de får tilskudd for  Ved å ansette personer som landbruksvikar i tildelt årsverk vil man alltid ha kontroll  Ved beredskapsstillinger må man til en hver tid ha kontroll på hvor mye av tildelt årsverk som er brukt  Når tildelt årsverk er brukt opp kan ikke laget tilby sykdoms- avløsning til redusert sats.

6 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bruk av ordningen  Laget er ikke forpliktet til å tilby landbruksvikar til alle sykdoms- /krisetilfeller  Landbruksvikar skal i utgangspunktet brukes på akutte sykdoms-/krisesituasjoner  Ved flere samtidige situasjoner skal laget prioritere  Landbruksvikar kan brukes til ferie/fritid og andre oppdrag ved ledig tid  Skal avslutte dette arbeidet ved ny sykdom/krise

7 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Økonomi  Tilskudd pr. årsverk er kr. 213.500,- (kr. 270.200,- fra 2009)  Betaling ved sykdom er kr. 1.030,- pr. dag (kr. 1.130,- fra 2009)  Kan også bruke halv dag eller timesats dersom vikar er på flere bruk samme dag  Ved annen avløsning enn sykdom bestemmer laget selv prisen  Kan settes til en fast sats pr. dag/halv dag/time eller reelle kostnader

8 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Rapportering  SLF vil i samarbeid med NLT utarbeide rapporteringsrutiner  Mye av rapporten skal kunne hentes ut elektronisk og det er derfor viktig at opplysninger blir registrert riktig i lønn og regnskap (Egen oppskrift er utarbeidet)  En del av rapporten vil bli eget regnskap som viser over- /underskudd

9 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Rapportering  Det er et ønske fra NLT om å se på evt over-/underskudd over flere år før det blir aktuelt med å trekke inn midler  Det er ikke meningen at lagene skal tjene penger på ordningen, men det er viktig å ikke gå med tap

10 www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Lønn/regnskap  Føring av lønn  3 forskjellige måter  Regnskap  Egne arbeids-/lønnstyper styrer regnskap  Fakturering/belastning av medlem  Reelle kostnader på annet enn sykdom  Egne resultatrapporter for landbruksvikar


Laste ned ppt "Www.landbrukstenester.no Norske Landbrukstenester Landbruksvikarordninga Bakgrunn  Forskrift om tilskot til landbruksvikarverksemd  Fastsett 19. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google