Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Filatelistforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Filatelistforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Filatelistforbund
Hva er forbundet? Hva gjør forbundet? Hva får klubbene og medlemmene av forbundet? Hva ønsker forbundet seg av klubbene? Hva ønsker klubbene og medlemmene?

2 Hva er Norsk Filatelistforbund?
NF er en sammenslutning av frimerkeklubber i Norge Forbundet har til oppgave å fremme filatelien i Norge og ivareta medlemmenes filatelistiske interesser Ca 110 medlemsklubber med til sammen ca medlemmer Vi har en halvtidsansatt sekretær med kontor i Oslo, og en redaktør for NFT med kontor på Stjørdal Årsbudsjettet er på ca 2 mill kroner

3 Forbundsstyret NFs representantskapsmøte som holdes hvert andre år velger styre Styret består av president og seks medlemmer med tre varamedlemmer Landet er delt inn i 10 regioner, og hvert styremedlem og varamedlem er kontaktperson for klubbene i sin region Kontaktpersonen besøker de klubbene som ønsker det, for å informere om forbundet og/eller fortelle om et filatelistisk tema

4 Styrearbeid Styret holder 4-5 møter i året, og behandler ca 100 saker
Økonomi / bevilgningssaker iverksette egne tiltak søknader om tilskudd Utstillingssaker Regionale utstillinger: godkjenne søknader, oppnevne jury Nasjonale utstillinger: arrangere, oppnevne jury Internasjonale utstillinger: nominere jurymedlemmer, oppnevne kommisjonær som tar seg av de norske eksponatene Informasjonssaker

5 Dette gjør forbundet Utgir NFT 10 nr i året
Utgir håndbøker, annen litteratur, lærebok Alle klubbene får Blåboka som inneholder tips, opplysninger, reglementer Bekjemper forfalskninger Tilbyr lysbildeserier og filatelistiske foredrag

6 Dette gjør forbundet (forts.)
Avholder nasjonale utstillinger, i praksis er det en eller flere klubber som står for det praktiske arbeidet Forvalter Norwex-fondet og andre fonds Utdanner dommere på alle nivåer Arbeider internasjonalt i FIP og FEPA Nominerer dommere til internasjonale utstillinger Arrangerer internasjonale utstillinger hvert jubelår

7 Ungdomsarbeidet Ungdomsfilatelien organiseres av Norges Frimerkeungdom
NFU er et eget forbund, med egen økonomi og eget styre I de fleste klubbene drives juniorarbeidet av seniorklubben Tips: Foreldremøte i juniorklubben kan også gi nye medlemmer i seniorklubben Internett:

8 Klubbene og medlemmene får:
Fellesskap, som gir informasjon, bistand og støtte Klubbene får litteratur, dels gratis, og dels til redusert pris Tilskudd i forbindelse med Frimerkets Dag Forbundet tilbyr å lage internettside for alle klubbene. Dette er gratis. På internett finner du oss på

9 Forbundet ønsker Godt forhold til Posten, lokalt og sentralt
Flere medlemsklubber (både nye klubber, og å få med eksisterende klubber som ennå ikke er med i forbundet) Flere medlemmer i klubbene Flere hovedmedlemmer. Vi håper klubbene kan hjelpe til med å få ”gratispassasjerene” med til å dra lasset

10 Forbundet ønsker (forts.)
Aktive medlemmer. Vi vil ha virkelige medlemmer, ikke bare abonnenter. Vi ønsker at alle klubbene velger utsendinger til landsmøtet. Det er på denne måten klubbene styrer forbundet. Innspill og forslag fra klubbene og medlemmene.


Laste ned ppt "Norsk Filatelistforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google