Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ue.no Gründercamp 2013 XX vgs. XX bedrift Ungt Entreprenørskap XX (fylke) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ue.no Gründercamp 2013 XX vgs. XX bedrift Ungt Entreprenørskap XX (fylke) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."— Utskrift av presentasjonen:

1 ue.no Gründercamp 2013 XX vgs. XX bedrift Ungt Entreprenørskap XX (fylke) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

2 ue.no Gründercamp – et program fra Ungt Entreprenørskap Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv er sentralt i en Gründercamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Det blir gitt tilbud om veiledning underveis i prosessen. En Gründercamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser. Gründercamp trener elevene i: • å tenke nytt og innovativt • å samarbeide • å organisere og å fordele arbeid • å fatte raske beslutninger • å arbeide under tidspress • å presentere • å sette seg inn i reelle problemstillinger fra arbeidslivet FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

3 ue.no Ansvarsfordeling Skolen • Skaffe lokaler • Mat og drikke til jury og veiledere • Kopiering av program til elever, veiledere og jurymedlemmer • Inndeling av elever i grupper (4-5 elever) • Lede starten av campen • Informere om gründercamp og temaet for elevene i forkant av campen • ”Generell gruppeledelse” FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Oppdragsgiver: • Utarbeide oppdraget i samarbeid med UE XX (fylke). • Presentere fagstoff og oppdraget for elevene dag 1 av campen • Stille med veiledere etter behov • Stille med jurymedlemmer etter behov • Premiere vinnere Ungt Entreprenørskap : • Skaffe oppdragsgiver og holde kontakten • Utarbeide program for campen • Delta på 1-2 planleggingsmøter • Introdusere metoden Gründercamp og dets arbeidsgang, samt lede kreativitetsøkt • Avholde veiledermøte • Avholde jurymøte og lede juryen igjennom juryeringen • Bidra med eksterne veiledere og jurymedlemmer etter behov • Avholde finalen • Lage og gjennomføre evaluering • Lage og dele ut diplomer

4 ue.no Kontaktpersoner NavnArbeidsstedTlf/e-postAnsvar for FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

5 ue.no Juryskjema – til bruk under presentasjoner Vurderingskriterier Notater I hvilken grad løser ideen oppdraget? I hvilken grad er løsningen nyskapende? I hvilken grad klarer gruppa å selge ideen til juryen? I hvilken grad tydeliggjør modellen/plakaten løsningen? Notater: FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

6 ue.no Vinnere med begrunnelser FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Begrunnelse: (innhold vil bli brukt i forbindelse med presse og til nettsak på egne nettsider): Dato: Plassering nr: Gruppevinner med navn på personer: Navn på jurymedlemmer:

7 ue.no Presseplan Skolen • Sak på egen nettside • XX (lokalaviser) • XX Oppdragsgiver • Sak på egen nettside • XX (lokalaviser, fagtidsskrifter etc.) • XX Ungt Entreprenørskap XX • Sak på ue.no • Linker sak på egen facebookside • XX FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

8


Laste ned ppt "Ue.no Gründercamp 2013 XX vgs. XX bedrift Ungt Entreprenørskap XX (fylke) FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google