Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagskolen. Tinius Olsen. Fagskolekonferanse. Gjøvik, 23. april

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagskolen. Tinius Olsen. Fagskolekonferanse. Gjøvik, 23. april"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagskolen. Tinius Olsen. Fagskolekonferanse. Gjøvik, 23. april
Fagskolen Tinius Olsen Fagskolekonferanse Gjøvik, 23. april Ole Fredrik Stevning og Per Anton Hansen

2 Fagskolen Tinius Olsen
Tverrfaglige eksamensoppgaver Teknikk og Industriell Produksjon (TIP) Grunnlagsfag Tverrfaglig eksamensprosjekt Teknikk og Industriell Produksjon Hovedprosjekt på mekatronikk

3 Fagskolen Tinius Olsen
Hva er fagskolens egenart? Praktisk pedagogikk - Problembasert læring Øvingsprosjekter Induktiv tilnærming (fra det kjente til det ukjente) Labøvelser Praktiske prosjekter Tverrfaglighet Praktiske og teoretiske prosjekter Prosjekter som dekker et fåtall av fag Prosjekter som dekker mange fag Handlingskompetanse Bedrifter etterspør: Fagkompetanse, sosialkompetanse, metodekompetanse og læringskompetanse

4 Fagskolen Tinius Olsen
Styringsdokumenter Fagplan fram til og med V1999 Læreplan fra H1999 til V2006 Nasjonal plan og fagplan fra H2006 Arbeid med ramme- og fagplan startet H2005 FTO ledet arbeidet med Teknikk og industriell produksjon og Datateknikk, samt deltatt i Elektro Arbeidet har vært en dugnad av skoler og bedrifter Skolenes NOKUT søknader bygger på ramme- og fagplan

5 Fagskolen Tinius Olsen
Eksamener LØM – eksamen, hovedprosjekt eksamen og to uttrekkseksamener Trekkeksamener V2007 Modul Realfag Fagene: Matte og Fysikk Modul Grunnlagsfag Fagene: Termodynamikk, Elektro/automasjon, Tegning/dokumentasjon, Materiallære og Mekanikk Tenkte fagplangruppene på tverrfaglighet i forbindelse med moduleksamener?

6 Fagskolen Tinius Olsen
Moduleksamen i grunnlagsfag Utfordring til lærerkollegiet Er det mulig å finne en ”rød tråd” i forhold til fagene termodynamikk, elektro/automasjon, tegning/dokumentasjon, materiallære og mekanikk? Se muligheter, ikke begrensninger

7 Fagskolen Tinius Olsen
I løpet av et møte i lærerkollegiet ble det utviklet skisse til struktur og opplegg 3 dager (2 dager produksjon, 1 dag dokumentasjon) Tegning og dokumentasjons faget må gjennomføres på produksjonsdagene Gjennomføre en øvingseksamen

8 Fagskolen Tinius Olsen
Forslag til tverrfaglig tema Låvebro Svingkran Kjølelager med traverskran Servicegrav med traversjekk + noen flere

9 Fagskolen Tinius Olsen
Produksjonsdel, låvebro (Øvingseksamen V2007) Heises og senkes i to wirer (tillatt spenning på 450N/mm2) Ramme i firkantrør (100x100, S275JOH) Trykkimpreginerte planker (55 kg/m2) Traktor (1600/3200 kg, akselavstand og sporbredde) El.motor (11A/230V, tilførsel 100m/2,5mm2, kobber, temp.koeffisient, resistivitet, 4 effektvalg) Senkes på 10 sek, bremses av skivebrems Lag sammenstillingstegning og stykkliste som viser hovedkomponentene

10 Fagskolen Tinius Olsen
Dokumentasjonsdel, låvebro (øvingseksamen V2007) Eks. på mekanikkspørsmål: Hvor mye bøyes broen ned når traktoren kjører over? Eks. på termospørsmål: Hvor mye øker temperaturen på bremseskiva etter at broen er senket? Eks. på materiallærespørsmål: Kan profilene sveises? Begrunn svaret! Eksempel på elektro/automasjons spørsmål: Beregn spenningsfallet i tilførselskabelen!

11 Fagskolen Tinius Olsen
Produksjonsdel, svingkran (eksamen V2007) Løfte 100 Kg opp 3 m i hvilken som helst posisjon Kranbjelke (IPE,S355), stag i rundstål med samme kvalitet Sikkerhetsfaktor på 2 El.motor (11A/230V, tilførsel er 100m/2,5mm2, hvor 50 meter ligger oppe under taket, der det er 70 ºC) Lasten skal kunne senkes på 5 sek, bremses av retarder (hyd. brems) som inneholder 1l olje Lag sammenstillingstegning og stykkliste som viser hovedkomponentene

12 Fagskolen Tinius Olsen
Dokumentasjonsdel, svingkran (eksamen V2007) Eks. på mekanikkspørsmål: Hvor oppstår den største spenningen i konstruksjonen, og hvor stor er den? Eks. på termospørsmål: Hvilken effekt må bremsen ha? Eks. på materiallærespørsmål: Kan profilene sveises? Begrunn svaret Eksempel på el/auto spørsmål: Beregn spenningsfallet i den delen av tiførsels kabelen som ligger oppe under taket

13 Fagskolen Tinius Olsen
Produksjonsdel, fryselager med traverskran (eksamen V2008) Fryselager 100 m2, isolasjon (sandwich med 3 mm aluminiumsplater og 150 mm isoporkjerne) Temperatur i lageret skal være -40 °C, og temperaturen utenfor kan være 30 °C PLS styring Kompressor med 3-fas motor (10KW, 230V, cosφ=0.8, η=0.9) Lageret skal ha en bærende konstruksjon. Krav til snølast 600 Kg/m2. IPE profil og stålkvalitet S235. Maks nedbøying 1/200 og sikkerhetsfaktor mot flyt på 2 Traverskran med løpekatt skal kunne løfte 4000 Kg Fremstill ved hjelp av Autocad en delsammenstilling av traverskrana i kjølelageret

14 Fagskolen Tinius Olsen
Dokumentasjonsdel, fryselager med traverskran (eksamen V2008) Eks. på mekanikkspørsmål: Hvilken IPE profil må benyttes? Eks. på termospørsmål: Hvor stort blir varmetap blir det fra kuldelageret? Eks. på materiallærespørsmål: Hvilket lim vil du bruke for å lime sammen ”sandwichen”. Begrunn svaret Eksempel på elektro/automasjons spørsmål: Tilførslen til fryselageret endres til 400 V. Motoren kobles i stjerne. Hvor stor strøm trekker motoren nå?

15 Fagskolen Tinius Olsen
Tverrfaglige moduleksamener TIP har innført tverrfaglighet i alle moduler Bortsett i fra en valgmodul

16 Fagskolen Tinius Olsen
Våre erfaringer så langt Studenter og lærere er fornøyd. Eksamen bidrar til samarbeid og det utvikles forståelse for tverrfaglighet På eksamen V2007, og på øvingseksamen V2007, var elektro/automasjons faget gammeldags Det må legges inn kontrollspørsmål fra faget tegning og dokumentasjon i dokumentasjonsdagen Vedlegg til eksamensoppgavene kan med fordel være bilder Eksamen V2009, servicegrav med traversjekk + rullende landevei Justeringer i forhold til erfaringer

17 Fagskolen Tinius Olsen
Hovedprosjekt mekatronikk Møller Undall Testsystem for låsekasser

18 Fagskolen Tinius Olsen
Oppgave Faggruppene utarbeider skisser til tverrfaglige eksamener Produksjonsdel (tema med tverrfaglighet) Dokumentasjonsdel (stikkord til oppgaver) Resultatet legges fram i plenum


Laste ned ppt "Fagskolen. Tinius Olsen. Fagskolekonferanse. Gjøvik, 23. april"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google