Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transaksjonskostnader

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transaksjonskostnader"— Utskrift av presentasjonen:

1 Transaksjonskostnader
Harald Romstad Forelesning 23.mars 06 personaløkonomi

2 Transaksjonskostnader
Kostnader forbundet med gjennomføringen av en avtale, en tilskuddsordning, en reiseregning, etc Dvs kostnader som oppstår som følge av et annet formål. Reiseregning – refusjon Tid til å skrive en reiseregning 10 min Tid til å behandle en reiseregning 20 min Tid knyttet til lønnskjøring, kontroll 10 min Revisjonstid Selvangivelse Til sammen går det med kanskje en time på å behandle en reiseregning dvs at transaksjonskostnaden er ca. kr 500.

3 Samarbeid Transaksjonskostnadene er de kostnadene som er forbundet med å forhandle, inngå avtalen og de kostnadene det er å forvalte systemet/ internfaktureringen. Transaksjonskostnadene vil stort sett være knyttet til den tiden partene bruker. 20% krav til fortjeneste, sikkerhetsmarging og risiko Normal timepris ved kalkyler kan settes til 500 kroner Dvs at vilkåret for samarbeid er at verdien av samarbeidet (x) verdsettes til

4 En faktura, sende motta Skrive en enkel faktura tar ett minutt
Skrive en faktura med dokumentasjon av med gåtte timer, spesifikasjon av arbeidsoppgaver tar fort 20 minutter Registrere og sende en faktura 5 minutter Kontroll av at penger er mottatt 5 minutter Sende purring i 5% av alle tilfeller 20minutter*5% = 4 min Registreringer i regnskapet 2 minutter Revisjon Til sammen ca. 30 – 40 minutter, dvs en transaksjonskostnad på ca. 250 til 320 kroner KPMG har gjort analyser som viser at en faktura sende, saksbehandle, registrere motta tar ca. 70 minutter. Transaksjonskostnaden på en faktura er ca kroner

5 Søknader - stipend regneark Hvis det deles ut kroner til sammen i stipender er dette bortkastede ressurser

6 Transaksjonskostnader - konklusjoner
Basale forutsetninger for at internfakturering skal fungere: Meget enkelt Et prissystem som er lett å forstå Må ikke gi prisvridninger Må være konsistent med de overordna mål og strategier Må oppfattes som rettferdig Minimale transaksjonskostnader Frivillighet og en skal ikke ”tape” på å samarbeide

7 Transaksjonskostnader - konklusjoner
Forutsetning for samarbeid Kontrakter på internfakturering må oppfylle to hovedprinsipper samtidig: Internfakturaen bør være større enn NOK 5.000 Effektivitetspotensialet bør være ca. 2 ganger større enn transaksjonskostnadene for prinsipalen. (Transaksjonskostnader omfatter her også overvåkning av agentens vare og/eller tjenesteleveranse) Pa = reservasjonspris for agenten Pp = reservasjonsprisen for prinsipalen P = omforent pris for samarbeidet

8 Transaksjonskostnader
Dvs hvis effektivitetspotensialet er marginalt ved å flytte en produksjon/tjeneste fra en avdeling til en annen vil normalt transaksjonskostnadene bli for store til at det er lønt å gjøre det

9 Privatperson – kjøp av tjeneste
Lønn per time for en privatperson for at han skal kjøpe en tjeneste

10 Omstilling - kontraksjon

11 Omstilling - kontraksjon

12 Omstilling kontraksjon 1
Når en iverksetter en større kontraksjon i en organisasjon vil: Produktiviteten gå ned de første år Kostnadene per enhet vil øke raskt for så å reduseres til basisnivået når kontraksjonen er avsluttet Modellen tar ikke hensyn til psykosomatiske forhold Resultatet skyldes treghet i systemene

13 Omstilling vekst

14 Omstilling vekst

15 Omstilling vekst Når en institusjonen vokser vil tregheten i systemet samtidig medføre at den blir mer effektiv Det er derfor alltid lettere å jobbe i en organisasjon som vokser selv om det er: Voksesmerter Men veksten vil gi rom for mer fleksible budsjetter og pengene allokeres der det vokser


Laste ned ppt "Transaksjonskostnader"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google