Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektutvikling Morokulien 29.01.08 Erik Hagen Interreg-sekretariatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektutvikling Morokulien 29.01.08 Erik Hagen Interreg-sekretariatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektutvikling Morokulien 29.01.08 Erik Hagen Interreg-sekretariatet

2 Viktige dokumenter:  Interreg Sverige-Norge programmet  Programmanualen  Søknadsskjema med bilag/intyg

3 Programmanualen - innhold  Om programmet  Prosjektutvikling og partnerskap  Søknad og utvalgskriterier  Prosjektoppstart og gjennomføring

4 Om programmet  Utvilke samarbeid over nasjonsgrensene  80 program  “Se til at nasjonale grenser ikke utgjør hinder for en balansert utvikling og integrasjon i Europa”

5 Interreg Sverige – Norge 2007-13 162 kommuner 175.000 km2 2,1 millioner innbyggere 10 % av Sveriges befolkning og 26 % av Norges

6 Prosjektutvikling og partnerskap  Prosjekt som arbeidsform  Prosjektteori – disposisjon for prosjektplanen  Prosjekttyper  Relevans for programmet

7 Prosjekt “En ny virksomhet som med egne ressurser gjennomføres i et avgrenset tidsrom for å oppnå et gitt resultat”

8 Prosjektets livssyklus

9 Prosjektplan • Bakgrunn og hensikt med prosjektet • Prosjektets omfang og avgrensninger • Interessenter • Gjennomføring • Prosjektorganisasjon • Budsjett • Usikkerhet • Risikovurderinger • Annet

10 FORSTUDIE  maks EU/IR40.000 + 40.000  Aktører med begrenset likviditet  LØPENDE BEHANDLING

11 SMÅ PROSJEKT  Maks EU/IR125.000 +125.000  ProsjektperiodeMaks 12 mnd  LØPENDE BEHANDLING

12 ORDINÆRE PROSJEKT  Større enn EU/IR 125.000+125.000  ProsjektperiodeMaks 36 mnd  BESLUT 2 GANGER PR ÅR

13 Krav til prosjekter • Klart behov for samarbeid • Relevans for programgeografien • Klart definerte aktiviteter, leveranser og resultater (S.M.A.R.T.) • Budsjett og aktiviteter • Prosjektets bærekraft • Klar kopling til programstrategien

14 Viktig å tenke på  Addisjonalitet – merverdi  Horisontale kriterium  Indikatorer og kvantitative mål  Offentlige innkjøp/ -upphandling

15 Forberede og oversende en søknad Prosjektutlysning 2 x / år ”Komplett søknad:” - Levert innen fristen - Underskrevet av svensk og norsk PE - Alle felt skal være utfylt - Vedlagt obligatoriske bilag - Medfinansiering bekreftet

16 Søknadsprosessen (1) 2008 8. Januar 29. februar Lansering og åpning Workshop Morokulien 29. januar Workshop Älvdalen 31. januar Søknadsfrist Informasjon

17 Utvalgsprosessen (1) Legalitetskontroll – grunnleggende forutsetninger  I samsvar med programmet  Konkurransevridning  Addisjonalitet/merverdi |  Regional medfinansiering på plass

18 Kvalitativ vurdering:  Innhold – relevans, logisk struktur, resultater, innovasjon, langsiktig effekt  Gjennomføringsevne - organisering, budsjett, kompetanse og robusthet, kostnadseffektivitet, informasjon  Horisontale kriterier Utvalgsprosessen (2)

19 Utvalgsprosessen (3) - vurdering Prosjektene vurderes og gis en bedømning til Regionalt prioriterende partnerskap (RPP):  Meget godt prosjekt  Godt prosjekt  Tilfredsstillende prosjekt  Svakt prosjekt - setter gjennomføringen i fare for å mislykkes

20 Å tenke på under planlegging • Avtale – kontrakt • Vedtak og vilkår • Informasjonsansvar • Endringer i prosjektet etter evt. Oppstart • Krav til dokumentasjon • Rekvisisjon og utbetaling • Rapporter • Prosjektregnskap • Utbetaling av forskudd • Støtteberettigede kostnader • Avslutning – overlevering av leveranser

21 Støtteberettigede kostnader • Eget personale • Eksterne tjenester • Lokalkostnader • Investeringer • Reisekostnader • Øvrige kostnader • Eksternt offentlig finansierte kostnader

22 Sekretariat:  Länsstyrelsen i Värmland + 46 54 19 70 45Magnus Dagerhorn + 46 54 19 72 73Henrik Lindholm  Hedmark fylkeskommune + 47 62 54 44 41Bjørn Terje Andersen + 47 62 54 44 36Erik Hagen


Laste ned ppt "Prosjektutvikling Morokulien 29.01.08 Erik Hagen Interreg-sekretariatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google