Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra den siste olje til ny fornybar verdiskaping Kragerøvassdragets grunneierforening, Drangedal april 2011 Daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra den siste olje til ny fornybar verdiskaping Kragerøvassdragets grunneierforening, Drangedal april 2011 Daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra den siste olje til ny fornybar verdiskaping Kragerøvassdragets grunneierforening, Drangedal april 2011 Daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette

2 Småkraftforeninga Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011 • Stiftet i 2001 • Organiserer private utbyggere av småskala vind- og vannkraft • Arbeider for at grunneierne selv skal utvikle og eie egne småkraftressurser. • Formålet er også å bedrive en aktiv næringspolitikk som ivaretar medlemmenes interesser. • Har om lag 600 medlemmer • Av disse er drøyt 200 i produksjon • Disse produserer ca. 1,5 TWh årlig. • Potensialet til dagens medlemsmasse er 4-5 TWh/år

3 Ressursen Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

4 Ressursen Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

5 Lite kraftverk redder grenda En liten elv kan være en gullgrube. To små kraftverk har blåst nytt liv i grenda Oftedal i Sirdal. Mange bønder er i ferd med å bli eiere av kraftverk. Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

6 Småkraftpotensialet i Telemark Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

7 Idéstadiet • Spring ikke til banken nå! • Sjekk nettilgang og innmatingskostnader • Finn potensialet på en enkel måte og luft ideen med fallrettseierne • Bruk grove kostnadskalkyler på dette stadiet – det er langt opp og fram til utbyggingen skal skje først om 6 – 8 år • Gi god informasjon til alle i nærmiljøet så snart som tidlig i prosessen • Grunnavtale med alle parter og husk tinglysing med en gang • Ha en oversiktlig økonomi i prosjektutviklingen der alle får innsyn • Jordskifte er veien å gå dersom eierforholdene ikke er klare • Grunneierne leier ut fallretten til et utbyggingselskap • Stimuler alle til å delta i utbyggingsselskapet Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

8 Offentlige søknader og klargjøring av prosjektet til utbygging • Konsesjonssøknad eller melding til NVE – behandlingstid 3-7 år • Bruk tida i konsesjonskøen til kompetansebygging og vannmålinger • Søknad etter jordlova § 12 for leie og fradeling av grunn • Konsesjon på leieavtalen for leie av fallretter lenger enn 10 år • Fradeling av kraftstasjonstomt og oppmåling • Utbygging i egen regi med utleie av egne fallretter • Valg av samarbeidspartner, så kalla industriell partner • Leveringstid på utstyr er ca 2 år Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

9 Organisering av lokale små kraftverk • Utbyggingsselskapet leier fallretter av grunneiere • Leien er blir betalt med avtalt % av brutto omsetning • Kraftstasjonstomta er festa med egen festekontrakt • Leieperioden varer i 40 – 50 år • Utbyggingsselskapet er organisert som AS • Fallrettseier har førsterett til aksjekjøp i utbyggingsselskapet forhold til størrelsen på fallretten Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

10 Finansiering og risiko • Egenkapital i form av innbetalt aksjekapital • Pantsetting av fallretten som grunnlag for finansiering • Byggelån og nedbetalingslån på 20 – 25 år i bank • Kostnadsoverskridinger i byggeperioden unngår en med god planlegging, prosjektering og byggeledelse • Uforutsette tekniske problem unngår en ved kjøp av kjent teknologi • Verdien av kraftverket øker når byggeperioden er over og kraftverket leverer kraft feilfritt på nettet Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

11 Leie av areal til inntaksdam

12 Leie av areal til rørgatetrase

13 Leie av areal til kraftstasjonstomt

14 Rett til veier og kraftkabler

15 Leie av fallrett

16 Ferdig kraftverk Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

17 Noen politiske utfordringer: Festtaler eller satsningsområde? Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

18 Grunnrenteskatt Gjeldende regelverk: • Kraftverk med en påstemplet ytelse på 5500 KVA eller mer, er i grunnrenteposisjon. • Skattesatsen er 30% • Falleie kan ikke lenger trekkes fra beregningsgrunnlaget. • Inntekter fra grønne sertifikater skal inkluderes i grunnrenten Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

19 Bunnfradrag grunnrenteskatt • Ønsker primært et bunnfradrag på 5 MW og 4000 timer dvs. 20 GWh • Suboptimale tilpasninger – det bygges ingen kraftverk mellom 5 og 10 MW. • Småkraftforeninga arbeider med dette inn mot Statsbudsjettet for 2011. Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

20 Nettilgang • Trumfer alt! • Nett er kritisk nasjonal infrastruktur og den største flaskehalsen for å utløse ny fornybar kraftproduksjon. • Tilknytningsstopp i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre • Anstrengt også i Hordaland, Helgeland og deler av Troms. • ”Rett til nett” er uten innhold i disse områdene. • Ulik nettleie oppleves som urettferdig for forbruker • Fornybarsatsingen står i fare. • Store regionale prisforskjeller Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

21 Grønne sertifikater • Avtale om felles sertifikatmarked med Sverige fra 2012. • 25 TWh innen 2020. • Norge må ta halvparten (12-13 TWh) • Lovforslag forventet til Stortinget april/mai 2011 • Forskrifter sommer/høst 2011 • Teknologinøytralt. • All vannkraft er med, ingen størrelsesbegrensninger. • Forventet sertifikatpris 15-20 øre/kWh Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

22 Grønne sertifikater forts. • Sertifikatperioden er 15 år (fra 2012). • Myndighetene fastsetter andelen årlig, for eksempel 10%. • Det er strømleverandørene som er sertifikatpliktige. • Forbrukerne betaler. • Elsertifikater er et kostnadseffektivt virkemiddel. • Er en markedsbasert ordning som over tid trolig er mer robust enn bevilgninger over statsbudsjettet (for eksempel feed-in systemer) • Systemet sanksjonerer gjennom bøter. • Kraftkrevende industri er unntatt Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

23

24 Hva koster sertifikatene forbruker? Årsforbruk20 000 kWh Kvoteplikt, 10%2 000 kWh Sert.pris20 øre/kWh Spotpris35 øre/kWh Pris sert.400 kr/år Pris spot7 000 kr/år Pris i alt7 400 kr/år Utlignet pris0,37 øre/kWh Utlignet sert.pris2 øre/kWh Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011

25 Overgangsordningen (per 26.11.09) • Gis begrenset tilbakevirkende kraft. • For kraftverk med ”byggestart” i perioden 01.01.04 og 07.09.09: – Kun kraftverk under 1 MW – Antall år i drift trekkes fra sertifikatperioden. – Byggestart er tidsskille. • For kraftverk med ”byggestart” i perioden 07.09.09 og 01.01.2012: – Ingen effekt begrensning. – Antall år i drift trekkes fra sertifikatperioden – Byggestart er tidskille. • Skal hjemles i et stortingsvedtak vårsesjonen 2011. Fra den siste olje til fornybar verdiskaping Småkraftforeninga Drangedal 14. april 2011


Laste ned ppt "Fra den siste olje til ny fornybar verdiskaping Kragerøvassdragets grunneierforening, Drangedal april 2011 Daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google