Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dioleder-samlingen 2008. HS / Administrasjon - oppgaver, roller og arbeidsdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dioleder-samlingen 2008. HS / Administrasjon - oppgaver, roller og arbeidsdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dioleder-samlingen 2008

2 HS / Administrasjon - oppgaver, roller og arbeidsdeling

3 Hovedstyret Dio AdministrasjonFTUBL NORSAR Representantskapet

4 Våre mål Strategiplan vedtatt på Representantskapsmøtet i 2006 har definert strategier og mål

5 Oppgaver •Strategi: Administrasjon og ledelse •Strategi: Marked •Strategi: Informasjon •Strategi: Kurs •Strategi: Operativt

6 Oppgavefordeling HS •Oppgaver fordelt på det enkelte medlem •Oppfølgning av saker •Strategivalg og bidra til måloppnåelse

7 •Valgt av Representantskapet •NRHs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene •Ansvarlig for den daglige driften av NRH sentralt Hovedstyrets rolle

8 Hovedstyrets arbeidsdeling Leder – Tove •Forberede og lede HS-møtene •Sørge for oppfølging av saker vedtatt på Rep.møtene og HS-møtene •Representasjon •Fordele arb.oppg. til øvrige medlemmer av styret •Oppfølging av administrasjonen •Pressekontakt ved kritiske hendelser

9 Hovedstyrets arbeidsdeling Nestleder – Olav •Dio-kontakt ved behov •Ivareta henvendelser fra underliggende ledd vedr. støtte fra sentrale samarbeidspartnere •Kontaktperson utenlandsberedskapen •Forberede og behandle saker etter fordeling

10 Hovedstyrets arbeidsdeling Styremedlem – Aud: • Oppfølging forretningsutvikling / materiell • Ansvarlig for hovedkursene • Forberede FTU-saker • Støttespiller i arbeidet med instrukser og planverk • Forberede og behandle saker etter fordeling

11 Hovedstyrets arbeidsdeling Styremedlem - Anders •Hovedansvar for NRHs hjemmesider på Internett •Utvikling av databasen •Sammen med BL arbeide aktivt for best mulig beredskap innen organisasjonen og sørge for bekjentgjøring av beredskapsplaner •Kontaktperson i forbindelse med NRHs deltagelse under større øvelser og demoer •Forberede og behandle saker etter fordeling

12 Hovedstyrets arbeidsdeling Styremedlem - Heidi •Kontaktperson overfor FORF •Bidra til samarbeide med andre organisasjoner i redningstjenesten •Forberede og behandle saker etter fordeling

13 Hovedstyrets arbeidsdeling Styremedlem - Mick •Kontaktperson Redningshunden •Profilering av NRH •Internasjonal kontakt •Forberede og behandle saker etter fordeling

14 Hovedstyrets arbeidsdeling 2. varamedlem – Susanne: • Utvikle nye og gamle forretningsområder • Forberede og behandle saker etter fordeling

15 Hovedstyrets arbeidsdeling 3. varamedlem – Bjørn: • Utvikling av database / hjemmesider • Forberede og behandle saker etter fordeling

16 •Ansatt av hovedstyret •Har ikke ”politisk” innflytelse, men arbeider etter instruks og utfører oppgaver pålagt av hovedstyret •Hovedstyrets hjelpeorgan i den daglige driften, administrativt og økonomisk Administrasjonens rolle

17 •Budsjettansvar •Rapportering •Sekretær for hovedstyret •Utvikling av nye prosjekter •Ledelse og administrasjonsansvar for kontoret •Personalansvar •Representere og kommunisere med det offentlige og andre i redningstjenesten Daglig leders rolle

18 Administrasjonen •Daglig leder •Organisasjonssekretær •Regnskapsfører

19 Hovedstyret Dio AdministrasjonFTUBL NORSAR Representantskapet

20 Administrasjonen MedlemsserviceRegnskapUtviklingRedningsbutikken

21 Hovedstruktur Medlemsservice - Registrering av prøver - Hovedkurs - NORSAR - Adm. gjøremål

22 Regnskap - Aksjoner - NORSAR - Butikk - Drift / kurs

23 Utvikling - Nå de mål satt i strategiplan - Internt / eksternt

24 Redningsbutikken - Tilby gode produkter til gode priser for våre medlemmer - Redningsbutikken som en inntektskilde

25 Oppsummering •Administrasjonen utfører de oppdrag styret vedtar vi skal gjøre. •Vi arbeider for å nå de mål som strategiplanen har. •Vi skal være en god administrasjon for hele NRH. •Vi skal yte vårt beste for å utvikle NRH som redningsorganisasjon.


Laste ned ppt "Dioleder-samlingen 2008. HS / Administrasjon - oppgaver, roller og arbeidsdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google