Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROTARYS OPPMUNTRINGSPRIS FOR SAMFUNNSGAGNLIG VIRKSOMHET I RANA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROTARYS OPPMUNTRINGSPRIS FOR SAMFUNNSGAGNLIG VIRKSOMHET I RANA"— Utskrift av presentasjonen:

1 ROTARYS OPPMUNTRINGSPRIS FOR SAMFUNNSGAGNLIG VIRKSOMHET I RANA
Prisgivere: Rana Rotaryklubb og Mo i Rana Rotaryklubb (Et forslag til ”Å gagne andre”)

2 PRISENS STØRRELSE, UTFORMING OG TILDELING
Årlig prisutdeling fra Rana Rotaryklubb og Mo i Rana Rotaryklubb er på kr kr som honnør og oppmuntring til enkeltpersoner eller sammenslutninger som utmerker seg med samfunnsgagnlig virksomhet Med prisen følger også diplom Prisen utdeles i fellesmøte mellom klubbene i desember etter forslag fra den årlig oppnevnte jury

3 UTVELGELSE AV KANDIDATER
Mo i Rana Rotary klubb og Rana Rotary klubb oppnevner hvert år innen utgangen av januar to representanter som årets jury. Forslag til kandidater innhentes av juryen fra klubbenes medlemmer, fra deres nettverk og fra andre Juryens forslag presenteres og diskuteres i klubbene før den endelige avgjørelse tas av juryen om årets prisvinner Juryen planlegger ramme for årlig tildeling samt mediadekning

4 PRISENS FINANSIERING KLUBBENES EGENFINANSIERING:
Rana Rotary klubb kr 200 x 25 = kr Mo i Rana Rotary klubb kr 200 x 25 = kr Årlig egenfinansiering kr Sikringsfond/garantifond: Nordlandsbanken kr Helgeland Sparebank kr Sparebank 1 NN kr Sum sikringsfond/garantifond kr

5 SIKRINGSFONDETS/GARANTIFONDETS PLASSERING OG SIKRING
Fondets midler plasseres på høyrentekonto i lokal bank etter vanlig tilbudsrunde i regi av klubbenes styre, eller plassert fordelt i de enkelte banker Årlig avkastning legges vanligvis årlig til grunnkapitalen Juryen kan fremme forslag til klubbene om eventuell indeksregulering/økning av prisbeløpet innenfor rammen av grunnkapitalens avkastning Fondets grunnkapital bør på sikt styrkes gjennom målrettet arbeid i klubbene for å øke prisgivernes mulighet til videre utvikling av Rotarys oppmuntringspris

6 EVENTUELL AVVIKLING AV PRISEN OG SIKRINGSFONDETS/GARANTIFONDET
Dersom Mo i Rana Rotaryklubb og Rana Rotaryklubb i fremtiden mot formodning, enes om å avvikle prisen, skal grunnkapitalen med avkastning i sikringsfondet fordeles som en eller flere oppmuntringspriser i henhold til den opprinnelige forutsetning. Prisene deles ut i henhold til den etablerte praksis med jury og konsensus i de to klubbene De tilskuddsgivende banker underrettes om klubbenes beslutning og tilsendes avsluttet regnskap for fondsavviklingen Dersom en av klubbene velger å trekke seg som prisgiver, kan prisen om ønskelig, videreføres av den gjenværende klubben.


Laste ned ppt "ROTARYS OPPMUNTRINGSPRIS FOR SAMFUNNSGAGNLIG VIRKSOMHET I RANA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google