Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.lederne.no AVDELINGENES ÅRSMØTER I 2014. www.lederne.no Temaer •Region Øst sin tiltaksplan for 2014 •Region Øst planlagte møter i 2014 •Årshjulet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.lederne.no AVDELINGENES ÅRSMØTER I 2014. www.lederne.no Temaer •Region Øst sin tiltaksplan for 2014 •Region Øst planlagte møter i 2014 •Årshjulet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.lederne.no AVDELINGENES ÅRSMØTER I 2014

2 www.lederne.no Temaer •Region Øst sin tiltaksplan for 2014 •Region Øst planlagte møter i 2014 •Årshjulet 2014 •Forsikringer i 2014 •Ledernes hjemmeside •Nye medlemsfordeler –Utvidet privatrettsavtale –Pensjonsrådgivning

3 www.lederne.no TILTAKSPLAN 2014 •Administrativt –En regionssamling 8.-11.5.2014 i Vilnius •Alltid andre helgen i mai –Et regionsmøte 17.-18.10.2014 på Kongsvinger •Alltid tredje helgen i oktober •Her skal avdelingsledere og kongressdelegater møte –Fem regionsutvalgsmøter i året; 19.-21.1, 7.5., 28.8., 16.-17.10 og 4.12 –Deltagelse i Ledernes ulike utvalg

4 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Prosjektgruppens mandat: •Gå igjennom regionens ledd, roller, innhold i rollen, beslutningsmyndighet, ideer, tanker, rutiner, tapt arbeidsfortjeneste/stipend, møtegodtgjørelse osv. •Prosjektgruppen består av: •Bentt E. Jonassen, Forbundsstyremedlem/leder regionsutvalget, Christian P. Fjeldstad, vare forbundsstyret samt Områdeleder Susanne Slaatsveen •Mange gode debatter og vedtak på Regionsmøtet 2013 •Nye debatter i Vilnius og nye vedtak på regionsmøtet i 2014 •Debattspørsmål vil komme ut til avdelingene i løpet av februar

5 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Region Øst initierer til at forbundsstyret nedsetter et ad hov utvalg på tvers av de ulike avtaleområdene i Lederne. Utvalgets mandat skal være å se på de ulike lønnsbestemmelsene i de ulike avtalene for samkjøring før forhandlingene

6 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Igangsette rekrutteringskampanje i Mjøsregionen •Fortsette rekrutteringssatsingen i Offentlig sektor i tett samarbeid med Områdeleder for Offentlig sektor •Initiere til en stor landsomfattende rekrutteringskampanje der alle medlemmer motiveres til å rekruttere ett nytt medlem hver

7 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Opprette en intern facebookgruppe for Regionsutvalg, Kongressdelegater og avdelingsledere •Her legges ut alt vi jobber med, skape debatter, få innspill, få oversikt hva avdelingene jobber med

8 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Her legges ut alt vi jobber med, skape debatter, få innspill, få oversikt hva avdelingene jobber med

9 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Motivasjonssamling i Polen: •Samlingen gjennomføres i dagene 18.- 21.9.2014. Konferansen holdes i utlandet og skal ha et sterk faglig preg, gi rom for gode diskusjoner og være motiverende for eksisterende og nye tillitsvalgte i bedriftsgrupper

10 www.lederne.no TILTAKSPLAN 2013 –Motivere nye tillitsvalgte til å melde seg på det sentrale grunnkurset for tillitsvalgte –Avtaleskolering i bedriftsgrupper: •Styrer/forhandlingsutvalg i bedrifter inviteres til hel eller halvdagsmøter i avtaleskolering. Skoleringen skjer i forbundets lokaler –Det initieres til at det gjennomføres en landsomfattende skolering av medlemmer som er nye i verv i forbundet; forbundsstyremedlemmer, kongressdelegater og avdelingsledere

11 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Det er innvilget støtte til følgende krus/konferanser i regi av avdelingene: •Østfoldsamarbeidet •Oslo avdelingen – kurs i omstilling/oppsigelser •Mjøssamarbeidet – kurs på tvers •Nord-Østerdal – kurs i relasjonsledelse

12 www.lederne.no LEDERNE FORSIKRINGER FOR 2013 •Gå inn på denne nettsiden (ligger under www.lederne.no. Velg forsikringer. www.lederne.no

13 LEDERNES NETTSIDER www.lederne.no •Region Øst sine sider •Bransjesidene •Juridisk rådgivning (arbeid og privat) og juridisk oppslagsverk •Min side – logg inn –Statistikk –Forsikringer –Medlemsfordeler osv. •Bruk sidene aktivt, velg oss som favoritt •Send mail til områdelederen hvis dere lurer på noe: –susanne@lederne.no eller ring 90 88 09 91 susanne@lederne.no

14 www.lederne.no Tiltaksplan 2014 •Utrede Region Øst sitt ungarbeid, behandles og presenteres på Regionssamlingen. Eventuelle vedtak på Regionsmøtet i oktober •Hedmark/Oppland, Oslo/Akershus og Østfold skal peke ut en deltager til ungutvalget i regionen

15 www.lederne.no Bruk oss og meld fra om ideer •Husk at Lederne er her for dere –Bruk oss både lokalt og sentralt –Kom med ideer –Bruk avdelingene til å diskutere felles problemstillinger på jobb –Kom med ideer og forslag til hva dere mener Lederne skal jobbe med •Takk for oss   

16 www.lederne.no Drammensveien 44, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Tlf.: 22 54 51 50 – Faks: 22 55 65 48 E-post: lederne@lederne.nolederne@lederne.no Besøk oss på www.lederne.nowww.lederne.no


Laste ned ppt "Www.lederne.no AVDELINGENES ÅRSMØTER I 2014. www.lederne.no Temaer •Region Øst sin tiltaksplan for 2014 •Region Øst planlagte møter i 2014 •Årshjulet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google