Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lån og stipend til utdanning i utlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lån og stipend til utdanning i utlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lån og stipend til utdanning i utlandet
Mette Bakke Vi gjør utdanning mulig!

2 Lånekassen Hovedkontor i Oslo
Regionkontor i Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim og Tromsø Inn- og utbetalinger på ca 27 milliarder per år Forvalter en portefølje på vel 119 milliarder kunder Behandler årlig ca 1 million saker 314 årsverk

3 Lånekassen Skoleåret 2010-11:
studenter mottok støtte til hel grad i utlandet 7 657 studenter mottok støtte til deler av norsk utdanning i utlandet (delstudier) 1 015 elever mottok støtte til videregående skole Mest populære fag er medisin (2 744) Mest populære land for gradsstudenter er Storbritannia (3 527) Mest populære land for delstudenter er USA (1 286)

4 Hvilke utdanninger gis det støtte til?
Utdanningen må gi generell godkjenning av NOKUT som tilsvarende norsk høyere utdanning . Utdanningen må være nasjonalt offentlig godkjent i studielandet. Må være fulltid og studenten må oppholde seg på lærestedet . Ph.d.-utdanning. Medisinutdanning: Europa, USA, Canada og Australia. Yrkesfaglig opplæring når utdanning innenfor tilsvarende fagområde ikke finnes i Norge.

5 Hvilke utdanninger det ikke gis støtte til?
Forutdanning. Utdanning på mellomnivå/fagskole. 1. året i en rekke land, for eksempel USA. Videregående skole utenfor Norden. Unntak: etablerte opplegg , samarbeidsprogram og utveksling søkeren er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, eller en av foreldrene eller ektefellen til søkeren er i norsk utenrikstjeneste i tjeneste for misjon eller norsk bistandsorganisasjon i tjeneste som norsk representant for en internasjonal organisasjon eller en offentlig institusjon I tjeneste for norsk næringsliv Bosatt i utlandet pga sykdom

6 Hvem kan få? Norsk statsborger (EØS-/EFTA-borger kan ha rett)
Generell studiekompetanse i Norge (gsk) Unntak: søker som er over 25 år og som har fått studierett pga realkompetanse. Søker som har opptak til musikk-, ballett-, skuespiller- og bildende kunstutdanning ved fremstående lærested. Søker kan dokumentere at det på grunnlag av varig sykdom eller funksjonshemming eller lignende ikke har vært mulig å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt må stilles for å bli tilkjent gsk. Må ha bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst to av de siste fem årene før studiestart (unntak kan gjøres)

7 Støttebeløp og utbetaling
Gis støtte for 10 måneder per skoleår Utbetaling hvert semester. Studenten må signere gjeldsbrev hvert semester. Basisstøtte – likt som i Norge (kr ) Ved fullført utdanning gjøres 40% per år om til stipend. Studenter i utlandet må sende inn vitnemål etter endt utdanning. Reisestøtte.

8 Hvor mye penger kan man få?
Skolepengestøtte Gis til å dekke skolepenger opp til maks kr Første kr fordeles slik: Bachelor: 50% stipend og 50% lån Master: 70% stipend og 30% lån Skolepengestøtte fra kr opptil maks, altså kr er kun lån Ph.d. - kun lån Tilleggsstipend Lærestedet/utdanningen må finnes på tilleggsstipendlisten (adm .av SIU og godkjennes av KD) Skolepengene må overskride satsene for vanlig skolepengestøtte Maks kr per år

9 Toulouse-programmene
Språkstipend til gjennomføring av franskkurs ( kr ) Forberedende år ved UT1 gir rett til støtte Tettere samarbeid mlm lærestedene, SIU og Lånekassen enn det som er vanlig

10 Praktisk informasjon Lånekassen følger norsk studieår.
Studentene må søke hvert skoleår. Studenten må ha MinID. Nettsøknad – åpner hvert år i slutten av april. Førstegangssøkere til utlandet skal ikke søke før all dokumentasjon er klar (opptakspapirer og gsk). Gjennomsnittelig behandlingstid: ca 4 uker. Utbetaling starter tidligst i juni.


Laste ned ppt "Lån og stipend til utdanning i utlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google