Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AFIs forskningskompetanse relatert til ulike oppdragsgivere NFRSentral forvalt Lokal- forvalt Næring sliv Organ- isasjon Utland Felt- utvikl Prosj- utvikl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AFIs forskningskompetanse relatert til ulike oppdragsgivere NFRSentral forvalt Lokal- forvalt Næring sliv Organ- isasjon Utland Felt- utvikl Prosj- utvikl."— Utskrift av presentasjonen:

1 AFIs forskningskompetanse relatert til ulike oppdragsgivere NFRSentral forvalt Lokal- forvalt Næring sliv Organ- isasjon Utland Felt- utvikl Prosj- utvikl Prosj- gj.før.

2 AFIs forskningskompetanse relatert til strategiske forskningsområder Innova- sjon og omst. Mang- fold, IA Multi- etnisk og Int.nasj Syke- fravær Utstøtn. Arbeids- miljø; ledelse Kunn- skaps- arbeid Felt- utvikl Prosj- utvikl Prosj- gj.før. Vitsk. Publ.

3 Prosjektutviklingskompetanse ved ulike kombinasjoner av substanskunnskap og metoderepertoir METODEREP SUBSTANS- KUNNSKAP KvantitativKvalitativProsess- kompetanse Spesifikk feltkunnskap xxx Generell org. & arb.livsk. xx Lite/Ingen (u-dokument.) x

4 Prosjektutviklingskompetanse ved ulike kombinasjoner av substanskunnskap og metoderepertoir (typiske prosjekter) METODEREP SUBSTANS- KUNNSKAP KvantitativKvalitativProsess- kompetanse Spesifikk feltkunnskap *ARB.LIVSSURVEYS *ARB.MILJØUNDER- SØKELSER *DATAANALYSER *CASE-STUDIER AV ORGANISASJONER *EVALUERINGER *NFR ARB.LIVS.PRG. *OU-PROSJEKTER I ORGANISASJONER *PROSESSEVAL. *NFR DIV for INNOV Generell org. & arb.livsk. xx Lite/Ingen (u-dokument.) x

5 Kunnskapsformidling i ulike fora og former etter brukergrupper/mottaker MuntligSkriftlig Mottaker av bidrag Foredrag, Dialog/disk. Ad hoc tekster Forsknings- rapporter Vit.skaplig Artikkel/Bok Forsker- samfunnet Seminarer, konferanser Int. tidsskrift Nasj. Tidsskrift Bøker&Antolog Samfunnet Radio, TV, Arr.Kronikker, avisartikler Private&Off. Inst/Org/Prof Møter, Utvalg, Fora, Arr., Dialogkonf. Policydokum., Bestilte notater Oppdrags- rapporter Artikler i fag- presse Lokale virksomheter Led.&sam.arb- fora; dialogknf. Strateginotater Bestilte notater


Laste ned ppt "AFIs forskningskompetanse relatert til ulike oppdragsgivere NFRSentral forvalt Lokal- forvalt Næring sliv Organ- isasjon Utland Felt- utvikl Prosj- utvikl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google