Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra merkantilist til tekniker. - mitt karrierevalg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra merkantilist til tekniker. - mitt karrierevalg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra merkantilist til tekniker. - mitt karrierevalg.
Sonja Vika. Prosjektleder Solid Vedlikehold AS.

2

3

4 Administrasjon Drift

5 Administrasjon vs Drift:
Kontrakt Kvalitet Fremdrift

6 Ansvar for kompetanse: Ledelsesansvar.
Bas Operatør Formann Bas Prosjektleder Formann Driftsleder Prosjektleder Adm. Dir. Driftsleder Human Resources

7 Ressurser Tid / Økonomi
Ansvar for kompetanseheving: Kunde? Verdsette kompetanse: Human Capital

8 Arbeidskraft mer enn produksjonstimer?
Utenlandsk arbeidskraft: Nødvendighet. Lik lønn – like krav. Sosial kompetanse.

9 Læring Formell kompetanse: Status for yrket. Lønn. Praktisk kompetanse: Erfaring. Trygghet i yrke.

10 Bergen Tekniske Fagskole Maskinteknikk med ISO-fag

11 Bergen Tekniske Fagskole Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 1 Kommunikasjonsfag: Norsk og engelsk Studenten skal kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte, på norsk og engelsk. Faget skal legge grunnlaget for bevisste holdninger til andre kulturer. Modul 2 Realfag: Matematikk og fysikk Studenten skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner innen matematikk og fysikk, og få innsikt i anvendelsen av matematikk og fysikk innenfor tekniske fagområder. Modul 3 Økonomiske og administre fag: Organisasjon og ledelse - Økonomistyring - Markedsføringsledelse Studenten skal kunne identifisere et problem, analysere dets årsaker og virkninger for å bruke dette til å utvikle forretningsplaner og strategisk arbeid i en bedrift samt valg av bedriftens markedsføring. Modul 4 Grunnlagsfag: Teknisk dokumentasjon - Teknisk tegning - 3D-modellering Studenten skal kunne utarbeide tekniske tegninger for sin bransje, i henhold til aktuelle standarder ved hjelp av DAK programmet AutoCAD. De skal også opparbeide grunnleggende ferdigheter i 3D modellering med dataprogrammet Inventor.

12 Bergen Tekniske Fagskole Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 5 Teknologi: Mekanikk m/fordypning - Materiallære m/fordypning - Kjemi og miljø Studenten skal kunne beregne og dimensjonere konstruksjoner og sammenføyninger, samt kunne redegjøre for aktuelle materialer i konstruksjoner og produkter. Faget gir en grunnleggende kompetanse innen materiallære, mekanikk, kjemi og miljø, med fokus på emner som er relevante for isolering, overflate og stillas. Faget gir en innføring i ISO serien og andre aktuelle krav og standarder, og tar opp problemstillinger i forhold til miljøpåvirkning, utslipp til ytre miljø, miljøtilpasning av produkter. Modul 6 Isolering: Tilvirkningsteknikk - Isolasjonslære - Isolasjonsberegninger Studenten skal kunne planlegge, dimensjonere, kalkulere og kontrollere isolering for landbasert industri, prosessanlegg og offshoreinstallasjoner. Studenten skal kunne tilegne seg kunnskaper om ulike isolasjonsklasser, tilvirkningsteknikker, isolerings- og kapslingsmaterialer, utstyr og prosesser for faget. Studiet inkluderer også grunnleggende innføring i isoleringsevne, varmeledning, varmestrøm og andre begreper relevant for faget. Modul 7 Stillas: Konstruksjonsteknikk - Stillasteknikk/Stillasberegninger - Sikkerhet i høyden Studenten skal kunne planlegge, dimensjonere og kontrollere stillas - og andre tilkomstmetoder - for sikkert og effektivt arbeid i høyden. Undervisningen skal gi grunnleggende kunnskap om industriklatring som metode. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om ulike metoder, utstyr og prosesser som benyttes innenfor stillas og tilkomst. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kompetanse om rigging og tildekking.

13 Bergen Tekniske Fagskole Maskinteknikk med ISO-fag
Modul 8 Overflatebehandling: Korrosjon - Overflatebehandling Studenten skal kunne planlegge, beregne og kontrollere overflatebehandling for nybygg, modifikasjonsprosjekter og vedlikehold. Studiet gir en grundig innføring i ulike påføringsteknikker, forbehandlingsmetoder, malingstyper, utstyr og prosesser som benyttes. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om korrosjonsmekanismer og korrosjonsteori. Modul 9 Inspeksjon og kvalitet: Korrosjon - Overflatebehandling - Standarder og spesifikasjoner - Kvalitetskontroll - Kvalitetsledelse - Prosjektadministrasjon Studenten skal kunne foreta en systematisk gjennomgang av aktuelle kravelementer og relatere disse til praktisk gjennomføring. Studenten skal ha inngående kjennskap til aktuelle inspeksjonsmetoder og aktuelt utstyr, og skal også kunne utføre kvalitetsmplinger og vurdere resultater og funn, samt kjenne til grunnprinsippene for inspeksjonsrapportering. Kunne utarbeide prosessbeskrivelser og prosedyrer, planlegge og gjennomføre korrigerende og kvalitetsforbedrende tiltak, og kjenne til hovedprinsippene for kvalitetsrevisjon. Modul 10 Helse- Miljø og Sikkerhet: HMS - Ledelse - Krav og standarder - Ergonomi - Risikostyring - Verneutstyr Studenten skal ha inngående kjennskap til myndighetskrav og andre reguleringer som er aktuelle for ISO-fagene. Kunne planlegge og iverksette tiltak for å kartlegge risiko og forebygge ulykker, skader og hendelser. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om typiske helse-, miljø- og sikkerhetsmessige problemstillinger, relatert til blant annet verneutstyr, ergonomi og belastningsskader. Modul 11 Hovedprosjekt: Norsk hovedprosjekt - Prosjektarbeid Studenten skal tilegne seg kompetanse og kunnskaper om prosjektarbeid og utføre dette. Gjøre bruk av god norsk skriftlig og muntlig fremstilling.

14 Selvdisiplin Selvtillit YDMYKHET

15 Dalsfjordbroen

16 Dalsfjordbroen

17 Dalsfjordbroen

18 Fra merkantilist til tekniker. - mitt karrierevalg.
Sonja Vika. Prosjektleder Solid Vedlikehold AS.


Laste ned ppt "Fra merkantilist til tekniker. - mitt karrierevalg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google