Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn og rammer for revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn og rammer for revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 uhr@uhr.no www.uhr.no Bakgrunn og rammer for revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen

2 www.uhr.no uhr@uhr.no Litt om tidligere rammeplaner •Rammeplanen av 24.01.1984 –(Prøvedrift med 3-årig) •Rammeplanen av 21.06.1989 –(Den 3-årige ing. utd. innført) •Rammeplanen av 22.11.1996 •Rammeplanen av 01.12.2005

3 www.uhr.no uhr@uhr.no NOKUT-evaluering Oppdrag gitt til NOKUT av KD 06.07.06 Rapport 18.09.08 •Institusjonenes rekrutteringsarbeid •Studentenes studieforutsetninger •Studentenes studieinnsats •Oppfølging av studentene og gjennomstrømning •Utdanningens organisering og faglig ledelse •Studentenes medinnflytelse •Ingeniørutdannernes kompetanse •Faglig nivå og kvalitet: programkvalitet og kvalitet i gjennomføringen. Infrastruktur •FoU som grunnlag for kunnskapsbasert ingeniørutdanning •Fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø •Relevans i utdanningen (innbefatter også praksis •Strategi for utviklingen av faget •Den internasjonale dimensjonen ved utdanningen •Studentenes sluttkompetanse •

4 www.uhr.no uhr@uhr.no Antall anbefalinger i NOKUT-evalueringen •I hovedrapporten er det 69 anbefalinger til oppfølging. –Alle disse kan ikke løses med rammeplan endringer. Noen må også institusjonene følge opp og noen av anbefalingene må KD selv følge opp. •I institusjonsrapporten er det 242 anbefalinger –(194 når ikke forsvaret og NITH er med) •Faglig rapport innholder anbefalinger i løpende tekst •Avtakerrapporten innholder 72 oppsummeringspunkter •Den faglige kvaliteten har i alle utdanninger blitt ansett å være stort sett god. •Et sentralt punkt har vært påpekingen av behovet for ingeniørfaglig didaktikk.

5 www.uhr.no uhr@uhr.no Kvalifikasjonsrammeverk •En europeisk prosess både innenfor høyere utdanning og hele utdanningen •20.03.2009 det norske for høyere utdanning (bachelor, master ph.d.)

6 www.uhr.no uhr@uhr.no SAK og entreprenørskap •Departementet har signalisert og gitt penger til –Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (SAK) –Det er penger også i 2011. •Handlingsplan for –Entreprenørskap i utdanning er utarbeidet av tre departement og gjelder fra grunnskole til høyere utdanning.

7 www.uhr.no uhr@uhr.no Mandatet for rammeplanarbeidet •Sikre at de utfordringene som er påpekt i NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen fra 2008 blir møtt. •Sikre samsvar mellom rammeplanen og kvalifikasjonsrammeverket. •Helthetlig, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende. •Høy kvalitet

8 www.uhr.no uhr@uhr.no stort sett god skal bli til fremragende god

9 uhr@uhr.no www.uhr.no Nasjonalt Råd for Teknologiutdanning, NRT, sitt arbeid med innføring av kvalifikasjonsrammeverket

10 www.uhr.no uhr@uhr.no •NRT er et av UHRs råd •UHR og NPH holdt felles konferanse om kvalifikasjonsrammeverket

11 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT - NOKUT-evalueringen •NRT slår fast at det ikke kunne ta tak i alle utfordringene som lå i NOKUT evaluering. •Tre arbeidsgrupper ble opprettet •Y-vei •Didaktikk •Kvalifikasjonsrammeverk •Søkte om penger

12 www.uhr.no uhr@uhr.no •Arbeidet med kvalifikasjonsrammeverket ble noe annerledes i og med KD oppnevnte Rammeplanutvalget •Arbeidet ble lagt noe på vent inntil læringsutbyttebeskrivelsene i forslaget til rammeplan ble kjent. •Det ble satt i gang arbeid med de fem tradisjonelt store fagområdene samt maritimutdanning.

13 www.uhr.no uhr@uhr.no •Arbeidet ble fordelt slik: Bygg: HiST og HiG Data: HiB og HiO Elektro: UiS og Oslofjordalliansen (HVE) Kjemi: HiO og HiB Maskin: UiA og HiB Maritim: De fire institusjonene som gir sertifikatrettet utdanning

14 www.uhr.no uhr@uhr.no •Oppstartsmøte 1. september •Forslag er under arbeid. •Avholdt eller avholdes i nær fremtid faglige samlinger ”fagmøter” og det kan komme noen fagmøter i 2011. •Beskrivelsene er tenkt inn i De nasjonale retningslinjene •Der er vi nå

15 www.uhr.no uhr@uhr.no Rådet •Gitt sin tilslutning til opprettelsen av arbeidsgrupper og til konklusjonene til de to som har levert rapport •Rådet ga innspill til Rammeplanutvalgets arbeid våren 2010 •Skal behandle forskriften (høringen) i neste uke. •AU foreslår at NRT skal være aktivt råd i forhold til retningslinjene.


Laste ned ppt "Bakgrunn og rammer for revisjon av rammeplan for ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google