Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene?
Ove Totland Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Hordaland

2 ”Lærlingepermen” Forslaget med en lærlingeperm går ut på å:
Lage en mappe / ringperm som alle rørleggerlærlinger i Norge skal bruke. Mappen skal dekke det pensumet som ligger under restteorien, den skal inneholde både teorietiske og praktiske oppgaver som lærlingen må gjøre/bestå for å ta svennebrev.

3 ”Lærlingepermen” Bransjen blir enig om hva ringpermen minimum skal inneholde, det må settes ned et utvalg/styringsgruppe men alle skal få komme med forslag. Det må lages en plan for når de forskjellige oppgavene skal være gjennomgått/bestått, på den måten kan vi få dokumentert og praktisert en utvikling/måloppnåelse gjennom hele læretiden. De teoretiske oppgavene som ligger i permen brukes som utgangspunkt for undervisningen i restteori.

4 ”Lærlingepermen” Lærlingen kan jobbe med oppgavene hjemme og sende de inn til opplæringskontoret for retting. Lærlingene innkalles til jevnlige samlinger der de får undervisning i restteori og de innsendte oppgavene blir gjennomgått. Dersom vi får tatt i bruk dette systemet vil vi få ett minste mål for hele landet på hva en lærling skal igjennom både teoretisk og praktisk før en kan ta svennebrev.

5 ”Lærlingepermen” Eksempel på inndeling / innhold i permen:
Dokumentasjon på hva lærlingen har jobbet med i læretiden, for eksempel utskrifter fra Tidplusstid / innføringsskjema fra opplæringsboka. Utdrag fra opplæringsboka: Læreplan rettigheter, plikter, osv.

6 Teoretiske oppgaver Modul 1: Teoretiske oppgaver Modul 2:
Lærlingen må finne svar på spørsmål i Rørhåndboka og/eller i E-læringsprogrammet: Teoretiske oppgaver Modul 1: Teoretiske oppgaver Modul 2: Teoretiske oppgaver Modul 3: Teoretiske oppgaver Modul 4: Teoretiske oppgaver Modul 5: Teoretiske oppgaver Modul 6: Oppgaver i fagtegning

7 Praktiske oppgaver/caser fra Modul 1:
Lærlingen skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere den praktiske oppgaven. Faglig leder skal også evaluere det lærlingen har gjort. Praktiske oppgaver/caser fra Modul 1: Praktiske oppgaver/caser fra Modul 2: Praktiske oppgaver/caser fra Modul 3: Praktiske oppgaver/caser fra Modul 4: Praktiske oppgaver/caser fra Modul 5: Praktiske oppgaver/caser fra Modul 6:

8 ”Lærlingepermen” Kan dette være en ide?


Laste ned ppt "”Lærlingepermen” Et nytt verktøy i utdanningen av lærlingene?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google