Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demonterbar badstue av Gruppe 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demonterbar badstue av Gruppe 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demonterbar badstue av Gruppe 3

2 Hvem er vi? Vidar Sagen - Bygg og anlegg Vidar Frantzen - Konstruksjon
Truls Becken - Telematikk Jens Hersløv - Energi og prosess Roger Johnsen - Elektronikk

3 Agenda Kort presentasjon av gruppa Beskrivelse av oppgaven
Lover og regler Begrensinger Materialvalg Montering Dimensjonering Konklusjon

4 Beskrivelse av oppgaven
”bygge” en mobil badstue hytteeiere, idrettslag enkel å sette sammen mange like moduler bruk av vedovn Sette sammen og ta fra hverandre En eller to personer skal kunne gjøre jobben. Det betyr at vært element ikke kan veie mer enn 50-60kg Dette for å gjøre podukdjonen enklere og billigere Dette for at det finnes hytter uten strøm. Vært strømmangel de siste vinterne -> høy strømpris. Siste nytt er at folk ønsker å innføre en luksuspris på strøm som brukes på hytter

5 Utforming åttekantet, ca. 4.8m2 og 3m høy består av like deler
Mente at det ville ta seg bedre ut enn en firkantet boks (Igjen) I tillegg til at det skal være billig å produsere, også for at det ikke skal være mulig å sette dele på feil plass. Åtte kakestykker til taket. Åtte like store veggelementer, et med dør, to ved åpning for inn- og utluftning og fem andre identiske, åtte søyler som vil stå i vært hjørne

6 Bruksområder badstue grillplass badehus lagerplass
Enten da ved hytte ved vannet, eller på hytta på fjellet, idrettslag i forbindelse med arrangementer Fjerne alle veggelementene (og ovnen) vil man ha en åpen pavilijong som kan brukes til grillplass Ved strender, omkledningsrom Lagerplass på hytta. Anneks, Stellerom for familier ved div. Arrangementer. Og det finnes flere

7

8 Lover og regler Plan og bygningsloven §§ 70, 17.2
Saksbehandling og kontroll § 7 Teknisk forskrift § 7-22

9 PBL §70 Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense
Avstand fra bygning til nabogrense 4 meter Ikke konflikt med frisiktregler Byggegrense mot veg Avstand fra bygning til nabogrense skal ikke være under 4,0 m. Kommunen kan godkjenne mindre avstand hvis nabo har gitt skriftlig tillatelse. Mindre, frittliggende bygning kan ikke bygges i strid med bestemmelsen om 100-metersgrense i strandsonen i PBL (§ 17-2). Bygningen må ikke komme i konflikt med frisiktregler. Plassering må overholde byggegrense mot veg. Bygningen skal ha god estetisk utforming med respekt for bygde og naturgitte omgivelser. I valg av takvinkel, bygningskropp, ev. vinduer, detaljer, materialer, taktekning, fargebruk og plassering bør man ta hensyn til øvrige eksisterende bygninger og sørge for at den nye bygningen bidrar positivt i samspill eller kontrast med omgivelsene.

10 PBL §17.2 Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen
Plassering ikke nærmere enn 100 meter fra strandlinjen Bygning, konstruksjon, anlegg eller innhegning kan ikke oppføres nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann og kan heller ikke endres vesentlig. Forbudet gjelder også deling, herunder salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom. Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke i tettbygd strøk eller i områder som omfattes av reguleringsplan eller strandplan.

11 SAK §7 Tiltak som verken krever søknad eller melding
Maks. 10 m2 bruttoareal Maks. mønehøyde 3,0 m Maks. gesimshøyde 2,5 m Min. 1,0 m avstand til annen bygning på eiendommen Ikke til varig opphold for personer Mindre tiltak, under forutsetning av at de ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, er unntatt fra reglene i pbl kap. XVI om saksbehandling, ansvar og kontroll. Unntak omfatter oppføring, rivning og fjerning og opparbeidelse av tiltak som nevnt i første ledd, herunder: 1. Mindre frittliggende bygning på inntil 10 m2 bruttoareal på boligeiendom eller fritidseiendom. Bygningen må ikke brukes til varig opphold for personer. Mønehøyden må ikke være over 3,0m, og gesimshøyde må ikke overstige 2,5m. Avstand til annen bygning må ikke være mindre enn 1 m. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for transportabelt skogshusvære. Kort sammendrag av SAK § 7: Krav til tiltak som ikke krever søknad eller melding er: Maks. 10 m2 bruttoareal Maks. mønehøyde 3,0 m Maks. gesimshøyde 2,5 m Min. 1,0 m avstand til annen bygning på eiendommen Ikke til varig opphold for personer

12 Her ser vi figur som viser diverse avstander og størrelser etter SAK §7

13 TEK § 7.22 Risikoklasser og brannklasser
Badstuen er ikke klassifisert i brannklasse Risikoklasse: Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasser som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann. Byggverk deles inn i risikoklasser fra 1-6, hvor 6 er den klassen som tilsier størst skade på liv og helse ved brann. Badstuen faller inn i risikoklasse 1, fordi der vil det være sporadisk personopphold, alle personer kjenner til rømningsvei, alle vil være våkne og det drives med brannfarlig aktivitet. (Se vedlegg.) Bygningsmyndighetene kan kreve brannslukningsapparat i bygninger i risikoklasse 1. Det anbefales at brannslukningsapparat er lett tilgjengelig ved bruk av badstuen eller hvis den skal benyttes til andre formål. Brannklasse: Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø, inndeles byggverk i brannklasser etter tabell 2 Brannklasser, som legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne m.v. ved brann. Brannklasser klassifiseres fra 1-4, hvor 4 er den klassen som gir størst konsekvens med hensyn til miljø og samfunnet generelt ved brann. Ut fra § 7-22 tabell 3 punkt 6, finner vi at byggverket ikke blir klassifisert i noen brannklasse.

14 Begrensninger Laster som påvirker badstuen
Dimensjonering av bæresystemet Sluk i gulv Økonomi Pakninger Sammenføyning av elementene på taket Benker ·       Laster som påvirker badstuen. ·       Dimensjonering av bæresystemet. ·       Sluk i gulv slik at overflødig vann kan renne ut av badstuen. ·       Økonomi. Har ikke foretatt beregning av totale kostnader for å produsere badstuen, markedsføring av den og om det er økonomisk forsvarlig. ·       Pakninger som skal være mellom elementene. Pakningene må tåle store temperaturforskjeller og gjøre badstuen tett. ·       Sammenføyninger av elementene på taket. ·       Størrelse, pris og vekt av benkene i badstuen. Har bare sett på utformingen av benkene for å få en mest mulig komfortabel badstue.

15 Krav spesifikasjon Enkel å sette sammen og ta i fra igjen
Enkel å transportere Lette elementer Billig å produsere Tåle temperatur forskjeller ·       Badstuen skal være enkel å sette sammen og ta fra hverandre igjen. ·       Enkel å transportere. ·       Lette elementer for at en eller to personer skal kunne sette den sammen. ·       Billig å produsere og kjøpe. ·       Skal tåle temperaturforskjeller.

16 Krav spesifikasjon Motstandsdyktig mot vær og vind. Flere bruksområder
Tilfredsstille krav til unntak fra søke- meldeplikt Estetisk tiltrekkende. ·       Motstandsdyktig mot vær og vind. ·       Flere bruksområder. ·       Holde krav til tiltak som er unntatt fra søke- meldeplikt. ·       Estetisk tiltrekkende.

17

18 Veggelement 75mm mineralull
Aluminiums-folie med kraftpapp (Zp=240x m2sPa/kg) Vindsperre benyttes impregnert kraftpapp (Zp=0,17x109 m2sPa/kg)

19 Gulvelement 150mm mineralull
16mm vannfast kryssfiner (Zp=48x109 m2sPa/kg) Hard trefiberplate (Zp=3x109 m2sPa/kg)

20 Takelement 100mm mineralull
Aluminiumsfolie med kraftpapp (Zp=240x109 m2sPa/kg) Undertak: Huntonit Sutak (Zp=1,4x109 m2sPa/kg) Yttertak: profilerte stålplater (TP-45).

21 U-verdiberegning Vegg: R´vegg= 1,84m2K/W Tak: R´tak = 2,10m2K/W
Gulv: R´gulv = 3,13m2K/W

22 Utot=0,48W/m2K

23 Vekt og pris

24

25 Montering Ferdig!

26 Feste av søyler Spesialkonstruerte stålprofiler
Klemmer søylene på plass Enkelt å montere og demontere Skader ikke søylene

27 Illustrasjon

28 Feste av takelementer Dybler på stolpene Takelement tres på
To elementer deler stolpe Forbindelse mellom naboelementer

29 Illustrasjoner

30 Strekkring Takelement går over to stolper Metallbånd under elementet
Danner komplett ring Tar opp horisontale krefter

31 Undersiden av taket

32 Feste av gulvelementer
Overlapp mellom elementer Festes med skruer Trekantprofiler holder bærebjelkene på plass Festes med bolter

33 Illustrasjon

34

35 Feste av vegg Det skal ikke være metall på innsiden av badstuen, pga faren for å brenne seg og av estetiske grunner. Festemekanismen må tåle trykk og strekk spenninger. På grunn av pris skal det ikke produseres en egen mekanisme. Mekanismen skal ”presse ” elementene på plass slik at det blir tett.

36

37 5000 [W] - grønn graf (mellomste helning)
3000 [W] - blå graf (minste helning) 5000 [W] - grønn graf (mellomste helning) 7000 [W] - rød graf (bratteste helningen) -20 0C som start temp både inne og ute 25 0C som start temp både inne og ute

38 Forslag til ovn k 16 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 44, dybde 49 og høyde 71 cm, vekt 55kg k 18 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 58, dybde 50 og høyde 66 cm, vekt 53 kg

39 Konklusjon Oppnådd hovedmålet Snart klar til ”produksjon”
Ikke sjekket markedet

40


Laste ned ppt "Demonterbar badstue av Gruppe 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google