Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?
Presentasjon av sikkerhetshåndboken Ingvild G. Mathisen, Direktoratet for Arbeidstilsynet

2 Arbeidstilsynets regioner
Region 6 Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag Region 7 Nordland, Troms og Finmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Region 5 Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Region 3 Hedmark, Oppland, Buskerud Region 4 Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder Region 1 Oslo Region 2 Østfold og Akershus

3 Dagens forskriftsstruktur for HMS
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr EF direktiv Brann og eksplosjons- vernloven Produkt-kontroll-loven For-urensing loven Sivil-for-svarsloven AML Byggherre-forskriften(534) Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (544) Maskiner 522/221 Stillaser 500 Arbeidsplasser og arbeidslokaler 529 Tungt og ensformig arbeid 531 Sveising med mer 551 Kjemikalie forskriften (566) Stoffkartotekforskriften (565) Adminstra-tive normer 361 PVU 523 Bruk av arbeids-utstyr 555 Verne og helsep. 501/518 Dykking 547 Graving 151 Berg-arbeid 547 Bruk av PVU 524

4 Forslag til ny regelverkstruktur under Arbeidstilsynet og DSB
Organisering, ledelse og medvirkning Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Arbeidsplasser, arbeidslokaler og andre steder med risiko for farlige hendelser Grenseverdier for påvirkningsfaktorer Produkter Administrative forhold

5 Feierens sikkerhetshåndbok
Utarbeidet av: Fagforbundet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for Arbeidstilsynet Feiermesternes Landsforening

6 Innhold å være feier ansvarsforhold vernetjeneste og internkontroll
risikobildet arbeid på tak, loft, kjeller, i fyrkjeler og kanaler tilsyn med fyringsanlegg praktisk tilrettelegging nyttige lenker

7 Ansvarsforhold – arbeidstakers plikt
Medvirkningsplikt Følge påbud og instrukser Meldeplikt, egen sykdom/skade og feil/mangler Avbryte arbeid dersom fare for liv og helse særlig plikt for arbeidstaker som leder eller kontrollerer andre arbeidstakere (Arbeidsmiljøloven § 16)

8 Ansvarsforhold – arbeidsgivers plikt
overholde krav til arbeidsmiljøet § 7 generelle krav § 8 arbeidsplassen § 9 tekniske innretninger § 12 tilrettelegging av arbeidet § 13 særlig om yrkeshemmede arbeidstakere

9 Ansvarsforhold – arbeidsgivers plikt
kontinuerlig vurdere arbeidsmiljøet og iverksette tiltak kontinuerlig kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakers helse tilrettelegge arbeidet for sine arbeidstakere sørge for at arbeidstaker som har til oppgave å lede andre har nødvendige innsikt i vernespørsmål sørge for organisert vernetjeneste opplysnings- og opplæringsplikt

10 Ansvarsforhold – huseiers plikt
Reguleres i Plan- og bygningsloven og i lov om brannvern legge forholdene til rette for adkomst og arbeidsunderlag for at feietjenesten skal bli utført

11 Risikobildet eksponering for forbrenningsprodukter, tungmetaller, sot, asbest arbeid i høyden arbeid i trange rom sinte huseiere?

12 Verneutstyr – alternativ nr 2
kun når tilfredsstillende vern ikke kan oppnås ved tekniske installasjoner, endringer av arbeidsmetoder eller arbeidsprosesser arbeidsgiver skal stille nødvendig og godkjent verneutstyr til rådighet arbeidsgiver skal gi opplæring i bruk arbeidstaker må bruke utstyret(!)

13 Arbeid på tak anliggende stige skal sikres og rekke minst 1 m over takkant leider skal ha ryggbøyle etter 2,5 meter, evt ha føringsline takstige, taktrinn og bro skal være fastmontert og dermed solid nok til å tåle fall med fallsikringsutstyr gjeldende standard for takstiger: (NS)-EN 12951 takbroer: NS-EN 516 festepunkter: NS-EN 517

14 Arbeid på tak Takstige på tak med helling
- unntak fra kravet må baseres på en skriftlig risikovurdering fra arbeidsgiver (sannsynlighet for fall og konsekvens) - aktuelle vurderinger kan være husets beliggenhet, skorsteinens plassering, takets konstruksjon og overflatemateriale

15 Praktisk tilrettelegging
garderobe og vaskerom adskilte skap for arbeidstøy og privat tøy vaskerom med dusj vaskemaskin for arbeidstøy spiserom adskilt fra garderobe og verksted spise i rent miljø firmabil bør kunne stilles til rådighet fritak for feiing ved sykdom, skade, graviditet o.l

16 mer informasjon? Arbeidstilsynets hjemmeside www.arbeidstilsynet.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Statens bygningstekniske etat Arbeidstilsynets lokale distriktskontor


Laste ned ppt "Feierens sikkerhet - arbeidsgivers ansvar?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google