Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litteratursøking i databaser Kurs for videreutdanning AIO 1. år 3.Februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litteratursøking i databaser Kurs for videreutdanning AIO 1. år 3.Februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litteratursøking i databaser Kurs for videreutdanning AIO 1. år 3.Februar 2009

2 Innhold •Biblioteket og vår hjemmeside •Litt om ulike informasjonskilder •Finne bøker •Vitenskapelige artikler •Fagdatabasene •Søketeknikker •Velge ut å vurdere •Finne hele artikkeltesten

3 Læringsmål etter dette kurset skal studentene •Ha kjennskap til universitetsbibliotekets tilbud •Kunne gjennomføre enkle søk i fagdatabasene og bibliotekets katalog •Kunne finne fram litteraturen

4 Universitetsbiblioteket •Fysisk plassert i Kjølv Egelands hus •Studentkortet er lånekort •Vanlig lånetid er 4 uker, 2 uker ved venteliste •Ca 260 arbeidsplasser •PC’er og trådløst nettverk

5 Biblioteket på nett •http://student.uis.no/bibliotek/article8679- 3024.html eller via ITLhttp://student.uis.no/bibliotek/article8679- 3024.html •Søke i bibliotekets katalog •Ordbøker og oppslagsverk på nett •Søke etter vitenskaplige artikler i fagdatabasene •Tips og råd til oppgaveskriving •Tilgang til alle nettressurser hjemmefra

6 Helsefagside •Fra bibliotekets hjemmeside er det lenke til fagside for sykepleiestudenter. •Lenker til aktuelle nettressurser •Blogg med tips, nyheter og powerpoints fra kurs

7 Informasjonskilder •En kilde er opphavet til ulike typer informasjon •Eks på informasjonskilder : – bøker – offentlig informasjon – aviser – internett – kollegaer – tidsskrifter

8 Finne bøker : BibsysAsk •Fagbøker gir en grunnleggende innføring i og oversikt over et emne •I bibliotekets katalog kan du søke etter bøker, rapporter, studentoppgaver osv. •Du kan søke på emneord/nøkkelord, tittel, forfatter •IKKE artikkelsøk!

9 Oppgave •Finn en bok med tittelen ”Perioperativ vård” •Finn bøker om intensivsykepleie

10 Tidsskrifter •Tre typer tidsskrifter : –Generelle f.eks Bedre Helse –Faglige/yrkestidsskrift f.eks Overblikk –Vitenskapelige tidsskrift f.eks Journal of advanced perioperative care

11 Vitenskapelige tidsskrift •Artiklene i vitenskapelige tidsskrift er fagfellevurderte (peer reviewed) •Fagfellevurdert betyr at en komité av andre forskere har lest artikkelen og godkjent den før den publiseres

12 Vitenskapelige artikler •Er publisert i vitenskapelige tidsskrifter •Er skrevet av forskere •Språket er ofte engelsk •Har en bestemt struktur/oppbygging

13 Vitenskapelige tidsskrifter : struktur • innledning/sammendrag • redegjør for valg av forskningsmetode • diskusjon av resultatene • konklusjon • referanseliste

14 Fagdatabasene : her finner du vitenskapelige artikler •Fagdatabasene registrerer artikler i vitenskapelige tidsskrifter og gjør dem søkbare •Tilgang til fagdatabasene får du via universitetsbibliotekets hjemmeside •Vitenskapelige artikler gir den nyeste forskningen innen et emne

15 Søkestrategi : før du begynner å søke •Formuler en problemstilling – Hvem vil du vite noe om? – Hva vil du vite noe om? – Hvor er pasienten? •Finn aktuelle søkeord •Bruk ordbøker for å finne riktig stavemåte, synonymer og oversettelser •Bruk faglitteratur og fagkunnskap •Velg database(r)

16 Søkeeksempel •Finn artikler om etiske spørsmål knyttet til pleie av premature barn

17 Søketeknikker •Kombinere søkeord med AND, OR, NOT •AND brukes for å søke på to el. flere ord samtidig. Eks ethics and pediatric care •OR brukes for å søke på enten det ene eller det andre ordet. Brukes ofte mellom synonymer, eks therapy or treatment •NOT brukes for å finne alle artikler med det første ordet, minus det andre, eks newborn not premature

18 Søketeknikker •Trunkering = ordstammesøk eks : nurs* gir treff på nurse, nurses, nursing

19 Søketeknikker •Avgrensninger : •Databasene gir mulighet for å avgrense på år, aldersgrupper, kjønn, språk osv •En del baser gir også mulighet for å bare søke i peer reviewed tidsskrifter og reaserche articles

20 Velg database(r) •Klikk på lenken ”Fagdatabaser” på bibliotekets hjemmeside. •Les informasjonen om de ulike basene •Du kan velge en eller flere baser •Academic Search Elite, Cinhal, Medline og Psychinfo er aktuelle baser •SveMed+ har en del stoff om nordiske forhold

21 For få eller for mange treff •Få treff : sjekk skrivefeil husk synonymer bruk mer generelle søkeord prøv andre baser •Mange treff : bruk mer spesifikke søkeord bruk flere søkeord husk avgrensninger søk sammendrag- eller emneordsfeltet

22 Velge ut og vurdere •Tittel, sammendrag og utgivelsesår gir indikasjon på om denne artikkelen er interessant for deg •Bruk din egen fagkunnskap og diskuter med faglærere og medstudenter

23 Hvordan finne hele artikkelteksten? •Pdf : klikk på lenken og få teksten på skjermen •Linked fulltekst : høyreklikk på lenken, velg åpne. Du får opp en ny side med lenke til fulltekst •BibsysX : ingen lenke til fulltekst på nettet. Artikkelen må kopieres i biblioteket

24 Nettbasert kurs •Nettbasert kurs med lyd, bilde og tekst •Interaktivt med oppgaver •Tar ca. 35 min •Ligger på bibliotekets hjemmeside under studiehjelp http://student.uis.no/bibliotek/studiehjelp/o ppgaveskriving/

25 Oppsummering •Alle bibliotektjenester er gratis for studenter •Bibliotekets hjemmeside er et godt utgangspunkt når du skal finne litteratur. •Helsefagsiden •Vitenskapelige artikler er fagfellevurderte og har en bestemt struktur •Academic Search Elite, Cinhal, Medline og Psychinfo er de mest aktuelle basene

26 Oppgaver •Finn vitenskapelige artikler om : •Den perioperative dialogen •Lindre operasjonspasienters stress •Hjelpe barn med leukemi til bedre mestring Eller andre problemstillinger du er opptatt av.


Laste ned ppt "Litteratursøking i databaser Kurs for videreutdanning AIO 1. år 3.Februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google