Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innkjøpstjenesten Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innkjøpstjenesten Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innkjøpstjenesten Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli

2 Nøkkeltall Trondheim kommune
innbyggere ansatte 225 enheter Innkjøp 2,0 mrd kr/år Drift 900 mill kr/år Investeringer mill kr/år transaksjoner i året -

3 Innkjøp i det offentlig reguleres av
Lov om offentlige anskaffelser med forskrift. § 1 Formål. ”Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling” -

4 Kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser i Trondheim kommune
supplement til lov og forskrift et hjelpemiddel for å forstå anskaffelsesprosessene de ansatte i Trondheim kommune har plikt til å følge kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser.

5 Formål med regelverk: - Sikre overholdelse av internasjonale forpliktelser - Sikre effektive anskaffelser - Økt konkurranse - Sikre likebehandling - Sørge for god anbuds- og forretningsskikk forøvrig

6 Organisering av innkjøp
Administrativt ansvar: Gjennomføring av anskaffelser er et administrativt ansvar Desentralisert modell hvor enhetene selv forestår sine anskaffelser Enhetsledere er ansvarlig for at alle anskaffelser i Trondheim kommune skjer i tråd med gjeldende lover og regler Innkjøpstjenesten: Informasjons-/kompetansesenter Utvikle mål og strategier Videreutvikle kommunens innkjøpspolitikk, regelverk, rutiner og kontrollfunksjoner Inngå felles innkjøpsavtaler Bistå enhetene ved større innkjøpssaker Forvalter kommunens forsikringsavtaler

7 Rammeavtaler En rammeavtale har som formål å fastsette
vilkårene for de kontraktene som skal tildeles i en gitt periode, særlig med hensyn til pris og eventuelt planlagte mengder. Rammeavtaler inngås sentralt (Innkjøpstjenesten, Trondheim eiendom, Trondheim bydriftog IT-tjenesten) Rammeavtaler er forpliktende, og det er derfor brudd på regelverket å foreta anskaffelser ”på tvers av” disse. -

8 Terskelverdier for anbud:
EØS: Varer og tjenester 1,650 millioner eks. mva Bygg og anlegg 41,000 millioner eks. mva Nasjonalt: eks mva Trondheim kommune: For anskaffelser mellom skal anskaffelsen protokollføres da det ikke er avrop på rammeavtale. Et tilstrekkelig antall tilbydere skal forespørres slik at det oppnås reell konkurranse. ( Det skal som hovedregel innhentes tilbud fra 3 eller flere leverandører)

9 Hvordan bli leverandør?
Alle anbudskonkurranser over kr offentliggjøres på Doffin – database for offentlige innkjøp. Alle tilgjengelige dokumenter vedrørende anskaffelsen offentliggjøres på Doffin

10 Ved å registrere deg som interessent på Doffin vil du få tilgang til alle tilgjengelige dokumenter.
Ved eventuelle spørsmål vedrørende registrering på Doffin kontakt support tlf

11                     Innkjøpstjenesten Erling Skakkes gt 14 7004 Trondheim                               


Laste ned ppt "Innkjøpstjenesten Affærsmöligheter med Norge Seminarium 21 oktober 2009 Östersund Innkjøpssjef Jan Ivar Bjørnli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google